سرمقاله
نقش حداقل مجموعه داده های حوادث ترافیکی

سیما عجمی؛ مصطفی رضایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 137-138

چکیده
  حدود دو قرن از اوّلین مرگ های ناشی از رانندگی می گذرد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که 38 درصد مرگ های غیر طبیعی در ایران ناشی از تصادفات جاده ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی ایران، از سال 1379 خورشیدی تا پایان سال 1389 خورشیدی، 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور کشته شده اند و طی این مدت، 2281810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک میان یک شرکت تولیدکننده دارو با یک بیمارستان

حمید مقدسی؛ حسن حقیقی؛ حمیدرضا راسخ؛ سید محمد طباطبایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 139-149

https://doi.org/10.22122/him.v12i2.1732

چکیده
  مقدمه: ارتباط سیستم اطلاعات بیمارستان با شرکت های دارویی، نقش موثری در بهبود کیفیت دارو ، معرفی محصولات ، نظارت محصول بعد از فروش ، مراقبت های دارویی و مدیریت مصرف آن ایفا می کند. هدف از این مطالعه، ارائه یک راه حل در سطح مدل مفهومی و مبتنی بر تحلیل ساخت یافته برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان شرکت های تولیدکننده دارو و  بیمارستان بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه و پروژه های فناوری اطلاعات

سمیه درخشان؛ محمدرضا دلوی؛ محمود دهقان

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 150-161

چکیده
  مقدمه: نفوذ روزافزون پروژه‌ها به عنوان یک راه برای سازمان‌دهی کارها در بسیاری از سازمان‌ها مستلزم مدیریت موثر پروژه‌های متعدد است. با توجه به پیچیدگی‌های اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و با توجه به محدودیت منابع سازمان‌ها به خصوص در صورت داشتن پروژه‌های متعدد، لزوم توجه و بکارگیری مدیریت پورتفولیوی(سبد سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت بندی عوامل موثر بر امنیت اطلاعات الکترونیکی سلامت در مراکز درمانی

مهدی کاهویی؛ زینب عباسی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 162-170

چکیده
  مقدمه: استفاده از فناوری های جدید نگرانی های زیادی در مورد حفظ حریم شخصی و تامین امنیت اطلاعات سلامت به وجود آورده است.. با توجه به اینکه کارکنان مراکز درمانی ،کاربران اصلی سیستم اطلاعات بیمارستان هستند که هدف آن بهبود کیفیت ارائه مراقبت می باشد، از این رو هدف از این مطالعه شناسایی دیدگاه کارکنان نسبت به امنیت اطلاعات الکترونیکی سلامت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی رفتار استنادی و میزان مشارکت گروهی نویسندگان نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتیDirectory of Open Access Journals(DOAJ)

زهرا اباذری؛ فرشاد پرهام نیا

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 171-182

چکیده
  مقدمه: بررسی و مطالعه منابع مقالات منتشر شده منعکس­کنندة الگوی رفتاری استفاده از منابع توسط پژوهشگران است که می‌تواند مبنایی برای اکثر کتابخانه‌ها به منظور فرآهم­آوری مواد کنابخانه­ای مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهشبا هدف مطالعه تطبیقی میزان مشارکت گروهی نویسندگان و رفتار استنادی نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در  پایگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

الهام احمدی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 183-193

چکیده
  مقدمه:گاهی اوقات در انجام یک پژوهش نیاز به منابعی است که دسترسی به این منابع نیاز به ائتلافی محلی، ملی و برخی موارد بین‌المللی دارد. این مسائل پژوهشگران را به سمت همکاری و مشارکت در انجام کارهای پژوهشی سوق می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سطح سواد سلامت بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز و عوامل موثر بر آن

عبدالرسول خسروی؛ خدیجه احمدزاده؛ شعله ارسطوپور؛ رحیم طهماسبی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 194-205

چکیده
  مقدمه: سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های مناسب بهداشتی است. میزان سواد سلامت علمکردی در طول رویارویی بیمار با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت نقش مهمی بازی می‌کند و سطح کارآمدی ارتباط افراد با اهداف نظام مراقبت بهداشتی را تعیین می‌کند. بنابراین، هدف این پژوهش، ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیمای شکایات بیماران در بیمارستان های آموزشی اصفهان

علی رضا جباری؛ رجاء مردانی؛ مریم مفید؛ مرضیه جعفریان جزی؛ الهه خراسانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 206-216

چکیده
  مقدمه:امروزه رسیدگی به شکایات به عنوان جزیی ضروری از نظام مراقبت های سلامت در جهت ارتقای رضایت بیمار بر شمرده می شود. این پژوهش بدنبال تعیین وضعیت رسیدگی به شکایات افراد مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اصفهان بوده است تا بتواند چالش هایی را که در جریان این فرایند وجود دارد را شناسایی نماید.روش بررسی:این مطالعه توصیفی و از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی خطاهای بالقوه فرآیندهای دارویی با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا

زهرا کاووسی؛ عرفان خوارزمی؛ سجاد درزی رامندی؛ احمد صادقی؛ یلدا کاظمی فرد؛ هدیه مصلی نژاد

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 217-228

چکیده
  چکیده: مقدمه: خطاهای دارویی از عوامل تهدید کننده امنیت بیماران است که تلاش برای شناسایی و پیگیری آن در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و تحلیل خطاهای فرایند دارو دادن در بیمارستان پیمانیه جهرم با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت ریسک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وضعیت مدیریت خطر پیشگیرانه در بیمارستانهای منتخب شهر تهران

مسلم شریفی؛ محمد عرب؛ بهمن خسروی؛ روزبه هژبری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 229-235

چکیده
  مقدمه: همه جنبه های مراقبت های سلامتی همراه با خطر است. مدیریت خطر مجموعه ای از فرایندهای مستمر و در حال توسعه ای است که در سراسر بیمارستان به کار گرفته می شوند. این مطالعه برنامه‌های مدیریت خطر در بیمارستانهای منتخب شهر تهران را از نگاه دو گروه عمده کارکنان بالینی این بیمارستانها یعنی پرستاران و پزشکان مورد ارزیابی قرار داده است.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت استقرار سیستم پشتیبان تصمیم گیری

لیلا زارعی؛ رضا دهنویه؛ مینا انجم شعاع

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 236-243

چکیده
  مقدمه: در این مقاله نخست مبنای نظری و اهمیت بکارگیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مرور شده است. سپس میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای استقرار سیستم پشتیبان تصمیم گیری بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد و میانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعیین شده است.روش بررسی: پژوهش تحلیلی حاضر، به روش مقطعی در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هزینه‌های بالای سلامت، هزینه‌های مالی کمرشکن و فقیرکننده: مفاهیمی برای سیاستگذاری

ارشک مسائلی؛ حسین صادقی؛ علی قنبری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 244-254

چکیده
  مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت­های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه­های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه­های کمرشکن سلامت می­باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه­های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه­های بالای سلامت و ارتباط آنها ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
ضرورت بکارگیری داشبوردها در مدیریت اطلاعات سلامت

مرجان قاضی سعیدی؛ روح الله خارا؛ محمد حسینی روندی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 255-262

چکیده
  بازخورد اطلاعات مربوط به عملکردهای فعلی سازمان ها، جهت تصمیم گیری معتبربرای مدیران و متخصصان حوزه مراقبت سلامت، حیاتی می باشد. استفاده از داده ها در تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی به دلیل حجم زیاد داده ها ، گردآوری داده ها از منابع متنوع و عدم ساختاریافتگی انها بسیار مشکل است. هدف از انجام این مطالعه،بیان ضرورت بکارگیری داشبورد به ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
نسخه نویسی الکترونیکی و خطاهای دارویی

ابتسام سواری؛ سیما عجمی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 263-272

چکیده
  دارو درمانی یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری ها می باشد و از طرفی دیگر یکی از شایعترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دستخط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک می تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی ...  بیشتر