کاربرد زبان مدل‌سازی یکپارچه در سیستم مراقبت سلامت: یک مرور نظام‌مند

فرحناز صدوقی؛ خدیجه مولایی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 188-196

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3606

چکیده
  مقدمه: سیستم‌های مراقبت سلامت، سیستم‌های پیچیده‌ای می‌باشند که تحلیل و مهندسی مجدد آن‌ها دشوار است. مهندسان سیستم سلامت اغلب برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی بخش‌های مختلف این سیستم‌ها، به زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) تکیه می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی پرکاربرد‌ترین و کم‌کاربردترین نمودارهای UML و همچنین، ...  بیشتر

طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیأت امنایی آیت‌اله کاشانی شهرکرد

روح اله قائدامینی اسدآبادی؛ احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ فاطمه عزیزیان؛ اعظم فیاضی

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 479-489

چکیده
  مقدمه: یکی از انواع سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی، سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری (Decision support information system یا DSIS) است. این سیستم، از مدل‌های تصمیم‌گیری و پایگاه داده‌های خاص برای تهیه‌ی اطلاعات در جهت پشتیبانی از تصمیمات نیمه‌ ساخت یافته یا ساخت نیافته استفاده می‌کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای ...  بیشتر