سرمقاله
نسخه الکترونیک و کاهش خطاهای پزشکی

سیما عجمی؛ ابتسام سواری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394

چکیده
  مقدمه  یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می‌باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش پتانسیل وقوع خطاهای پزشکی می‌گردد. نمونه‌هایی از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دوز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است. استفاده از انواع مختلف فناوری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توان انگیزشی مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان

سکینه سقائیان‌‌نژاد اصفهانی؛ سوسن بهرامی؛ صدیقه ترکی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 706-711

چکیده
  مقدمه: منابع انسانی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و شکست یک سازمان است و انگیزه خدمت، به عنوان عامل تأثیرگذاری بر کیفیت و کمیت فعالیت سازمان شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین توان بالقوه انگیزش (Motivational potential score یا MPS) در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان در سال‌های 91-1390 بود.روش بررسی: پژوهش کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بیمارستان

معصومه رحیمی‌پور؛ عباسعلی قیومی؛ خلیل علی محمدزاده

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 712-718

چکیده
  مقدمه: توانمندسازی کارکنان فرایندی است که نیازمند شرایط مناسبی در سازمان است. استفاده از سیستم‌های اطلاعات در بخش سلامت نیز به عنوان یک رویکرد عملی و رکن مهم در توانمندسازی کارکنان، امکان ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه قابلیت‌های منابع انسانی را فراهم می‌سازد. هدف این مطالعه، تعیین رابطه بین استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و توانمندسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات توسط مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب

رضا مرادی؛ سهیلا غلامی؛ مهدیه السادات احمدزاده؛ نجمه بهمن زیاری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 719-724

چکیده
  مقدمه: بخش بهداشت و درمان یکی از حوزه‌های متأثر از فناوری اطلاعات است. نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان و عوامل مؤثر در به کار گیری آن، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر به کار گیری فناوری اطلاعات در میان مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز انجام گرفت.  روش بررسی: در پژوهش کاربردی- تحلیلی حاضر، در سال 1393، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه مدل ارزیابی سیستم نرم‌افزاری بخش پاتولوژی آناتومیکال بیمارستان

فرخنده اسدی؛ علیرضا کاظمی؛ حمید مقدسی؛ مریم همتی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 725-733

چکیده
  مقدمه: امروزه، نرم‌افزارهای پزشکی در جنبه‌های مختلف ارایه مراقبت‌های بهداشتی، از پردازش ساده داده‌ها تا تفسیر اطلاعات فیزیولوژیک و نیز آموزش کادر پزشکی و پرستاری، به کار می‌رود. ضرورت تضمین به کارگیری این نرم‌افزارها، نیاز به ارزیابی مداوم آن‌ها مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای مشخص می‌باشد. با توجه به نبود سیستم مدون و شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus

مریم کازرانی؛ عاطفه داودیان؛ فرید زایری؛ حمید سوری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 734-740

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، شمار مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز منتشر شده در ایران، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. نگارش این مقالات بر اساس دستورالعمل‌های پذیرفته شده بین‌المللی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت ساختاری آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی چکیده مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدرضا سلیمانی؛ لیلا شهرزادی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 741-747

چکیده
  مقدمه: نفوذ فن‌آوری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، نقش‌ها و نیازهای کتابداران را با چالش‌های زیادی مواجه نموده و امروزه بیش از هر زمان دیگری، آن‌ها را نیازمند آموزش‌های ضمن خدمت و سازگاری با تحولات جاری ساخته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت برگزار شده برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بانک اطلاعاتی Scopus

صغری گلمغانی زاده اصل؛ مجتبی امانی؛ علیرضا محمدنیا

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 748-754

چکیده
  مقدمه: در عصر اطلاعات امروزی، اصلی‌ترین شاخص تعیین جایگاه علمی کشورها و مراکز علمی، میزان مشارکت در تولید علم و فن‌آوری است. در این میان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، جزء اصلی‌ترین مراکز علم محسوب می‌شوند. در این پژوهش، ضمن شناسایی وضعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به متغیرهای مورد بررسی در پایگاه اطلاعاتی Scopus، شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی و نقش آن در بهبود اثرگذاری پژوهشی در پرتولیدترین کشورهای اسلامی خاورمیانه

هاجر ستوده؛ محمد حسن امیدی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 755-761

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، شمار مقالات تأمین اعتبار شده در ایران افزایش یافته و برتری استنادی آن‌ها نسبت به مقالات تأمین اعتبار نشده، تأیید شده است. اما این بهبود و برتری استنادی، تنها در مقایسه با دیگر کشورها معنی می‌یابد. از این رو، به منظور تعیین جایگاه ایران در میان دیگر کشورهای همتا، پژوهش حاضر وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی ایران را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرآیند ترخیص بیمارستانی و بهبود آن

یاسمن کتابی؛ سعیده کتابی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 762-769

چکیده
  مقدمه: هر چه مراحل ترخیص زودتر انجام گیرد و بیمار زودتر تخت خود را خالی کند،‌ مدت اقامت وی و زمان انتظار جهت بستری شدن بیماران دیگر کمتر می‌شود. به این ترتیب، نحوه استفاده از امکانات درمانی نیز تا حدی بهبود می‌یابد. فرآیند ترخیص، از زمانی که اجازه ترخیص صادر می‌شود تا زمانی که بیمار بیمارستان را ترک می‌کند، یکی از گلوگاه‌ها در فرآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه استراتژیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل

سید داود نصراله‌‌ پور شیروانی؛ محمد اسماعیل مطلق؛ محمد شریعتی؛ پری حاجی سیدعزیزی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 770-776

چکیده
  مقدمه: برنامه استراتژیک با شناسایی و تحلیل دقیق، عمیق و گسترده محیط داخلی و خارجی، بستر مناسبی را برای بهبود عملکرد سازمانی فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تدوین و عملیاتی شدن برنامه استراتژیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت تحلیلی- مقطعی در سال 92-1391 انجام گردید. جامعه پژوهش، معاونت بهداشتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی آمادگی و پاسخ بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان برای حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای

محمدحسین یارمحمدیان؛ مهدی نصراصفهانی؛ الهام عنبری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 777-784

چکیده
  مقدمه: بیمارستان‌ها اغلب به عنوان خط مقدم مقابله با حوادث هستند. برخی از این حوادث در نتیجه طیف گسترده‌ای از وقایع شامل حوادث صنعتی، شیوع طبیعی بیماری و تصادفات منطقه‌ای صورت می‌پذیرد که به آن‌ها حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای (Chemical, biological, radiological, and nuclear یا CBRN) می‌گویند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی سطح آمادگی، ظرفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان سنجی استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داریوش فروغی؛ حمیده مؤیدفر

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 785-790

چکیده
  مقدمه: گرایش دولت‌ها به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بیشتر ناشی از آن است که این فرایند، باعث اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی می‌شود و کمک شایانی به اقتصاد کشورها می‌کند. در این میان، کشور ایران نیز برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها، تغییر نحوه بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی را از اولویت‌های خود قرار داده است. هدف از انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر انتخاب یک بیمارستان: مطالعه موردی در بیمارستان میلاد

شاهین سلطانی؛ شهرام غفاری؛ مسعود صالحی؛ امین محمدی؛ کامیار ملازاده مقدم؛ فردین مرادی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 791-798

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تداوم بقای سازمان‌ها در آینده، شناسایی و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای روزافزون بیماران برای دریافت خدمات سلامت با کیفیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بیمارستان میلاد بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی از دیدگاه بیماران بود.روش بررسی: مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد

فاطمه عزیزی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 799-806

چکیده
  مقدمه: امروزه، گردشگری سلامت پدیده‌ای مهم و رو به رشد در جهان محسوب می‌شود. ایران از گذشته یکی از مراکز فعال گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه بوده است. به دلیل جایگاه مهم صنعت گردشگری پزشکی در اقتصاد جهانی و همچنین قابلیت‌های استان یزد در این صنعت، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی موانع توسعه گردشگری سلامت در این استان بود. روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک بر چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون

مصطفی آقاحسینی اشکاوندی؛ حسین رضایی دولت‌آبادی؛ سیداکبر نیلی پورطباطبایی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، صفحه 807-813

چکیده
  مقدمه: برای رویارویی با تغییرات جدید، سازمان‌ها باید به فراتر از سازگاری با محیط ییندیشند و به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های بالقوه باشند. یکی از پارادایم‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری، سرعت، کیفیت و چابکی سازمانی است. منابع انسانی، مهم‌ترین ابزار چابک‌سازی سازمان می‌باشد و با ارزش‌ترین دارایی هر سازمان و کشور به شمار می‌رود. هدف ...  بیشتر