نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

2 کارشناس ارشد، بهداشت جامعه، سرپرست کنترل کیفیت بیمارستان شهید هاشمی نژاد، تهران

چکیده

مقدمه: سازمان‌های مراقبت بهداشتی، با به کار گیری شش سیگما، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. صعوبت استفاده از شاخص‌های بهداشتی، به منظور مقایسه معنی‌دار کفایت ارایه ‌کنندگان مراقبت بهداشتی با یکدیگر، منجر به افزایش تمرکز بر پایش مستمر داده‌ها یا به کار گیری اطلاعات مربوط به وقایع خطامند پزشکی، به عنوان شاخص اندازه‌گیری کیفیت گردید؛ این همان چیزی است که لازمه اجرای شش سیگما می‌باشد.      انرژی مرکب به دست آمده از جای دادن روش‌های ناب در رویکرد شش سیگما، می‌تواند نتایج بسیار مهم‌تری را نسبت به اجرای منفرد هر یک فراهم آورد؛ به طوری که فرایندهای کند به چالش خوانده می‌شوند و جای خود را به جریان‌های کاری چابک‌تر می‌دهند. به‌ علاوه، داده‌های گردآوری شده در خلال اجرای دو روش ناب، در مشخص کردن بالاترین قدرت اثر فرصت‌های شش سیگما کمک کننده است. در اثر این پیوند، ساختاری بسیار مؤثر ایجاد می‌شود که تحقق بهینه‌سازی را آسان‌تر ‌می‌کند.      سازمان‌هایی که تلفیقی از شش سیگما را با روش‌های ناب (Lean) استفاده می‌کنند، در مرحله بهبود، بخشی که چهارمین مرحله از (Define Measurement Analysis Improvement Control یا DMAIC) است، گام آزمایش را به طور گسترده و جدی برداشته‌اند. در بخش آزمایش، گروه‌ها به ایجاد راه‌ حل می‌پردازند، آزمایشات تغییر ‌ساز را به وجود می‌آورند، از آزمایشات می‌آموزند و تغییر را بهبود می‌بخشند. سپس به آزمایش مجدد اقدام می‌نمایند تا به تدریج بهترین راه حل را به دست آورند. وقتی راه حلی برای اجرا آماده ‌شد به این معنی است که تحت تأثیر آزمایشات تغییر بسیاری قرار گرفته است و از این رو شانس بزرگی برای پذیرش دارد. مرکز پزشکی نواحی Charlstone، رویکرد شش سیگمای ناب را برای ارزیابی و بهبود میزان عفونت‌های مواضع جراحی عروق و کولون به کار بسته است. واژه‌های کلیدی: کیفیت مراقبت‌های بهداشتی؛ شاخص‌های بهداشت و تندرستی؛ اصلاح فرایند؛ ارزیابی نتایج.

عنوان مقاله [English]

Lean Six Sigma is Like a Finger on Health Care Pulse

نویسندگان [English]

  • Hamid Moghaddasi 1
  • Fatemeh Semnani 2

1 Associated Professor, Health Information Management, Shahidbeheshti University of Medical Sciences, Tehran

2 MSc, Community Health, Head of Quality Control Shahid Hasheminejad Hospital, Tehran

چکیده [English]

Introduction: Health care organizations have begun applying six sigma methods into their operations. On the other hand, the difficulty of using indicators to compare health care providers in a meaningful way has led to an increased focus on using information about “adverse events”- that is , events that should not happen in a hospital - as a measure of quality. This information is required to perform Six Sigma methods. By nesting the Lean flow methodology within the six sigma methodology, a synergy can be attained that provides results that are much more significant than the results of the individual approaches. When Lean is added to six sigma , slow processes are challenged and replaced with more streamlined workflows. Additionally, the data gathered during Lean Flow implementation helps identify the highest–impact six sigma opportunities. When six sigma is added to Lean flow, a much-needed structure is provided that makes it easier to consistently achieve optimum flow. Organizations that use a combination of Lean and six sigma (Lean-sigma) methods incorporate a testing phase during the fourth step of DMAIC cycle (improve). In this step, teams create solutions, develop tests of change, learn from the test, improve the change, and  then test again, eventually finding the best - fit solution. By the time a solution is ready to be implemented, it has undergone many tests of change and has a greater chance of acceptance.The Charleston area medical center used six sigma methodology to evaluate and improve its rate of colon and vascular surgical site infections.Keywords: Quality of health care; Health status indictors; Process improvement; Outcomeassessment.