میزان رعایت قواعد نگارشی نامه‌ها و صورتجلسه‌های اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اکبر کلاهدوزان؛ رقیه محمدی بخش؛ حجت ا له قرایی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1191-1198

چکیده
  مقدمه: ادامه‌ی حیات در هر سازمانی نیازمند داشتن ارتباطات اداری است که به دو صورت مکاتبات و مکالمات صورت می‌پذیرد. مکاتبات اداری جزء وظایف هر سازمان می‌باشد و لازم است مجموعه‌ای فراهم آید تا بتوان اصول یکنواختی را برای نگارش صحیح نامه‌ها و صورتجلسه‌های اداری ارایه داد. در این مقاله سعی شده است روش مناسبی برای راهنمایی کارکنان ...  بیشتر