مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی

روح الله عسکری؛ سیدمحمد عرب فراشاهی؛ فاطمه افضلی؛ فاطمه سپاسه

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 557-566

چکیده
  مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی که یکی از معضلات سیستم درمان در کشورهای جهان در پی نارضایتی بیماران؛ فراگیر است، موجب رکود کارها و وضعیت نامناسب مالی مراکز درمانی شده است. هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهرستان یزد، بوده است.روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی، تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انتخاب مناسب‌ترین دستگاه کاربر نهایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از دید کاربران

محبوبه اسلامی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ الهه همایون والا

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 567-574

چکیده
  مقدمه: انتخاب نوع مناسب دستگاه برای حمایت از کاربران در ورود داده­هایبالینی سیستم اطلاعات سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار­است. علاوه بر هزینه، دوام وسادگی، مهارت کاربران در استفاده از رایانه و گردش­ کاری محیط بهداشتی در این انتخاب تاثیرگذاراست. این مطالعه باهدف شناساییترجیحات کاربران در انتخاب دستگاه کاربر نهایی انجام­شد.روشبررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه‌ی ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران

محسن شفیعی نیک آبادی؛ جعفر ضامنی خجسته

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 575-583

چکیده
  مقدمه: امروزه تغییر مهم‌ترین عاملی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند و باید خود را برای مقابله با اثرات آن آماده نمایند. افراد با توانایی و انگیزه بالا در کنار بکارگیری ابزارهای نوبن فناوری اطلاعات، کسب و انتقال دانش در سازمان را تسهیل و یادگیری سازمانی را بهبود می‌بخشند.  هدف این مطالعه تعیین نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی

زکیه پیری؛ صدیقه عرفانی؛ اسداله خدیوی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 584-594

چکیده
  چکیده مقدمه: در حال حاضر معماری سیستم های اطلاعاتی، به عنوان یک گام ضروری در پروسه ایجاد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شده است. ارزیابی مداوم سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای تعیین میزان دستیابی به اهداف آن ضروری می باشد. این مطالعه به منظور تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی انجام گرفته است.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی

مریم سلامی؛ زهرا سادات جلالی؛ مریم پاکدامن؛ محمد علایی آرانی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 595-607

چکیده
  مقدمه: تحلیل محتوا برای مقایسه یک متن با متن دیگر، آثار یک نویسنده، با نویسندگان دیگر و با همان نویسنده، مقایسه متن های نوشته شده به یک زبان طبیعی با متون زبان دیگر و بررسی متون یک حوزه تخصصی به کار می رود، هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی و استخراج ساختار جملات در آن به منظور استفاده پژوهشگران بوده است.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‌ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

طاهره قلی پور؛ احمد شعبانی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 608-614

چکیده
  مقدمه: منابع انسانی از ذخایر مهم یک سازمان محسوب می­شود. شفافیت نقش می­تواند موجب مفید بودن فرد و در نهایت انجام بهتر کارها شود.  با توجه به اهمیت شفافیت نقش کتابداران، این مطالعه به منظور تعیین رابطه­ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی بود که  با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نوآوری سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه‌ شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرضیه دژم خوی؛ مرتضی محمدی استانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 615-624

چکیده
  مقدمه: نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ‌ایده‌ها به اشکال قابل استفاده‌ سازمانی است و ‌این‌ ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نوآوری سازمانی (اداری و فنی) در کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر شیراز (دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز) بود.روش بررسی: نوع مطالعه حاضر توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان سنجی اجرای تله مدیسین با توجه به مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در استان اصفهان

حمید کشوری؛ آصفه حدادپور؛ بهجت طاهری؛ پژمان عقدک؛ مهران نصری

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 625-635

چکیده
  مقدمه: آگاهی از چشم‌انداز، اهداف، مزایا و تاثیراتی که فناوری پزشکی از راه دور می‏تواند در ارتقا کیفیت خدمات، کاهش هزینه‏ها و افزایش دسترسی به انواع خدمات تخصصی و فوق‏تخصصی داشته باشد، به طور ناخودآگاه دست‏اندرکاران نظام سلامت را به سوی آشنایی و استفاده بیشتر از این فناوری سوق می‌دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اجرای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ادراکات و انتظارات مردم شهر و روستا از کیفیت خدمات سلامت در استان قزوین

ﻣﻬﺮان ﻋﻠﻴﺠﺎنزاده؛ سعید آصف زاده؛ حمیده خوش ترکیب؛ فاطمه قمری؛ مهناز علیجانزاده

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 636-646

چکیده
  مقدمه: کیفیت خدمات بهداشتی درمانی مقوله ای است که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است و در رضایتمندی مراجعه کنندگان به سیستم سلامت بسیار موثر می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی  ادراکات و انتظارات مردم شهر و روستا از کیفیت واحدها و ارائه کنندگان خدمات سرپایی و بستری سلامت در استان قزوین در سال 1393 خورشیدی بود.روش بررسی: مطالعه حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی و رتبه بندی بخش های بستری منتخب بیمارستان آموزشی محمد صادق افشار یزد از نظر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکید بر روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی

فاطمه ابویی؛ سید حبیب ا... میر غفوری؛ خاطره خانجانخانی؛ میلاد شفیعی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 647-658

چکیده
  مقدمه: اهمیت سازمان بیمارستان به عنوان جزء تاثیر گذار بر نظام بهداشت و درمان بر هیچ کس پوشیده نیست. ارائه خدمات با کیفیت علاوه بر بالا بردن احتمال موفقیت در اقدامات درمانی، باعث ایجاد تمایز بین سازمانهای ارائه دهنده و افزایش رقابت این سازمانها می شود. پژوهش حاضر درصدد سنجش کیفیت خدمات بیمارستان محمد صادق افشار یزد با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
نقش مسئولیت مدنی پزشکان در تأمین سلامت جامعه و رعایت مصلحت اجتماع

قدرت الله نوروزی؛ محمد شریف شاهی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 659-670

چکیده
   چکیدهمقدمه: مسئولیت مدنی پزشکان همواره یکی از مسائل مهم حقوقی بوده است. به همین دلیل، قوانینی که تا کنون در این باره وضع شده با چالشهای مختلفی مواجه گردیده است. ریشه این مشکلات مربوط به دیدگاههای متفاوت نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است. در این مقاله با بررسی برخی از نظامهای حقوقی مشخص شد قوانین ایران پس از فراز و نشیبهای فراوان در روند ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
بررسی انواع مدل های شایستگی مدیران بیمارستان‌ها

هادی حیاتی؛ الهام دادگر؛ علی جنتی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 671-680

چکیده
  مقدمه:  همه مدیران چهار وظیفه اساسی برنامه ریزی،سازماندهی، رهبری و کنترل را بر عهده دارند. مدیران باید شایستگی هایی را که آنها را قادر می سازد عملکردشان را به صورت اثربخش انجام دهند ،توسعه دهند. این شایستگی ها اغلب به صورت مدل های شایستگی نشان داده می شوند. هدف مطالعه حاضر شناسایی مدل های شایستگی مدیران بیمارستان ها  به منظور استخراج ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
موارد و میزان بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران

عباس جهانگیری

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، صفحه 681-704

چکیده
  مقدمه: هدف تفکر ناب آفرینش ارزش و ریشه کن کردن اتلاف ها می باشد. هدف از این مقاله شناسایی نظام مند میزان و موارد بکارگیری تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران بود.روش بررسی : این مطالعه مروری نظاممند بود که در آذرماه 1393 خورشیدی صورت گرفت. در جستجو از کلمات کلیدی مربوط با مدیریت ناب در پایگاه های علمی Iranmedex، Magiran، ...  بیشتر