شناسایی و تحلیل موانع اجرای دوراپزشکی در ایران

محسن شفیعی نیکابادی؛ گلایول صفوی جهرمی

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 298-305

چکیده
  مقدمه: دوراپزشکی استفاده از فن‌آوری اطلاعات برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و روش‌های درمان از راه دور در حوزه پزشکی می‌باشد، اما این فن‌آوری هنوز جایگاه مناسبی در ایران ندارد. هدف این تحقیق این بود که موانع موجود برای اجرای دوراپزشکی در ایران را مورد  تحلیل قرار دهد.روش بررسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و هم‌چنین جزء پژوهش‌های ...  بیشتر