نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه یزد

چکیده

چکیده مقدمه: سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (MeSH) با بیش از 000 23 سرعنوان، منعکس کننده‌ی موضوعات حوزه‌ی علوم پزشکی است. لذا در این پژوهش با همبستگی بین توسعه‌ی MeSH و افزایش رکوردهای Medline می‌توان چگونگی گسترش آماری موضوعات حوزه‌ی پزشکی را در طول زمان مورد سنجش قرار داد. روش بررسی: در یک پژوهش تحلیلی، حدود یک میلیون رکورد از موضوعات علوم پزشکی و انتشارات نمایه شده در دامنه‌ی Medline به طور تصادفی انتخاب شد. از طریق تعیین همبستگی بین افزایش تعداد مدارک Medline و افزودن سرعنوان‌های جدید به MeSH، به دو سؤال در خصوص گسترش موضوعات پزشکی پاسخ داده شد: 1. موضوعات پزشکی در طول زمان از لحاظ کمّی چگونه در MeSH گسترش یافته ‌است؟ 2. امروزه در ازای تولید و انتشار چند مدرک علمی پزشکی، یک موضوع جدید تولید و به صورت سرعنوان به MeSH افزوده می‌شود؟ یافته‌ها: توسعه‌ی MeSH در طول زمان، به صورت لگاریتمی در سه فاز مختلف صورت گرفته است. با تلفیق این سه فاز در یک فاز واحد، فرمولی برای پیش‌بینی توسعه‌ی MeSH و موضوعات پزشکی در ازای افزایش انتشارات این حوزه به دست آمد. از طرفی روشن گردید که امروزه، به صورت خطی، در ازای انتشار بیش از 250 مدرک در موضوعات گوناگون علوم پزشکی، یک موضوع جدید فراهم و به MeSH افزوده می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بر خلاف برخی از نظرها، گسترش موضوعات علمی پویاست و این پویایی به صورت خطی است و هرگز متوقف نمی‌شود.واژه‌های کلیدی: Medline؛ سرعنوان‌های موضوعی؛ اصطلاح‌نامه

عنوان مقاله [English]

The Growth of Medical Sciences Subjects: A Correlation Analysis between Development of MeSH and Medline

نویسنده [English]

  • Mohammad Tavakolizadehravari

Assistant professor, Library and Information Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: The subject headings of MeSH in medicine is more than 23,000 which is an index for the medical sciences subjects. This study aims to find the correlation between development of MeSH and increase of medline records to assess the statistical development of medical sciences subjects during the time. Methods: This is an analytical study of the subjects of medical sciences and medline publications index. A sample of one million medline records was selected randomly and the correlation between the increase in the number of medline records and the increase of head titles in MeSH was assessed to answer the two following questions: 1. How has the quantity of medical subjects developed during time? 2. Currently by the production and publication of how many medical scientific papers a new subject might be added to the headings of MeSH? Results: Development of MeSH during the time happened as a logarithm in three different phases. Putting these three phases into one, we found a formula to predict development of MeSH and its headings by the increase of publications in the field. Also, we found that nowadays by the publication of more than 250 papers in various subjects of the medical sciences, a new subject is created and added to MeSH linearly. Conclusion: The results showed that in spite of some ideas, development of scientific subjects is dynamic and is linearly dynamic and will not stop. Keywords: Medline; Subject Headings; Terminology