جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد حیطه مصدومیت‌های شغلی

علی بهاری؛ همایون صادقی بازرگانی؛ فهیمه بختیاری

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 236-242

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3957

چکیده
  مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به ‌منظور دستیابی به اسناد الکترونیکی، ضرورت بررسی عملکرد و پوشش پایگاه‌ها را دوچندان می‌سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد مربوط به حیطه مصدومیت‌های شغلی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و با استفاده از مشاهده و مقایسه انجام‌ ...  بیشتر

ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سلامت بر اساس تحلیل هم‌واژگانی در وبگاه علم طی سال‌های 1993 تا 2017

فاطمه باجی؛ فریدون آزاده؛ پرستو پارسائی محمدی؛ شوکت پرماه

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 139-145

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3577

چکیده
  مقدمه: ایجاد تصویری از وضعیت ساختار مفهومی تحقیقات صورت گرفته در زمینه سواد سلامت و همچنین، بررسی میان رشته‌ای بودن و روابط میان حوزه‌ای آن ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سلامت بر اساس تحلیل هم‌واژگانی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science طی سال‌های 1993 تا 2017  بود.روش بررسی: این مطالعه به روش علم‌سنجی ...  بیشتر