نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده‌ی مسؤول) Email: Mouseli136025@gmail.com

چکیده

نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت می‌بایست پاسخ‌گوی آن‌ها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه‌ی کشورهای جهان ناگزیر ساخته است. افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سلامت، برقراری عدالت، تأمین مالی پایدار و بهبود مدیریت از اهداف اجرای اصلاحات در نظام سلامت می‌باشد. در آمریکا نیز پس از روی کار آمدن دولت جدید، انجام اصلاحات در نظام بهداشت و درمان به طور وسیعی در برنامه‌های کاری این دولت قرار گرفت. تمرکز اصلی این اصلاحات بر روی استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی است، زیرا این دولت، اطلاعات بهداشتی با ارزش را به عنوان کلیدی برای توسعه‌ی پوشش همگانی مراقبت بهداشتی همراه با ارتقای کیفیت و کنترل هزینه‌ها قلمداد می‌کند. بنابراین در این راستا، منشور اطلاعات بهداشتی را در 7 موضوع مطرح نموده است که در صورت رعایت و اجرای این اصول، اصلاحات جدید بهداشت و درمان با استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده نایل گردد.واژه‌‌های کلیدی: نوآوری سازمانی؛ بهداشت و تندرستی؛ تکنولوژی اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Health Information Position in New Reform of American Health Care System

نویسندگان [English]

  • Zahra Mastaneh 1
  • Lotfolah Mouseli 2

1 Lecturer, Medical Records, Hormozghan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran .

2 MSc, Health Services Management, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. (Corresponding Author) Email: Mouseli136025@gmail.com

چکیده [English]

Ever changing needs of society to which the health sector has to respond, makes the health sector reform inevitable for any country worldwide. Increasing the efficiency and effectiveness of health services, equity, sustainable financing and management improvement are the main objectives of health sector reform. Healthcare reform was set high on the new administration’s agenda with the start of the transition. In the United States after coming on the new government, reforms in the health system were considered largely in the government work programs. The main focus of these reforms is on the use of new information technologies in health information management. This government has described improved health information as a key to expanding healthcare coverage while improving quality and controlling costs. Therefore government was set health information pyramid on seven issues that by implementation of these will be able to achieve the meaningful healthcare reform. Keywords: Organizational Innovation; Health; Information Technology.