نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، انفورماتیک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

بازخورد اطلاعات مربوط به عملکردهای فعلی سازمان ها، جهت تصمیم گیری معتبربرای مدیران و متخصصان حوزه مراقبت سلامت، حیاتی می باشد. استفاده از داده ها در تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی به دلیل حجم زیاد داده ها ، گردآوری داده ها از منابع متنوع و عدم ساختاریافتگی انها بسیار مشکل است. هدف از انجام این مطالعه،بیان ضرورت بکارگیری داشبورد به عنوان یک روش مناسب جهت نمایش داده های مربوط به عملکرد شاخص های کلیدی حوزه سلامت برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران و متخصصان می باشد. مطالعه حاضر به صورت مروری نقلی بوده که با جستجو در بانک های اطلاعاتی اینترنتی از جمله، PubMed، proquest ،google scholar،SID ، Magiranو سایت های مربوط به حوزه داشبوردانجام شده است. در این مطالعه سعی بر آن بود که با  بررسی متون، مقالات، پایانامه ها وکتابها در زمینه کاربردها و مزایای داشبورد در حوزه سلامت و دیگر حوزه ها، پتانسیل استفاده از داشبورد در حوزه بهداشت و درمان شناخته شود و در صورت امکان در نظام های اطلاعات سلامت کشورمان بکارگرفته شود. بدین منظور پژوهشگران از طریق جستجو در پایگاه های فوق الذکر با استفاده از کلید واژه های «داشبورد»، «داشبوردهای سلامت»،«داشبوردهای بالینی»، «داشبورد های بیمارستانی»، «داشبوردهای مدیریتی»و «مزایای داشبورد»و همچنین واژه های انگلیسی "dashboard"،"information dashboards"، "health baseboard"، "management dashboard"،"information display"و مترادف آنهاجستجو را انجام دادند، بازه زمانی مستندات مورد استفاده مربوط به سال 2005میلادی لغایت 2013 میلادی با اولویت مستندات جدیدتر تعیین شد. در این مطالعه حدود 90 مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی بررسی شده است و از میان انها تعداد 31 مقاله که ارتباط نزدیک تری به موضوع مورد نظر داشتند انتخاب گردیده است. مزایای داشبورد در تحقیقات مختلف به وضوح قابل رویت است ، با توجه به وضعیت کنونی سیستم های اطلاعات بهداشتی و افزایش بی وقفه داده ها در این حوزه، داشبورد یک ابزار حیاتی برای تصمیم گیری در سازمان های سلامت به حساب می آید.در همین راستا، ضروری است که برای کلیه ابعاد بالینی و مدیریتی در سازمان های سلامت شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی شوند و برای پایش در داشبوردهای سازمانی و بالینی مخصوص گنجانده شوند، امید است با انجام این مهم مدیریت مبتنی بر اطلاعات و تصمیم گیری اگاهانه وهمچنین کیفیت سلامت در جامعه بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessitates of using dashboards in Health Information Management

نویسندگان [English]

  • Marjan Ghazi saeedi 1
  • Rohulla Khara 2
  • Mohammad Hosseiniravandi 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Tehran University of medical science, Tehran, Iran

2 MSc Student, Health Information Technology, Tehran University of medical science, Tehran, Iran

3 MSc Student, medical informatics, Tehran University of medical science Tehran, Iran

چکیده [English]

In the field of health care, taken feedbacks about the current practices of health organizations is crucial to managers and professionals Decision making. Due to the large volume of data, collecting data from various and unstructured sources, using data in clinical and management decisions is extremely difficult. The purpose of this study is expressing the necessity and importance of using the dashboards an appropriate method to display data related to key performance indicators to support decision making of managers and professionals in the field of health. This study is a narrative review and has been done by searching in the valid databases through the Internet. Has been tried to, the review papers, dissertations and books on the dashboard application and benefits in health and other industries, the potential benefits of their use for health information systems to be recognized. The benefits of dashboards, in several studies clearly is visible. According to the current state of health information systems and increasing of continuous data in this area, the dashboard is a vital tool for managers and clinical staff in health organizations.  In this context, it is necessary that the key performance indicators in health organization be identified and for monitoring and reporting be placed on the dashboard. Doing this will improve informed decision in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Display
  • Health Information Management
  • Indicators
  • Performance