سرمقاله
بکارگیری فنآوری سلامت همراه در پایش سلامت سالمندان

سیما عجمی؛ زهره حیدرنیا

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 391-392

چکیده
  مقدمه: به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پارس، ایران جزو ده کشوری است که جمعیت آن به سمت کهنسالی پیش می رود، جمعیت کشور در 30 سال آینده به نقطه سر به سر یعنی برابری تعداد ولادت و فوت خواهد رسید، موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان بحران کهنسالی ایران یاد می کنند(1). در نتیجه هزینه های مالی و نیروی انسانی جهت مراقبت از افراد مسن چه در خانه سالمندان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاخص های محرمانگی اطلاعات بیمار

روح اله شیخ ابومسعودی؛ نیلوفر امینی؛ نازیلا اسماعیلی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 393-404

چکیده
  مقدمه: امروزه سازمان های مراقبت بهداشتی اطلاعات بیماران را در قالب پرونده های کاغذی و الکترونیکی جمع آوری می کنند. به طور کلی مالکیت فیزیکی پرونده ی پزشکی در اختیار بیمارستان است، اما بیمار مالک منطقی اطلاعات داخل پرونده می باشد، بنابراین دسترسی هر فرد دیگر به پرونده ی بیمار به اجازه ی بیمار نیاز دارد. هدف از این مطالعه شناسایی شاخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بر اساس داده‌های پذیرش در بیمارستان‌های قائم(ع) و امام رضا(ع) مشهد

حسام کریم؛ سید محمود تارا؛ کبری اطمینانی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 405-415

چکیده
  مقدمه: بیمارستان­ها به شدت دارای محدودیت تخت و منابع برای مراقبت بیماران می­باشند. در دسترس بودن منابع بیمارستانی با عوامل محدودی از جمله طول مدت اقامت یا LOS (Length of Stay) مرتبط می­باشد. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره بردای بهینه از منابع موجود، می­تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با LOS بر اساس داده­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مجموعه داده پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان علوم پزشکی ‌کشور ایران

حامد صمدپور؛ فرحناز صدوقی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 416-425

چکیده
  مقدمه: امروزه مراقبت‌های بیمارمحور، با تکیه بر سامانه‌هایی مانند پرونده سلامت فردی، بیش از پیش موردتوجه قرارگرفته‌اند. با توجه به وجود تنوع داده‌ در این سامانه‌ها، داده‌پردازی استاندارد و بومی و توجه به ایجاد و ترویج آن توسط ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، نقش مهمی در تعیین موفقیت این سامانه‌ها خواهد داشت. هدف این پژوهش تعیین ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی

محمدرضا دلوی؛ وحید محمدی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 426-434

چکیده
  مقدمه: آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت هر یک از قراردادهای سازمان می‌تواند مدیران را در تامین و تخصیص بهینه‌ی منابع یاری رساند. این اطلاعات می‌تواند شامل مشخصات دقیق قرارداد، منابع هزینه‌ی قرارداد، صورت وضعیت قرارداد، اطلاعات و اسناد حسابداری باشد. از همین روست که ارایه‌ی اطلاعات قرارداد به صورت به هنگام، اتوماتیک و دقیق می‌تواند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع انتشار درنشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی

لیلا خلیلی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 435-444

چکیده
  مقدمه: جنبش دسترسی آزاد یکی از بهترین روش های تسهیل جریان اطلاعات است. یکی از نمودهای این جنبش،نشریات دسترسی آزاد می باشند. باوجود نگرش مثبت جامعه علمی به دسترسی آزاد، به نظر می رسد تعداد پژوهشگرانی که مایل به استفاده از نشریات دسترسی آزاد برای انتشارمقاله خود هستند، در مقایسه با نشریات دسترسی بسته محدود می باشد. هدف این پژوهش شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نرمال‌سازی، ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پژوهشی در علوم پزشکی نسبت به سایر حوزه‌های علمی

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ رقیه قضاوی؛ حمزه علی نورمحمدی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 445-456

چکیده
  مقدمه: با در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود درعملکرد پژوهشی بین رشته‌های علوم پزشکی با سایر رشته‌ها از ابعاد مختلف تولید علم و اشاعه علم مشخص می‌شود که نمی‌توان مولفه‌های این حوزه‌ها و رشته‌های مربوط به آن را بدون تعدیل کردن و نرمال‌سازی به‌کار برد. لذا با توجه به نبود راهکار عملیاتی مشخص در این امر، این پژوهش بر این است تا به نرمال‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کتاب‌درمانی بر سرمایه روانشناختی کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زهرا مشرف؛ احمد پاپی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ راحله سموعی؛ اکبر حسن زاده

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 457-466

چکیده
  مقدمه: کتاب‌درمانی فرایند یا فعالیتی است که برای کمک به افراد در حل مشکلات و یا درک و شناخت خود از طریق تعامل پویا با متن خواندنی یک کتاب به‌کار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیرکتاب­درمانی بر سرمایه روان‌شناختی کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 92-1393 خورشیدی بود.روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدرضا شکاری؛ پگاه کریمیان

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 467-482

https://doi.org/10.22122/him.v12i4.2310

چکیده
  مقدمه: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مدیریتی است. مدل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها:SWOT) Strength, Weakness, Opportunity, Treat) به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های موجود در یک سازمان می‌پردازد. هدف این مطالعه مقایسه و تحلیل وضعیت درونی و بیرونی کتابخانه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با استفاده از این مدل بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل میزان موفقیت مدیریت استراتژیک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

فاطمه قادری؛ بهروز مرادحاصل

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 483-494

چکیده
  مقدمه: توسعه‌ی سریع در دنیای امروز، آگاهی از تحولات و به تبع آن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف از کوتاه ترین راه ممکن را به ضرورتی انکارناپذیر مبدل ساخته است. هر سازمانی برای دستیابی به اهداف و رسالت خویش می بایست ضمن بررسی موقعیت فعلی و تبیین مسیر پیش رو، به برنامه ریزی منظم و سازمان‌یافته ای در راستای بهره مندی از منابع داخلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محیط‌زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت

یوسف محمدزاده؛ هادی قهرمانی؛ علمناز نظریان

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 495-505

چکیده
  مقدمه: آلودگی محیط‌زیست، اقتصاد بخش خصوصی و بخش عمومی سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش تأثیر آلودگی محیط‌زیست، بر روی هزینه­های کل بخش سلامت و هزینه­های پرداخت مستقیم از جیب خانوارها و نیز اثر این آلودگی بر روی سلامت عمومی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ‌است. هدف این مطالعه، تحلیل رابطه بین آلودگی هوا و هزینه­های سلامت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد نظام سلامت در تخصیص منابع بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی (مطالعه موردی)

یعقوب زارعی؛ مهدی رحمانیان کوشکی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 506-518

چکیده
  مقدمه: توزیع عادلانه منابع و خدمات بهداشتی- درمانی در جهت تامین و حفظ سلامت آحاد جامعه، از دیرباز بعنوان دغدغه همیشگی سیاستگذران مطرح بوده و موجب گردیده مدیریت و تخصیص منابع در نظام سلامت از اهمیت بسزایی برخوردار گردد. اگرچه در راستای کاهش عدم تعادل فضایی، توجه به مناطق محروم پس از انقلاب نقطه عطفی است که نظام جمهوری اسلامی در دستور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالش‌های استقرار حساب‌های استانی سلامت: مطالعه موردی استان کرمان

محمدحسین مهرالحسنی؛ مهین درودی؛ مرضیه لشکری

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 519-530

چکیده
  مقدمه: شرط دستیابی به اهداف نظام سلامت، بهره‌مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات سلامت کارا و اثربخش می‌باشد. عادلانه بودن خدمات سلامت و مشارکت عادلانه مردم بستگی زیادی به نظام تامین مالی دارد که در این راستا، نظام اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری در نظام سلامت و تحقق عدالت از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به استقلال استان‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه هوش معنوی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اکبر اعتباریان؛ مجید شیاسی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 531-539

چکیده
  مقدمه: در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربرد های آن در دنیا بخصوص در دنیای غرب اهمیت زیادی یافته است. هدف از این پژوهش، تحلیل رابطه بین هوش معنوی و بهره وری کارکنان در  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
مقدمه‌ای بر تبادل اطلاعات سلامت: یک مقاله مروری

طاهره ناصری بوری آبادی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، صفحه 540-553

چکیده
  دسترسی آنی به اطلاعات سلامت افراد، در ارتقا سلامت فردی و عمومی شهروندان یک جامعه مؤثر است. چنانچه امکان دسترسی ‌بهنگام به اطلاعات سلامت افراد وجود نداشته باشد، جان بیمار به خطر می­افتد و احتمالاً عواقب نامطلوبی خواهد داشت. پراکندگی جغرافیایی مراکز مراقبت سلامت و یکپارچه نبودن سیستم­های اطلاعاتی باعث ازهم‌گسیختگی اطلاعات سلامت ...  بیشتر