تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های بهداشتی

بهزاد انجذاب؛ شهناز نایب‌زاده؛ سید حسن حاتمی‌نسب

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3972

چکیده
  مقدمه: رشد چشمگیر فن‌آوری‌های وب 2 و ظهور شبکه‌های اجتماعی، پتانسیل بسیار زیادی را برای اشاعه برنامه‌های تغییر رفتار سلامت و مراقبت‌های بهداشتی فراهم نموده است. سازمان‌ها و مراکز ارایه ‌دهنده خدمات بهداشتی نیز به ‌عنوان عاملان اصلی این برنامه‌ها، سهم زیادی در استفاده از این ابزار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه طبقه‌بندی ...  بیشتر

فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی سازمان‌های بهداشتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی: مروری نظام‌مند

بهزاد انجذاب؛ شهناز نایب‌زاده؛ سید حسن حاتمی‌نسب

دوره 15، شماره 6 ، اسفند 1397، ، صفحه 300-307

https://doi.org/10.22122/him.v15i6.3758

چکیده
  مقدمه: رشد چشمگیر فن‌آوری‌های وب 2 و شبکه‌های اجتماعی، پتانسیل بسیار زیادی را جهت اشاعه برنامه‌های تغییر رفتار سلامت و مراقبت‌های بهداشتی ارایه نموده ا‌ست. سازمان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی نیز به ‌عنوان عامل اصلی این برنامه‌ها، نقش مهمی در استفاده از این ابزارها دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی متون منتشر شده برای شناسایی ...  بیشتر