سیکل و تعیین نقشه‌ی راه درآمد بخش اورژانس بیمارستان کاشانی

سیدمسعود شجری پورموسوی

دوره 10، شماره 4 ، آبان 1392، ، صفحه 517-527

https://doi.org/10.22122/him.v10i4.1380

چکیده
  مقدمه: در بررسی چرخه‌ی درآمد اورژانس اساساً نقاطی که در آنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌گردد، از روی «نقشه‌ی هست» شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود. این امر توسط تیم تحقیقاتی- اصلاحاتی که ساختاری از نوع حل‌کننده‌ی مسائل دارد و ترکیبی از صاحبان با سطح متفاوت دانش و مهارت هستند، تحقق می‌یابد. در مرحله‌ی بعد تیم با توجه به «نقشه‌‌ی ...  بیشتر