نوع مقاله : Narrative Review

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پایگاه داده‌ها در حوزه‌ی سلامت حاوی میزان وسیعی از داده‌های بالینی است که کشف ارتباطات و الگوها در آن می‌تواند به دانش جدید پزشکی بیانجامد. امروزه با توجه به ظهور نظام‌های اطلاعات یکپارچه و رشد فن‌آوری اطلاعات، این مهم بیش از پیش نمایان شده است. داده کاوی از جمله پیشرفت‌های فن‌آوری در راستای مدیریت داده‌ها است و استفاده‌ی گسترده از سیستم‌های اطلاعات و پایگاه‌های داده، ادغام آن را با شیوه‌های سنتی به یک الزام تبدیل کرده است. در این مقاله که از نوع مروری می‌باشد هدف آن است تا به بررسی مفاهیم مرتبط با داده کاوی و کاربرد آن در حوزه‌ی سلامت پرداخته شود. واژه‌های کلیدی: داده کاوی؛ سلامت؛ دانش.

عنوان مقاله [English]

Application of Data Mining in Health

نویسندگان [English]

  • Hamid Moghaddassi 1
  • Azamosadat Hoseini 2
  • Farkhonde Asadi 2
  • Maryam Jahanbakhsh 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Lecturer, Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran And PhD Student, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Health databases contain a wide scope of clinical data to explore relationships and patterns that can lead to new medical knowledge.Today, the emergence of integrated information systems and growth of information technologies have better highlighted the importance of such databases. Data mining is among the technological advances toward data management whose integration with traditional methods has become a necessity due to the widespread use of information systems and databases. This article reviews concepts related to data mining and its application in the field of health.Keywords: Data Mining; Health; Knowledge.