نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از هنگامی که کتابخانه های دانشگاهی با چالش پر رنج مدیریت فراهم آوری منابع الکترونیک مواجه گشته اند ، بیش از ده سال می گذرد و اکنون این سوال مطرح است که کتابخانه ها در کدام مرحله از دگرگونی کار تهیه فهرست‌ها و متون کاغذی به روش سنتی ، و ورود به عرصه مدیریت طراحی شده در نظام خود قرار دارند؟ مقاله پیش رو نگرشی به چندین سازمان پیشگام آمریکا‌ دارد و در این زمینه موفقیت ها , کمبود های آنان در برنامه های انجام شده داخلی، روزآمد کردن مدیریت گردآوری منابع و عملکرد بعد از مرحله ی نگهداری منابع الکترونیک را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین نویسنده ی مقاله با شناسایی و معرفی کتابخانه ها یی که در این راه به خوبی مجهز و موفق شده اند، روند طی شده ی آنان را تشریح می نماید و مشخص می کند که اجرای این فرآیند مستلزم چه برنامه هایی بوده است و سرانجام با توجه به چگونگی تهیه ی مراحل آتی مدیریت منابع الکترونیک, پیشنهاداتی ارائه می کند. واژه های کلیدی : سازمان و مدیریت(بهداشت و درمان) ـ منابع اطلاعاتی ـ کتابخانه ها

عنوان مقاله [English]

Dreams of perfect programs : Managing the acquisition of electronic resources

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Darabi
  • Fardeh Movahedi

چکیده [English]

For more than a decade, academic libraries have been wrestling with the thorny issue of managing the acquisition of electronic resources. Where are we in the continuum from paper lists to vendor-designed management systems? This paper takes a look at several in-house initiatives around the country, commenting on the successes and failures of the homegrown programs built to track. update and manage the acquisition and behind-the-scenes maintenance of electronic resources. Realizing that libraries are now well equipped to identify what dream programs should entail, this paper also comments on how we can prepare for the future of electronic resource management. Keywords: Organization and Administration-Information Resources-Libraries. Type of article: translation