نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و مربی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران و مربی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4 کارشناس ارشد، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیدهمقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نقش مهمی در افزایش کیفیت درمان در بیمارستان‌ها دارد. در این پژوهش نحوه‌ی تعامل، دیدگاه و رضایت پرستاران و کارکنان بخش‌های بالینی درباره‌ی اثرات سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بر روی برخی از فعالیت‌‌های درمانی بررسی شد.روش بررسی: در این پژوهش تحلیلی، تأثیر سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر برخی از فعالیت‌های مراقبتی، وضعیت رفتار، رضایت و نگرش 120 نفر از پرستاران، بهیاران و منشی‌های بخش‌های بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان سمنان بررسی شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای بود که اعتبار و روایی آن از راه بررسی متون علمی و انجام آزمون-بازآزمون تأیید شد.یافته‌ها: 80 درصد کارکنان چند بار در روز از سیستم رایانه‌ای بخش خود استفاده می‌کردند. 55 درصد آنان با در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مراقبتی صحیح،50 درصد با راحت‌تر شدن بررسی داروهای تجویز شده، 8/45 درصد با کمتر شدن خطاهای کاری، 28 درصد با نظارت بهتر بر سیر درمانی بیماران و 15 درصد با بهبود نتیجه‌ی درمان به دنبال استفاده از HIS موافق بودند. بین رضایت کارکنان از تأثیر HIS بر روی فرایند مراقبت از بیماران و رضایت کاربران از سیستم و نوع بخش درمانی، رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده شد (05/0 = P).نتیجه‌گیری:‌ کمتر از نیمی از کارکنان از تأثیر سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فعالیت‌های مراقبت از بیماران رضایت نسبی داشتند. استفاده از سیستم‌های سخت‌افزاری پیشرفت‌تر (مانند نرم‌افزارهای تشخیص صدا برای ورود اطلاعات) و ارائه‌ی راه‌کارهای قانونی برای پیش‌گیری از دوباره‌کاری پیشنهاد می‌گردد.واژه‌های کلیدی: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ نظام‌های کامپیوتری؛ فرآیند پرستاری؛ مراقبت پرستاری؛ پرستاران

عنوان مقاله [English]

Views, Behavior and Satisfaction of the Nurses and Other Hospital Ward Personnel about the Effectiveness of Computer Systems of Hospital Information on Caring Process

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kahouei 1
  • Mohsen Soleimani 2
  • Soheila Qazvi 3
  • Seifollah Alaei 4

1 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, and lecturer, Medical Documentation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 PhD Student, Nursing, Iran University of Medical Sciences, and lecturer, Nursing, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3 MSc, Medical Documentation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

4 MSc, Nursing, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

چکیده [English]

AbstractIntroduction: The appropriate use of the hospital information computer networks and its acceptance by the health care personnel can improve the quality of health care services and decrease the expenses. This study investigated the views, attitudes and satisfaction of the nurses and clinical personnel about the effectiveness of hospital information system on some medical activities.Methods: This analytical study investigated the behavior, satisfaction and attitudes of 120 nurses, auxiliary nurses and secretaries working in the outpatients and admitting wards of the educational and medical center of Amir al-momenin in Semnan about the effectiveness of hospital information system on some of the caring activities during 2006 to 2007. Data were collected by a questionnaire whose reliability and validity were approved by investigating in scientific texts and test-retest. The questionnaire was filled by the personnel who had more than 3 years working experience. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics method with p=0.05.Results: Most of the personnel (80%) were using their wards' computer systems several times a day. They agreed with availability of appropriate health care information (55%), reduction of errors (45.8%), better supervision on patients' treatment process (28%), and improvement of the treatment results by using information systems (15%). These personnel believed that information system made it easier to search prescribed medicines (50%), and to find the patients difficulties (20%). In general, 52 subjects were satisfied by the effectiveness of system in some health care activities of the clinical wards and a few (4) were completely satisfied by that. There was a significant relation between the personnel satisfaction with HIS effectiveness on the patient caring process and the satisfaction with user-friendliness of the systems and the medical ward (p<0.05).Conclusion: The results showed that less than half of the clinical wards personnel were relatively satisfied with the effectiveness of HIS on the patients caring activities. To make this system more effective on the patients health care activities, the system should be in harmony with the dynamic nature of health care process. Therefore, it is recommended to use advanced hardware systems such as PDAs and laptops and voice recognition softwares to facilitate data entry in the clinical wards, as well as developing legal methods to prevent redundancy in nurses' daily activities.Keywords: Hospital Information systems; Computer systems; Nursing process; Nursing care; Nurses