نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 استاد تمام، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،

2 دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت، ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پارس، ایران جزو ده کشوری است که جمعیت آن به سمت کهنسالی پیش می رود، جمعیت کشور در 30 سال آینده به نقطه سر به سر یعنی برابری تعداد ولادت و فوت خواهد رسید، موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان بحران کهنسالی ایران یاد می کنند(1). در نتیجه هزینه های مالی و نیروی انسانی جهت مراقبت از افراد مسن چه در خانه سالمندان و چه در بیمارستان ها یک چالش بزرگ محسوب می شود. نجات زندگی بسیاری از بیماران مسن با تشخیص سریع از طریق پایش منظم و دقیق وضعیت سلامت آنان امکان پذیر است که فنآوری سلامت همراه (Mobile Health) یکی از آسانترین و در دسترس ترین راه حل ها است. در این رابطه پژوهشی در ایالات متحده آمریکا، نشان دادکه 86 درصد از افراد بالای 65 سال حداقل از یک بیماری مزمن رنج می برندکه درمان این بیماری ها سه چهارم از مراقبت های بهداشتی، هزینه، فشار مالی و منابع پزشکی را به خود اختصاص می دهد. بهترین روش جهت کاهش هزینه های پزشکی و افزایش توانمندسازی افراد جامعه پیشگیری بیماری های مزمن و مدیریت صحیح اقدامات سلامت می باشد(2). از طرفی گرایش مردم به حمل تلفن همراه خود در همه جا و دلبستگی آنها به تلفن هایشان، فرصتی فزاینده ای را برای کاربرد این فنآوری در حوزه سلامت  فراهم می کند(3). سازمان بهداشت جهانی(World Health Or­ganization:WHO)سلامت همراه راارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط دستگاه های سیارمانند تلفن های همراه، دستگاه های پایش بیمار، دستیاران دیجیتال شخصی (PDA: Personal Digital Assistants) و دیگر دستگاه های بی سیم تعریف می کند(2).  در این رابطه یافته های پژوهش  Antonicelliو همکارانش با عنوان«تاثیر نظارت  از راه دور در خانه برای مدیریت سالمندان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب» در سال 2008میلادی نشان داد که سیستم نظارت از راه دور منجر به کاهش نرخ بستری مجدد و مصرف منظم داروها توسط افراد سالمند تحت مطالعه شد(4).  Grundgeiger وSanderson در سال 2011 میلادی در پژوهش خود با عنوان «فنآوری سلامت همراه: برنامه کاربردی مفید برای سالمندان» عنوان کردند که سلامت همراه در میان مدت به احتمال زیاد تقاضا برای نیروی کار را، از طریق ایجاد برنامه های کاربردی برای مراقبت از افراد مسن، با تشویق بیشترآنها به خود مدیریتی و همچنین فراهم کردن ارتباطات کارآمدتر بین ارائه دهندگان مراقبت، سرپرستان خانواده و افراد مسن، کاهش می دهد(5). پیش بینی شده است که تا سال 2014 میلادی ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی دولتی و خصوصی می تواند بین96/1تا83/5 بیلیون دلار در هزینه های درمانی در سراسر جهان با استفاده از فنآوری های Mobile Health از طریق نظارت بر سلامت صرفه جویی نمایند(6). نتیجه گیری: فنآوری های مدرن ارزان و در دسترس مانند تلفن همراه باید برای کاهش هزینه های بخش بهداشت و درمان، توانمند سازی مردم، بهبود نظارت بر بیماران از طریق ارزیابی مستمر از علائم و نشانه های بیماری،کنترل بیماران جهت پیروی از برنامه های خود مدیریتی و پیشگیری از بیماری های مزمن، به بهترین نحو استفاده شوند. فنآوری سلامت همراه با ایجاد امکان نظارت مستمر بر وضعیت سلامت افراد موجب توانمند سازی سالمندان و پیشگیری از بیماری های مزمن آنان می شود. نهایتا برنامه های کاربردی تلفن همراه می تواند منجر به کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی و همچنین تغییر رفتارهای بهداشتی با تقویت پیشگیری و در نهایت بهبود سلامت در بلند مدت گردد.

عنوان مقاله [English]

The Use of Mobile-health Technology for Monitoring the Health of the Elderly

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Zohreh Heydarinia 2

1 Professor, Health Information Technology Department, Health Management & Economics Research Center, Faculty of Medical Management & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc. Student in Health Information Technology, Faculty of Medical Management & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In the report of the analytical Parsnews, Iran is among ten countries which their population goes to the elderly and its population will reach to breakeven that means equality of the number of births and deaths in 30 years, the subject those experts consider as the old crisis (1). Therefore, financial and human resources expenses to care elderly people whether in nursing homes or in hospitals is a big challenge. Saving lives of many elderly people with early diagnosis is possible by regular and accurate monitoring of their health which mobile health technology is one of the easiest and most available solutions. In this regard, a study in the USA showed that 86% of people over 65 years suffer from at least one chronic disease that three quarters of health care, expense, financial pressure and medical resources allocate to their treatment. The best way to reduce medical expenses and increase empowering community members is preventing chronic diseases and accurate managing of health procedures (2). On the other hand, people’s trend to carry their mobile phone everywhere and their interest to their phones provides increasing opportunity for this technology usage in health field (3). WHO (World Health Or­ganization) defines mobile health as providing healthcare services by using mobile devices like mobile phones, patient navigation devices, PDA (Personal Digital Assistants) and other wireless devices (2). In this regard, the results of Antonicelli et al. study entitled “impact of tele-monitoring at home on the management of elderly patients with congestive heart failure” in 2008 showed that tele-monitoring system reduces readmission rate and regular use of drugs by studied elderly people (4). Grundgeiger et al. in 2011 in their study entitled “Mobile Health Technologies: Applications to Benefit Older Adults” mentioned that mobile health is most likely to reduce demand for labor in the medium term by making applications for elderly people’s care, encouraging them to more self-management and also providing more effective communications among health care providers, heads of households and elderly people (5). It is predicted that until 2014, public and private health care providers can save from 1.96 to 5.83 billion dollar in medical expenses all over the world by using mobile health technologies by health monitoring (6). Conclusion: Available and cheap modern technologies like mobile phone should be used in the best way to reduce healthcare expenses, empower people, and improve monitoring of patients by continuous assessing disease signs and symptoms, control of patients to follow self-management programs and prevent from chronic diseases. Mobile health technology empowers elderly people and prevents from their chronic diseases by enabling continuous monitoring on people’s health. Finally, mobile phone applications can reduce expenses, improve health care quality, and also change health behaviors by promoting prevention and then improving health in the long term