نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

به دلیل پیچیدگی تصمیمات پزشکی، کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی جهت پشتیبانی از این تصمیمات افزایش یافته است. در این بین، نقش سیستم‌های هوشمند در یاری رسانی به پزشکان برجسته است. در این مقاله، به بررسی قابلیت این سیستم‌ها در پزشکی پرداخته شده است و مهم‌ترین چالش‌های به کارگیری این سیستم‌ها مورد بحث قرار گرفته است. محدودیت تکنولوژی، هزینه‌ی سیستم، نگهداری متخصصین در سازمان، وارد کردن داده‌های بیمار در سیستم، مشکلات کسب دانش، مدل سازی دانش پزشکی، تأیید عملکرد سیستم، توصیه‌های اشتباه و مسؤولیت در برابر خطا، محدودیت حوزه‌ی عملیاتی هوش مصنوعی و ضرورت یکپارچگی آن با فعالیت‌های جاری از جمله چالش‌های پیش روی به کارگیری این نوع سیستم‌ها است که مستلزم ارایه‌ی راهکار یا پاسخ‌های مناسب می‌باشد.واژه‌‌های کلیدی: هوش مصنوعی؛ سیستم خبره؛ شبکه‌ی عصبی؛ تصمیم‌گیری پزشکی با کمک کامپیوتر.

عنوان مقاله [English]

Applications of Artificial Intelligence in Clinical Decision Making: Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Sadoughi 1
  • Abbas Sheikhtaheri 2

1 PhD, Associate Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to the complexity of medical decision making, the application of information systems to support clinical decisions has increased. In this regard, the role of artificial intelligence (AI) is significant. This article discusses the opportunities and challenges of these systems. Technology limitations, cost, expert maintenance, clinical data entry, some issues in knowledge acquisition and knowledge engineering, modeling of medical knowledge, accuracy of the systems and the methods to validate the systems, errors in the systems and accountability, the limited scope of the systems, as well as the necessity of integrating AI systems in routine practice are the main challenges that should be overcome or adequately answered to increase the application of these systems.Keywords: Artificial intelligence; Expert System; Neutral Networks (Computer); Medical Decision Making, Computer-Assisted.