نگرش کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به نقش رادیو شناسه در مراقبت و درمان ‏

سید محمد‌تقی تقوی‌فرد؛ اکرم مفرح؛ سامان ابراهیمی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 163-169

چکیده
  مقدمه: در کنترل سلامت، شناسایی خودکار عناصر و جمع‌آوری داده‌ها بدون نیاز به دخالت مکرر انسان ضرورتی انکار‌ناپذیر است. در میان انواع روش‌ها، RFID (Radio-frequency identification) این خصوصیت را دارد و فرایند دریافت و ارسال اطلاعات را برخط می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش این فن‌آوری در درمان و مراقبت در بیمارستان‌های کاشان از دید کاربران انجام ...  بیشتر