نقش حداقل مجموعه داده های حوادث ترافیکی

سیما عجمی؛ مصطفی رضایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 137-138

چکیده
  حدود دو قرن از اوّلین مرگ های ناشی از رانندگی می گذرد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که 38 درصد مرگ های غیر طبیعی در ایران ناشی از تصادفات جاده ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی ایران، از سال 1379 خورشیدی تا پایان سال 1389 خورشیدی، 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور کشته شده اند و طی این مدت، 2281810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی ...  بیشتر