نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 استاد، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، بخش مدارک پزشکی، بیمارستان سینا، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه  یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می‌باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش پتانسیل وقوع خطاهای پزشکی می‌گردد. نمونه‌هایی از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دوز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است. استفاده از انواع مختلف فناوری‌های اطلاعاتی می‌تواند با پیش‌گیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، موجب کاهش قابل توجه میزان خطاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران گردد. فناوری تجویز الکترونیک یکی از فناوری‌هایی است که با غلبه بر مشکلات نسخه نویسی کاغذی، باعث کاهش خطاهای پزشکی می‌شود. نسخه نویسی الکترونیک به همراه پرونده الکترونیک سلامت، که از سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بهره می‌گیرند، باعث ایجاد فرآیند الکترونیک برای محاسبه دوز دارویی با در نظر گرفتن سن و وزن بیمار، هشدارهای وجود تداخلات دارویی، یا حساسیت‌های دارویی می‌گردد. در این رابطه،Abramson  و همکاران، در مطالعه خود مشاهده کردند که پیاده‌سازی فناوری تجویز الکترونیک باعث کاهش آمار خطا، از 26 مورد در 100 نسخه به 16 مورد در 100 نسخه در طی یک سال شد. خطاهای ناشی از ناخوانا بودن نسخ پزشکی که در ابتدا نرخ بالایی داشت نیز بعد از پیاده‌سازی تجویز الکترونیک از بین رفت (1). در پژوهشی دیگر، Radley و همکاران بیان کردند که استفاده از CPOE (Computerized provider order entry) باعث کاهش 5/12 درصدی خطاهای دارویی در بیمارستان‌ها می‌شود (2). Walsh و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که نسخه نویسی الکترونیک باعث کاهش 7 درصدی در سطح اشتباهات دارویی پیوسته خطرناک می‌‌گردد (3). از طرفی دیگر، Colpaert و همکاران به این نکته اشاره نمودند که استفاده از تجویز الکترونیک در بخش‌های ویژه، منجر به کاهش قابل توجه بروز و شدت خطاهای دارویی در این بخش‌ها می‌شود (4).   نتیجه‌گیری خطاهای دارویی مرتبط با نسخه نویسی نامناسب تهدید مهمی برای ایمنی بیمار محسوب می‌شود. پیاده‌سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک همراه با پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار و در کل، افزایش کارایی و کیفیت مراقبت می‌شود.   

عنوان مقاله [English]

Electronic Prescriptions and Medical Errors Reduction

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Ebtesam Savari 2

1 Professor, Health Information Technology, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Health Information Technology, Department of Medical Records, Sina Hospital, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-