نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email:karami_m@razi.tums.ac.ir

2 دانشجوی دکتری،کامپیوتر، دانشگاه ارگان استیت آمریکا.

چکیده

مدیریت بیماری مجموعه فعالیت‌هایی است که بر شناسایی افراد بیمار یا مستعد بیماری در جامعه و به کارگیری برنامه‌هایی برای پیش‌گیری از پیشرفت یا ظهور بیماری و در نتیجه سلامت جامعه متمرکز می‌باشد. در این راستا به کارگیری انبار داده‌ها به عنوان ابزار تصمیم‌گیری نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. انبار داده‌ها مجموعه‌ای است که با داشتن داده‌های یکپارچه شده، تاریخ‌دار، چند بعدی و قابلیت‌های تحلیلی قوی می‌تواند برای درمان‌گران و مدیران این امکان را فراهم آورد تا در هزینه‌های ناشی از طراحی مجدد فرایندها صرفه‌جویی نمایند و همچنین به اطلاعات صحیح در زمینه مراقبت بیمار، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی، پژوهش، بهبود فرایندها، گزارش‌گیری، ترازیابی، آنالیز روند و بازاریابی دست یافته، با اتخاذ تصمیمات صحیح، گامی در راستای پیش‌گیری از پیشرفت یا ظهور بیماری و در نتیجه سلامت جامعه بردارند.واژه‌های کلیدی: مدیریت بیماری، تکنولوژی اطلاعات، تصمیم‌گیری، داده‌ها.

عنوان مقاله [English]

The Role of Data Warehouse in Optimizing Diseases Management

نویسندگان [English]

  • Mahtab Karami 1
  • Mehdi Setayesh Barhaghi 2

1 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) Email: karami_m@razi.tums.ac.ir

2 PhD Student, Computer, American Organ Stit University, America.

چکیده [English]

Diseases management offers the benefits of lower disease occurrence, improved patient care, and lower healthcare costs. The key mechanism used to identify individuals at risk, stratify patients by risk level and track patients’ progress through the disease management is the data warehouse (DW). This review article describes operational systems, DW features and component and role of it in disease management programs. By data warehouse, healthcare organizations, clinicians and managers can reduce costs generated by process redesign, obtain right information in areas of patient care, budgeting, planning, research, process improvement, external reporting, benchmarking, trend analysis and marketing and make the right decision to prevent the progression or appearance of the illness, thus maintaining the health of the population. Key words: Disease Management; Information Technology; Decision Making; Data.