نوع مقاله : Letter to Editor

نویسندگان

چکیده

اخیراً از سوی همکار عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر سید موید علویان سردبیر محترم مجله‌ی «Hepatitis Monthly» و سرکار خانم اعظم رئوفی، نامه‌ای در زمینه‌ی داده‌‌های مستخرج مقاله‌ی «میزان خود استنادی مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه‌ی پزشکی نمایه شده در نمایه‌نامه‌ی استنادی Scopus» مدیریت اطلاعات سلامت؛ 8(5): 639-648 به دفتر مجله وصول شده است. با توجه به بررسی کارشناسانه‌ی مجدد و موضوع عدم تبیین دقیق بازه‌ی زمانی در مقاله‌ی مزبور، برخی داده‌های مقاله مورد تشکیک نویسنده‌ی نامه واقع شده است که ضمن پوزش نویسندگان مقاله از نتایج مزبور به درج نامه بدون اشاره به نام‌های خاص مبادرت می‌شود.

عنوان مقاله [English]

خود-استنادی در مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه‌ی پزشکی نمایه شده در Scopus

نویسندگان [English]

  • Seyed Moayed Alavian
  • Azam raufee

چکیده [English]

اخیراً از سوی همکار عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر سید موید علویان سردبیر محترم مجله‌ی «Hepatitis Monthly» و سرکار خانم اعظم رئوفی، نامه‌ای در زمینه‌ی داده‌‌های مستخرج مقاله‌ی «میزان خود استنادی مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه‌ی پزشکی نمایه شده در نمایه‌نامه‌ی استنادی Scopus» مدیریت اطلاعات سلامت؛ 8(5): 639-648 به دفتر مجله وصول شده است. با توجه به بررسی کارشناسانه‌ی مجدد و موضوع عدم تبیین دقیق بازه‌ی زمانی در مقاله‌ی مزبور، برخی داده‌های مقاله مورد تشکیک نویسنده‌ی نامه واقع شده است که ضمن پوزش نویسندگان مقاله از نتایج مزبور به درج نامه بدون اشاره به نام‌های خاص مبادرت می‌شود.