راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی از دیدگاه صاحب‌نظران

شهناز خادمی زاده؛ فاطمه رفیعی‌نسب

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 279-285

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4407

چکیده
  مقدمه: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با ماهیتی میان‌رشته‌ای، به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی می‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات و راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی این رشته انجام شد.روش بررسی: این مطالعه کیفی با روش موردی، به بررسی نظرات متخصصان ...  بیشتر