مشکلات دسترسی به داروهای بیماری‌های مزمن در همه‌گیری کووید 19 در تهران و راهکارهای اصلاحی آن

علی مجرد حفظ‌آباد؛ حانیه سادات سجادی؛ فاطمه سلیمانی؛ میثم سیدی‌فر

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 138-144

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4349

چکیده
  مقدمه: با توجه به تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر ارایه خدمات روتین نظام سلامت، دسترسی بیماران مزمن به داروهای مورد نیازشان با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات این بیماران برای دسترسی به داروهایشان و راهکارهای پیشنهادی در دوران همه‌گیری کووید 19 از دیدگاه ذی‌نفعان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی از ...  بیشتر

شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم در زنجیره تأمین دارو: مطالعه موردی بیمارستان رضوی مشهد

زهرا مجردی؛ مرضیه مظفری

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 211-216

چکیده
  مقدمه: تأمین دارو به‌ عنوان یک کالای استراتژیک، از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف مدیریت موجودی در زنجیره تأمین دارو با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به ‌صورت موردی در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد. بدین منظور، زنجیره تأمین داروی Plavix در دو سطح داروخانه‌‌ و بیمارستان‌ ...  بیشتر