نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: رشد چشمگیر فن‌آوری‌های وب 2 و شبکه‌های اجتماعی، پتانسیل بسیار زیادی را جهت اشاعه برنامه‌های تغییر رفتار سلامت و مراقبت‌های بهداشتی ارایه نموده ا‌ست. سازمان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی نیز به ‌عنوان عامل اصلی این برنامه‌ها، نقش مهمی در استفاده از این ابزارها دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی متون منتشر شده برای شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های بهداشتی بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت مروری نظام‌مند، به بررسی مقالات چاپ ‌شده بین ژانویه سال 2008 تا جولای سال 2018 با استفاده از کلید واژه‌های مرتبط در پایگاه‌های ‌داده‌ای Emerald، ScienceDirect، Springer، Wiley، Magiran، SID، Irandoc و PubMed پرداخت.یافته‌ها: 15 فرصت و 6 چالش برای سازمان‌های بهداشتی شناسایی گردید. فرصت‌های پیش روی سازمان‌ها شامل «ایجاد حمایت اطلاعاتی، ایجاد حمایت اجتماعی، جستجو برای حمایت ابزاری، کاهش هزینه‌های سازمان، ایجاد رضایت در بیماران، پایش مخاطبان به ‌صورت بی‌درنگ، دسترسی به فضایی جدید برای ارتباط با مخاطبان، آموزش مخاطبان، برندسازی، مدیریت دانش، افزایش دسترسی به مخاطبان خاص، تشویق در تغییر رفتار، ارتباط مستقیم با مخاطبان، ارتباط فوری با مخاطبان و شناسایی فرصت‌های بهبود کیفیت در سازمان» و چالش‌های پیش رو شامل «اکتفا به رابطه یک‌طرفه، کمبود تخصص در حوزه فن‌آوری اطلاعات و نحوه تعامل با مخاطبان، حراست از حریم خصوصی مخاطبان، محدودیت در استنباط نقطه ‌نظر عامه مردم، کامنت‌های منفی بیماران و در نهایت، دنبال شدن بیشتر توسط سازمان‌ها دیگر تا افراد» بود.نتیجه‌گیری: توجه به شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های مطرح‌ شده، امکان برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب‌تر از این شبکه‌ها توسط سیاستگذاران و مدیران سازمان‌های بهداشتی را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Opportunities and Challenges for Health Organizations in Using Social Networks: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Behzad Enjezab 1
 • Shahnaz Nayebzadeh 2
 • Sayyed Hassan Hataminasab 3

1 PhD Student, Business Management, Department of Business Management, School of Human Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Business Management, Department of Business Management, School of Human Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

3 Assistant Professor, Business Management, Department of Business Management, School of Human Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: The dramatic growth of Web 2.0 technologies and social networks provides a lot of potential for promoting health and health behavior change programs. Organizations and healthcare providers also play a major role in the use of this tool as the main contributors to these programs. This study aimed to assess published texts to identify opportunities and challenges in the use of social networks in healthcare organizations.Methods: In a systematic review study, we assessed published articles between January 2008 and July 2018 using related keywords in Emerald, ScienceDirect, Springer, Wiley, Magiran, SID, Irandoc and PubMed databases.Results: Fifteen opportunities and six challenges were identified for healthcare organizations. The opportunities for these organizations included informational support, social support, searching for instrumental support, reduction of organizational costs, provision of patient satisfaction, real-time client monitoring, accessing a new atmosphere for communication with clients, educating clients, branding, knowledge management, increased access to specific clients, encouraging behavioral changes, direct communication with clients, instant communication with clients, and identification of opportunities for improving quality within organizations. And also the facing challenges included one-way communication, lack of expertise in the area of information technology and in proper client interaction, protecting the privacy of clients, poor understanding perception of the public, negative comments by patients and ultimately, more follow-ups by other organizations rather than individuals.Conclusion: The identification of the opportunities and challenges provides the possibility of more favorable planning and operation of these networks by policymakers and managers of health organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Media
 • Social Networking
 • Healthcare
 • Organizations
 1. Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Bus Horiz 2010; 53(1): 59-68.
 2. Hardey M. E-health: The Internet and the transformation of patients into consumers and producers of health knowledge. Inf Commun Soc 2001; 4(3): 388-405.
 3. McNab C. What social media offers to health professionals and citizens. Bull World Health Organ 2009; 87(8): 566.
 4. Chretien KC, Kind T. Social media and clinical care: Ethical, professional, and social implications. Circulation 2013; 127(13): 1413-21.
 5. Vance K, Howe W, Dellavalle RP. Social internet sites as a source of public health information. Dermatol Clin 2009; 27(2): 133-6.
 6. Centola D. Social media and the science of health behavior. Circulation 2013; 127(21): 2135-44.
 7. Hughes A. Using social media platforms to amplify public health messages. Washington, DC: Center for Social Impact Communication, Georgetown University; 2010.
 8. Fox S. Health topics: 80% of internet users look for health information online. Pew Internet and American Life Project [Online]. [cited 2011 Feb 1]; Available from: URL: https://www.issuelab.org/resources/9648/9648.pdf
 9. Duggan D, Ellison NB, Lampe C, Lenhart A, Madden M. Social Media Update 2014. Pew Research Center Internet and Technology [Online]. [cited 2015 Jan 9]; Available from: URL: http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/
 10. Korda H, Itani Z. Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health Promot Pract 2013; 14(1): 15-23.
 11. Chou WY, Prestin A, Lyons C, Wen KY. Web 2.0 for health promotion: Reviewing the current evidence. Am J Public Health 2013; 103(1): e9-18.
 12. Chou WY, Hunt YM, Beckjord EB, Moser RP, Hesse BW. Social media use in the United States: Implications for health communication. J Med Internet Res 2009; 11(4): e48.
 13. Lefebvre RC, Bornkessel AS. Digital social networks and health. Circulation 2013; 127(17): 1829-36.
 14. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097.
 15. Richter JP, Muhlestein DB, Wilks CE. Social media: How hospitals use it, and opportunities for future use. J Healthc Manag 2014; 59(6): 447-60.
 16. Rui JR, Chen Y, Damiano A. Health organizations providing and seeking social support: A Twitter-based content analysis. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2013; 16(9): 669-73.
 17. Shan LC, Panagiotopoulos P, Regan A, De Brun A, Barnett J, Wall P, et al. Interactive communication with the public: Qualitative exploration of the use of social media by food and health organizations. J Nutr Educ Behav 2015; 47(1): 104-8.
 18. Bugshan H, Nick Hajli M, Lin X, Featherman M, Cohen I. Social media for developing health services. Qualitative Market Research: An International Journal 2014; 17(3): 283-96.
 19. Lawless M, Augoustinos M, LeCouteur A. Dementia on Facebook: Requesting information and advice about dementia risk-prevention on social media. Discourse, Context and Media 2018; 25: 44-51.
 20. Li Y, Wang X, Lin X, Hajli M. Seeking and sharing health information on social media: A net valence model and cross-cultural comparison. Technol Forecast Soc Change 2018; 126: 28-40.
 21. Trivedi R, Shah GH, Bangar A. Use of Facebook by local health departments: Usage, public health themes, and maintenance. FrontPublic Health Serv Syst Res 2015; 4(5): 1–6.
 22. Xu S, Markson C, Costello KL, Xing CY, Demissie K, Llanos AA. Leveraging social media to promote public health knowledge: example of cancer awareness via twitter. JMIR Public Health Surveill 2016; 2(1): e17.
 23. Guidry JPD, Jin Y, Orr Caroline A, Messner M, Meganck S. Ebola on Instagram and Twitter: How health organizations address the health crisis in their social media engagement. Public Relations Review 2017; 43(3): 477-86.
 24. Bermudez-Tamayo C, Alba-Ruiz R, Jimenez-Pernett J, Garcia Gutierrez JF, Traver-Salcedo V, Yubraham-Sanchez D. Use of social media by Spanish hospitals: Perceptions, difficulties, and success factors. Telemed J E Health 2013; 19(2): 137-45.
 25. Duke JC, Hansen H, Kim AE, Curry L, Allen J. The use of social media by state tobacco control programs to promote smoking cessation: A cross-sectional study. J Med Internet Res 2014; 16(7): e169.
 26. Harris JK, Choucair B, Maier RC, Jolani N, Bernhardt JM. Are public health organizations tweeting to the choir? Understanding local health department Twitter followership. J Med Internet Res 2014; 16(2): e31.
 27. Neiger BL, Thackeray R, Burton SH, Thackeray CR, Reese JH. Use of twitter among local health departments: An analysis of information sharing, engagement, and action. J Med Internet Res 2013; 15(8): e177.
 28. McCaughey D, Baumgardner C, Gaudes A, LaRochelle D, Wu KJ, Raichura T. Best practices in social media: Utilizing a value matrix to assess social media’s impact on health care. Soc Sci Comput Rev 2014; 32(5): 575-89.
 29. Lagu T, Goff SL, Craft B, Calcasola S, Benjamin EM, Priya A, et al. Can social media be used as a hospital quality improvement tool? J Hosp Med 2016; 11(1): 52-5.
 30. Hart M, Stetten N, Castaneda G. Considerations for public health organizations attempting to implement a social media presence: A qualitative study. JMIR Public Health Surveill 2016; 2(1): e6.
 31. Huang YC, Lin YP, Saxton GD. Give Me a Like: How HIV/AIDS nonprofit organizations can engage their audience on Facebook. AIDS Educ Prev 2016; 28(6): 539-56.
 32. Thackeray R, Neiger BL, Burton SH, Thackeray CR. Analysis of the purpose of state health departments' tweets: Information sharing, engagement, and action. J Med Internet Res 2013; 15(11): e255.
 33. Househ M. The use of social media in healthcare: organizational, clinical, and patient perspectives. Stud Health Technol Inform 2013; 183: 244-8.
 34. George DR, Rovniak LS, Kraschnewski JL. Dangers and opportunities for social media in medicine. Clin Obstet Gynecol 2013; 56(3): 453-62.
 35. Shahmoradi M, Safaei AA, Tajrishi H, Nazari E, Delaram Z, Zarei Z, et al. The common applications of social networks in healthcare. Health Inf Manage 2016; 13(3): 243-8. [In Persian].
 36. Heldman AB, Schindelar J, Weaver JB. Social media engagement and public health communication: Implications for Public Health Organizations Being Truly “social”. Public Health Rev 2013; 35(1): 13.
 37. Wong CA, Merchant RM, Moreno MA. Using social media to engage adolescents and young adults with their health. Healthc (Amst) 2014; 2(4): 220-4.
 38. Todaro E, Silvaggi M, Aversa F, Rossi V, Nimbi FM, Rossi R, et al. Are social media a problem or a tool? New strategies for sexual education. Sexologies 2018; 27(3): e67-e70.
 39. Moorhead SA, Hazlett DE, Harrison L, Carroll JK, Irwin A, Hoving C. A new dimension of health care: Systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. J Med Internet Res 2013; 15(4): e85.
 40. Chou WY, Prestin A, Lyons C, Wen KY. Web 2.0 for health promotion: Reviewing the current evidence. Am J Public Health 2013; 103(1): e9-18.