نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

حدود دو قرن از اوّلین مرگ های ناشی از رانندگی می گذرد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که 38 درصد مرگ های غیر طبیعی در ایران ناشی از تصادفات جاده ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی ایران، از سال 1379 خورشیدی تا پایان سال 1389 خورشیدی، 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور کشته شده اند و طی این مدت، 2281810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده اند (1).با عنایت به اینکه برنامه ریزان و سیاستگذاران در صدد کاهش تصادفات هستند و از طرفی، وجود اطلاعات، پایه و اساس برنامه ریزی های پیشگیرانه را تشکیل می دهد، بنابراین عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص علل وقوع تصادفات جاده ای و حوادث ترافیکی، عاملی بازدارنده برای چنین برنامه ریزی هایی است. با جمع آوری داده های مناسب و داشتن اطلاعات کافی در خصوص علل وقوع حوادث ترافیکی نظیر؛ نوع سانحه(ترافیکی و غیر ترافیکی)، رعایت موازین و مقررات ایمنی(مثلا: بستن کمربند ایمنی، عدم استفاده از تلفن همراه، ننوشیدن، نخوردن، استفاده از کلاه ایمنی موتورسواران)، وسایل نقلیه درگیر، نوع و میزان مصدومیت افراد درگیر، زمان و مکان حادثه و ارائه اطلاعات به سازمان های ذیربط می تواند کمکی برای برنامه ریزی های پیشگیرانه باشد. در این راستا، پایه و اساس کار برای برنامه های فوق وجود «حداقل مجموعه داده» هاییMinimum Data Set(MDS) است که بتواند نیاز سیاستگذاران را برآورده نماید. MDS امکان مقایسه داده ها را فراهم آورده و به مؤسسات درمانی اجازه می دهد تا بیمار را از سایر بیماران شناسایی نماید و الزامات دولتی و نیازهای درونی هر مؤسسه و نهایتاً جامعه پزشکی را برآورده نماید(2و3). در این رابطه، Tee سال 2012 میلادی در مطالعه خود با عنوان «ایجاد حداقل مجموعه داده ها برای طراحی یک نظام ثبت تروما به ستون فقرات در استرالیا» نشان داد که برای اطلاع رسانی به سیاستگزاران و ایجاد استراتژی های پیشگیری برای بیماران تروما به ستون فقرات در آینده، نیاز به ثبت فراگیر اطلاعات جمع آوری شده مربوط به ترومای ستون مهره ها یعنی هم داده های مربوط به آسیب های ستون فقرات و هم داده های مربوط به آسیب های طناب نخاعی وجود دارد(4).  Shaban سال 2009 میلادی در مطالعه خود با عنوان «اثرات طولانی مدت آنالیز نظام ثبت تروما» به این نتیجه رسیده است که ایجاد یک نظام ثبت تروما در کشورهای در حال توسعه، یک عمل چالش برانگیز است. اما این مسئله، قابل اجرا است و باعث توسعه پایگاه داده در سطح ملی می شود(5). Coats سال 2009 میلادی در مطالعه خود با عنوان «فراتر از نظام ثبت تروما» بیان نموده که اولین گام در ایجاد یک سیستم ثبت ترومای با کیفیت، داشتن یک هسته اطلاعاتی مناسب یا همان MDS است(6). آئین نامه اجرایی استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، دادگستری، صنایع و معادن و راه و ترابری در جلسه هیئت وزیران مورخ 27/12/1379 خورشیدی تصویب و در تاریخ 21/01/80 ابلاغ گردید، ولی اجباری شدن آن از سال 1384 خورشیدی صورت گرفت. بر اساس مطالعه انجام شده، در سال قبل از اجرای قانون فوق، تعداد فوتی های ناشی از تصادفات در سال قبل از اجرای قانون معادل 13 درصد و در یک سال بعد از اجرای آن به 7/9 درصد رسید(7).نتیجه گیری:مطمئنا بدون انعکاس و نشر اطلاعات و آمار علل وقوع تصادفات به سازمان های فوق، مسئولان و سیاستگذاران قوانین فوق تصویب نمی نمودند. چون اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است، بهتر است برای کاهش حوادث ترافیکی و پیامدهای ناشی از آن، یک مجموعه حداقل داده های حوادث ترافیکی محلی و ملی در هر کشور ایجاد شود تا امکان ریشه یابی و طرح و برنامه های پیشگیرانه فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of National Traffic Accidents Minimum Data Sets

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami
  • Mostafa Rezaei

Professor, Health Information Management, Health Information Technology Department, Health Management & Economics Research Center, Faculty of Medical Management & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

About two centuries have passed since the first deaths due to traffic accidents. Recent research shows that 38% of unnatural deaths in Iran are because of road accidents. According to statistics published by Iran forensics, from 2000 to 2010, 235587 people have been killed in traffic accidents and 2281810 people have been injured. [1] Given that planners and policy makers are concerned with decreasing accidents and also because information forms the fundamental part of preventive programs, lack of sufficient information regarding the causes of accidents will be an obstacle to fulfill such programs. Collection of appropriate data and access to sufficient information regarding the causes of traffic accidents such as the type of accident (traffic or non-traffic), compliance with safety regulations and standards (such as fastening seatbelt, no cell-phone use, no drinking or eating, use of helmet by motor cyclists, and etc.), vehicles involved, rate and type of injury, time and location of accident can help organizations in implementation of preventive programs. In this regard, Minimum Data Set (MDS) plays a fundamental role in meeting policy makers' needs. MDS make data comparison possible and allows medical institutions to identify patients and meet governmental requirements, institutional needs and medical society's ideals. [2, 3]Tee (2012) in his study entitled "Inception of an Australian Spine Trauma Registry: The Minimum Data Set" showed that there is a need to comprehensive registry of collected data associated with spinal cord trauma both regarding spinal column and spinal cord injuries in order to inform policy makers properly and create preventive strategies for future patients. [4]Shaban (2009) in his study "The Long Term Effects of early Analysis of a Trauma Registry in United Arab Emirates" concluded that creating a registry system is a challenging issue in developing countries; however, it is feasible and leads to development of nationwide data bases. [5]Coats (2009) in his study "Beyond the Trauma Registry" stated that the first step toward a high quality trauma registry system is a proper information center or MDS. [6]Executive regulations associated with mandatory use of seat belt and helmet which was a joint proposal by interior, justice, industries and mines, and road and transport ministries was passed in cabinet meeting dated on March 17, 2001and was delivered on April 10, 2001; however, it wasn’t forced until 2005. According to the study, the rate of deaths due to accidents has been 13% a year before the law enforcement and 9.7% a year after it. [7]Conclusion: Obviously, without reflection and dissemination of information and statistics on the causes of traffic accidents, organizations, responsible authorities, and policy makers wouldn’t pass the above regulations. Since information is the basis of decision making, it would be better to establish a Minimum Data Set for local and national accidents so that stemming and designing preventive programs is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Set
  • Accidents, Traffic
  • Accidents