نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 استادیار مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

چکیده کدگذاری بالینی، فرایندی است برای ترجمه‌ی مستندات پزشکی به کدهای تشخیصی که طی آن اقدامات و عملیات مالی داده‌های مراقبت بهداشتی به وسیله کد یا سیستم شماره‌گذاری نمایش داده می‌شوند. کدگذاری بالینی در مراقبت بهداشتی، یک فرایند از مدیریت دانش تلقی می‌شود، زیرا برخی از مفاهیم مدیریت دانش در آن مصداق پیدا می‌کند. مفاهیمی از قبیل کدگذاری (رمزنگاری) دانش، بسته‌بندی دانش و ارائه‌ی دانش به متقاضیان آن و سرانجام فراهم کردن هماهنگی بین منابع فکری، فرایند تبدیل داده به دانش در صنعت مراقبت بهداشتی یک فرایند مداوم است و دانش پدید آمده در هر مرحله می‌تواند به عنوان داده برای مراحل بالاتر در نظر گرفته شود. بنابراین سازماندهی دانش مربوط به بیماری‌ها با فرایند کدگذاری بالینی انجام می‌گیرد. به این ترتیب پایگاه داده‌ای که برای فرایند کدگذاری پدید می‌آید، داده‌های تشخیصی و کدهای اختصاص داده شده را در قالب جداول رابطه‌ای (اطلاعات) سازماندهی می‌نمایند. ابزارهایی چون داده‌کاوی و پردازش تحلیلی آنلاین می‌توانند از انبوه اطلاعات این پایگاه‌های رابطه‌ای، دانش با ارزشی را فراهم کنند.از سوی دیگر ایجاد گروه‌های تخصصی و گروه‌های مباحثه‌ی آنلاین می‌تواند نقش به سزایی در تسهیم دانش و در نتیجه‌ بهبود عملکرد فرایندهای بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی و به خصوص فرایند کدگذاری ایفا نمایند. متخصصین مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی لازم است جایگاه واقعی کدگذاری بالینی را شناخته، تأثیر کار خود را بر مدیریت دانش در مراقبت بهداشتی و نیز تصمیمات سلامتی درک نمایند و از طرف دیگر با شناخت و به کارگیری ابزارهای مدیریت دانش عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشند.واژه‌های کلیدی: مدیریت اطلاعات؛ دانش؛ طبقه‌بندی‌ها؛ بیماری‌ها

عنوان مقاله [English]

From Clinical Coding to Knowledge Management in HealthCare Organizations

نویسندگان [English]

  • Mahtab Karami 1
  • Zakie Piri 2

1 Lecturer, Medical Records, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Abstract Clinical coding is a translation of medical documents to diagnostic, procedure and financial codes. Health care data are displayed with codes. Clinical coding is a knowledge process in health care and include concepts of knowledge management such as codification of knowledge, storage of knowledge, packaging of knowledge with its details and delivery to users and coordinating of intellectual resources.Conversion process of data into knowledge is a continual process in health care industry and knowledge created in any phase is a data for upper phase too. So clinical coding performs organization of knowledge is related to diseases. The databases taken from clinical coding process display diagnostic data and codes in relational table formats of data mining and On-Line Analysis Processing (OLAP) can discover knowledge from it. Furthermore creation of On-Line Discussion Group can play important role in knowledge sharing and improvement in process of Health care information management particularly clinical coding.Health care information management professions need to identify real situation of clinical coding and impact of their functions on knowledge management in healthcare and health decisions and thus improve their practice with knowledge management tools. Keywords: Information Management; Knowledge; Classification; Diseases