نوع مقاله : Narrative Review

نویسنده

استاد، اپیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

سیاست‌های مربوط به انتشار مقالات علمی تا سالیان اخیر به این صورت بود که ناشرین با فراهم آوردن امکان بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی، حق انتشار را از نویسنده کسب می‌نمودند و در عمل مالک حقوق مادی و معنوی انتشار یک مقاله می‌گردیدند. با این وجود، در سالیان اخیر و با پیدایش جهش‌های تکنولوژیکی، سیاست نوینی به نام دسترسی آزاد در بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی رقم خورده است. در این روش جدید، نویسندگان با پرداخت وجه لازم به ناشرین، حق انتشار مقاله را برای خود محفوظ می‌نمایند. بنابراین، مقاله پس از بررسی و در صورت تأیید، بلافاصله به صورت برخط چاپ می‌شود و به رایگان در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله‌ی مروری حاضر به مقایسه و بررسی این تغییر و تحولات در حوزه‌ی چاپ و انتشار مقالات علمی مرتبط با امر سلامت پرداخته است. واژه‌های کلیدی: نشریات ادواری؛ مقاله‌ی مجله؛ دسترسی آزاد به اطلاعات؛ انتشارات.

عنوان مقاله [English]

Modern versus Traditional Policies in Publication of Scientific Articles in Health Domain

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezaeian

Professor, Epidemiologist, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Until recent time, the publishers of scientific articles owned the intellectual and economic copyright by providing the facilities for reviewing and publications.‌ Nevertheless, based on the recent technological advancements, a modern policy called "open access policy" has been developed in reviewing and publications of the scientific articles. In this new method, authors own the copyright of their articles by paying the necessary costs to the publishers. Therefore, as soon as an article is reviewed and accepted, it will be published online and everyone can freely access it. Given the importance of the topic, the present review article dealt with these changes in publications of scientific articles within health domain.     Keywords: Periodicals; Journal Article; Open Access to Information; Publications.