نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مربی، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

نسخه‌نویسی دارویی یکی از فرایندهای مهم و حیاتی در هر کشور است و بقای هیچ جامعه‌ی مدرنی بدون فرایندهای نسخه‌نویسی دارویی قانونمند ممکن نیست. لزوم استفاده از نوآوری‌های فنی برای ارایه‌ی مراقبت بهداشتی با کیفیت و فشار دولت‌ها برای حرکت به سمت یک جامعه‌ی اطلاعاتی در مراقبت بهداشتی موجب گردیده است که استفاده از فن‌آوری‌های جدید و سیستم‌های الکترونیکی در نسخه‌نویسی به عنوان راه‌حل نهایی برای غلبه بر مشکلات مهم و فراوان فرایند نسخه‌نویسی کاغذی مانند افزایش سریع هزینه‌های دارو و خطاهای مهم نسخه‌نویسی مطرح گردد. از این رو، مقاله‌ی حاضر با هدف فراهم نمودن اطلاعات کاربردی در زمینه‌ی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک برای ذی‌نفعان تهیه شده است. این مقاله نوعی مطالعه‌ی مروری- نقلی (Narrative review) است، که از طریق جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با نسخه‌نویسی الکترونیک در موتورهای جستجوی Yahoo و Google، پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی PubMed، ISI Web of Science، Scopus، EMBASE و کتابخانه‌ی ملی دیجیتال پزشکی ایران با اعمال معیار ورودی زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان انجام شد و مقالات و راهنماهای مرتبط با مشکلات نسخه‌نویسی کاغذی، مفهوم، ویژگی‌ها، سطوح، مزایا، ذی‌نفعان و استانداردهای سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سیستم‌های نسخه‌نویسی الکترونیک فرصتی را برای بهبود فرایند نسخه‌نویسی، کاهش عوارض ناخواسته‌ی دارویی و صرفه‌جویی هزینه‌های مراقبت بهداشتی فراهم می‌کند. تقویت و حمایت سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک ایمن و سریع، نیاز به همکاری کلیه‌ی ذی‌نفعان این سیستم دارد، تا دستیابی به بالاترین سطح تکاملی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک و ادغام با پرونده‌ی الکترونیک سلامت به یک واقعیت تبدیل گردد. بنابراین لازم است، زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک یکپارچه‌ی ملی و ایمن در کشورهای فاقد این سیستم فراهم گردد و سیاستگذاران نیز از استراتژی‌ها و مشوق‌های مناسبی برای غلبه بر موانع پیاده‌سازی و به کارگیری این سیستم استفاده نمایند. واژه‌های کلیدی: نسخه‌نویسی الکترونیک؛ نسخه‌نویسی دارویی؛ استانداردها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic Prescription System: Concepts and Standards

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Samadbeik 1
 • Maryam Ahmadi 2

1 PhD Student, Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Instructor, Health Information Technology, Lorestan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran

2 Associate Professor, Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The medication prescription is one of the vital and important processes in each healthcare system and no modern society could live without regulated medicine prescription. Electronic prescribing has emerged as a viable and definitive solution to counter shortcomings of the current paper-based prescribing processes. This study aimed to present an overview of electronic prescription and familiarizes the key real and potential stakeholders with practical concepts and global experiences in the field of e-prescribing. In this review study, PubMed, ISI Web of Science, Scopus, EMBASE databases, Iranian National Library of Medicine (INLM) portal, and Google and Yahoo search engines were searched for relevant English publications concerning the problems of paper-based prescription, and concept, features, levels, benefits, stakeholders and standards of electronic prescription system. Electronic prescribing systems provide the potential to dramatically improve the outcome of prescribing processes, reduce adverse drug events, and save healthcare costs. Strengthening and supporting electronic prescription system requires the collaboration between all the system stakeholders and establishment of infrastructure for underlying healthcare information. Therefore, it is necessary to allocate a high priority to design and implement a national, unified and safe electronic prescription system by health care systems. Keywords: Electronic Prescriptions; Drug Prescriptions; Standards

 1. Hellström L, Waern K, Montelius E, Åstrand B, Rydberg T, Petersson G. Physicians`attitudes towards ePrescribing - evaluation of a nationwide full-scale implementation. BMC Medical Informatics and Decision Making[serial online]. 2009[cited 2012 Jan 13]; 9(37): [10 screens]. Available from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6947-9-37.pdf
 2. Joia LA, Magalhaes C. Implementation of an electronic prescription system in Brazilian general hospital:
 3. understanding source of resistance. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries(EJISDC) [serial online]. 2009[cited 2012 Jan 13]; 39(2): 1-18. Available from: http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/viewFile/607/297
 4. Cusack CM. Electronic Health Records and Electronic Prescribing: Promise and Pitfalls, obstetrics & Gynecology Clinics of North America, 2008; 35(1): 63-79.
 5. Griffin JP. Venetian treacle and the foundation of medicines regulation. Br J Clin Pharmacol. 2004; 58: 317-325.
 6. Hypponen H, Salmivalli L, Sumi R. Organazing for a National Infrastructure Project: The Case of the Finnish Electronic Prescription. Proceeding of The 38th Hawaii International Conference on System Science, 2005 January 3-6, 2005, Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii.
 7. Adang E, Voordijk L, Jan van der Wilt G, Ament A. Cost-effectiveness analysis in relation to budgetary constraints and reallocative restrictions. Health Policy. 2005 Oct;74(2):146-56.
 8. Phillips DP, Christenfeld N, Glynn LM. Increase in US medication-error deaths between 1983 and 1993. Lancet. 1998; 351: 643-644.
 9. Institute of Medicine. To err is human: building a safer health system. Washington DC: national Academies Press; 2000[cited 2012 Jan 13]; Available from:
 10. http://www.providersedge.com/ehdocs/ehr_articles/to_err_is_human_%20building_a_safer_health_system-exec_summary.pdf
 11. Mosleh A, Darbooy SH, Khoshnevis Ansari SH, Mohammadi M. [Drug prescription based on WHO indicators: Tehran university of medical sciences facilities with pharmacy]. Tehran University Medical Journal. 2007 ; 65( 2): 12-15. [Persian]. Available from: http://tumj.tums.ac.ir/archive/vol65/sup2/abstract-3.pdf
 12. IMS Institute for Healthcare Informatics. The Use of Medicines in the United States: Review of 2010. USA: April 2011[cited 2012 Jan 13]; Available from:
 13. http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/IMS%20Institute/Documents/IHII_UseOfMed_report%20.pdf
 14. Oliven A, Michalake I, Zalman D, Dorman E, Yeshurun D, Odeh M. Prevention of prescription errors by computerized, on-line surveillance of drug order entry. International Journal of Medical Informatics. 2005; 74(5): 377—386.
 15. B. Dean, M. Schachter, C. Vincent, N. Barber, Causes of prescribing errors in hospital inpatients: a prospective study, Lancet. 2002; 359: 1373—1378.
 16. Costa AL, de Oliveira MM, Machado Rde O. An information system for drug rescription and distribution in a public hospital. International Journal of Medical Informatics. 2004; 73(4): 371—381.
 17. Ekedahl A. Problem prescriptions in Sweden necessitating contact with the prescriber before dispensing. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2010: 6(3): 174–184.
 18. Buurma H, de Smet PA, van den Hoff OP, Egberts AC. Nature, frequency and determinants of prescription modifications in Dutch community pharmacies. British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP). 2001;52:85–91.
 19. Oliven A, Michalake I, Zalman D, Dorman E, Yeshurun D, Odeh M. Prevention of prescription errors by computerized, on-line surveillance of drug order entry. International Journal of Medical Informatics. 2005;74: 377–386.
 20. Koppel R, Metlay JP, Cohen A, Abaluck B, Localio AR, Kimmel SE, Strom BL. Role of computerized physician order entry systems in facilitating medication errors. Journal of the American Medical Association(JAMA). 2005; 293(10): 1197–1203.
 21. Ting SL, Kwok SK, Tsang AHC, Lee WB. CASESIAN: A knowledge-based system using statistical and experiential perspectives for improving the knowledge sharing in the medical prescription process. Expert Systems with Applications. 2010; 37(7): 5336–5346
 22. Stone WM, Smith BE, Shaft JD, Impact of a Computerized Physician Order-Entry System. Jouenal of American College of Surgeons[serial online]. 2009[cited 2012 Jan 13]; 208(5): 960-967. Available from:
 23. http://www.surgicalpatientsafety.facs.org/educate/stone0509.pdf
 24. Williams DJP. Medication errors. The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh[serial online]. 2007; 37: 343-346. Available from: http://www.rcpe.ac.uk/journal/issue/journal_37_4/Williams.pdf
 25. Bell DS, Marken RS, Meili RC, Wang CJ, Rosen M, Brook RH, RAND Electronic Prescribing Expert Advisory Panel. Recommendations for comparing electronic prescribing systems: results of an expert consensus process. Health Affairs (Millwood)[serial online]. 2004; Suppl Web Exclusives:W4-305-17. Available from:
 26. http://www.elsevierbi.com/~/media/Images/Publications/Archive/The%20Pink%20Sheet%20Daily/2004/5/25/14040525004/040531_health_affairs_article.pdf
 27. Eysenbach G. What is e-health?. Journal of Medical Internet Research. 2001; 3(2): e20. Available from: http://www.jmir.org/2001/2/e20/
 28. Salmivalli L, Hilmola OP. Business Pluralism of Electronic Prescriptions: State of Development in Europe and the USA. International Journal of Electronic Healthcare. 2006; 2(2): 132-48.
 29. Joia LA, Magalhaes C. Implementation of an electronic prescription system in Brazilian general hospital: understanding source of resistance. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries(EJISDC) [serial online]. 2009; 39(2): 1-18. Available from:
 30. http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/viewFile/607/297
 31. Hypponen H, Salmivalli L, Nykanen P, Pajukoski M, Ruotsalainen P. Testing a theoretical framework for interdicipli-nary IS evaluation: The case of Finnish Electronic Prescription. International Journal of Health Care Technology and Management. 2007; 8( ½): 42-65.
 32. Schiff GD, Rucker TD. Computerized prescribing: building the electronic infrastructure for better medication usage. Journal of the American Medical Informatics Association(JAMIA). 1998 Apr 1; 279(13): 1024-9.
 33. Suomi R. Electronic prescriptions as a part of national ICT‐infrastructure for the healthcare industry. Turku School of Economics, Finland. Available at: http://www.ismict2009.org/pdf/2D02.pdf
 34. Strom BL, Schinnar R. Evaluating health information technology's clinical effects. Leonard Davis Institute of Health Economics[serial online]. 2011 Feb; 16(4):1-4. Available from: H37ttp://www.upenn.edu/ldi/IssueBriefVol16Issue4-3.pdf
 35. Keet R. Essential characteristics of an electronic prescription writer. Journal of Healthcare Information Management (JHIM)[serial online]. 1999 Fall;13(3):53-61. Available at:
 36. http://www.himss.org/content/files/jhim/13-3/him13306.pdf
 37. Salmivalli L. Hilmola OP. Business Pluralism of Electronic Prescriptions: State of Development in Europe and the USA. International Journal of Electronic Healthcare. 2006; 2(2): 132-48.
 38. Lipton HL, Miller RH, Wimbush JJ. Electronic prescribing: ready for prime time?. Journal of healthcare information management. 2003; 17(4): 72–79.
 39. Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C: The National Academy Press; 2001.
 40. Middleton H. Electronically transmitted prescriptions—A good idea?. Pharmaceutical Journal. 2000; 265(7107): 172–176.
 41. Fahimi F, Abbasi Nazari M, Abrishami R, Sistanizad M, Mazidi T, Faghihi T, Soltani R, Baniasadi S. Transcription errors observed in a teaching hospital. Arch Iran Med journal. 2009 Mar; 2(2): 173-5. [Persian]
 42. Department of Health and Ageing. Consultancy in Electronic Prescribing and Dispencing of Medicines(eprescribing). Australian goverment, 2008. Available at:
 43. http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/80B878329CD34C6ACA25715700229B28/$File/DOHA08-ePrescribing%20report-Final290708.pdf
 44. Bates DW, Leape LL, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Teich JM, Burdick E, Hickey M, Kleefield S, Shea B, Vander Vliet M, Seger DL. Effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious medication errors. Journal of the American Medical Association(JAMA). 1998; 280(15): 1311–6.
 45. Valizadeh F, Ghasemi SF, Najafi SS, Delfan B. Errors in Medication Orders and the Nursing Staff's Reports in Medical Notes of Children. Iranian Journal of Pediatrics (Iran J Pediatr). 2008 ; 18(1); 33-40. [Persian]Available from: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6661387S106.pdf
 46. eHealth Initiative. Electronic Prescribing: Toward Maximum Value and Rapid Adoption. Recommendations for Optimal Design and Implementation to Improve Care, Increase Efficiency and Reduce Costs in Ambulatory Care. Washington, D.C: 2004. Available at:
 47. http://www.azhec.org/BinaryData/PDFs/HII/eRx%20Toward%20Maximum%20Value%20and%20Rapid%20Adoption.pdf
 48. Center for Information Technology Leadership. The value of computerized provider order entry in ambulatory settings. 2003. Available at:
 49. http://www.partners.org/cird/pdfs/CITL_ACPOE_Full.pdf
 50. Johnston D, Pan E, Walker J. The value of CPOE in ambulatory settings. J Healthcare Information Management. 2004; 18(1): 5-8.
 51. Bell DS, Cretin S, Marken RS, Landman AB. A Conceptual Framework for Evaluating Outpatient Electronic Prescribing Systems Based on Their Functional Capabilities, Journal of American Medical Informatics Association[serial online]. 2004; 11(1):60-70. Available from:
 52. http://www.ncvhs.hhs.gov/040525p3.pdf
 53. Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, McKenna KJ, Clapp MD, Federico F, Goldmann DA. Medication Errors and Adverse Drug Events in Pediatric Inpatients. Journal of the American Medical Association(JAMA). 2001 Apr 25; 285(16): 2114-20.
 54. Eslami S, Abu-Hanna A, de Keizer NF. Evaluation of outpatient computerized physician medication order entry systems: a systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association(JAMIA) [serial online]. 2007; 14:400–6. Available from:
 55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2244893/pdf/400.S1067502707001089.main.pdf
 56. CHT Members. Electronic Prescribing: Building, Deploying and Using E-prescribing to Save Lives and Save Money. Center for Health Transformation ; 2008. Available from: http://www.surescripts.com/media/660347/cht_eprescribing_paper_06.10.2008.pdf
 57. Sands DZ. E-Prescribing: What Is It? Why Should I Do It? What's in the Future?. Washington, DC: American College of Physicians Internal Medicine; 2008. Available from: http://www.acponline.org/running_practice/technology/eprescribing/mtp097.pdf
 58. Center of Information Technology Leadership (CITL), The Value of Computerized Provider Order Entry in Ambulatory Settings. Updated to 2007 figures[cited 2012 Jan 13]. Available from: http://www.partners.org/cird/pdfs/CITL_ACPOE_Full.pdf
 59. New England Healthcare Institute (NEHI). How Many More Studies Will It Take? A Collection of Evidence That Our Health Care System Can Do Better, Cambridge, MA: Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc, 2008[cited 2012 Jan 13]. Available from:
 60. http://www.nehi.net/publications/30/how_many_more_studies_will_it_take
 61. Institute of Medicine (IOM). To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press; 1999[cited 2012 Jan 13]. Available from: http://www.csen.com/err.pdf
 62. Grossman JM, Gerland A, Reed MC, Fahlman C. Physicians' experiences using commercial e-prescribing systems. Health Affairs (Millwood). 2007 May-Jun; 26(3): w393-404.
 63. TrailBlazer Health Enterprises,LLC. Electronic Prescribing (eRx) Incentive Program(PART D). Centers for medicare & Medicaid services(CMS), 2011[cited 2012 Jan 13]. Available from:
 64. http://www.trailblazerhealth.com/Publications/Training%20Manual/E-Prescribing.pdf
 65. Computerized Prescribing & Policy Development Workgroup. E-Prescribing and the Role of Electronic Health Networks. Electronic health information exchange, Task force to study electronic health records, 2006[cited 2012 Jan 13]. Available from: http://mhcc.maryland.gov/electronichealth/presentations/eprescribingehlth.pdf
 66. eHealth Initiative. A Clinician's Guide to Electronic Prescribing. Washington, D.C: October 2008[cited 2012 Jan 13]. Available at:
 67. http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/472/electronic-e-prescribing.pdf
 68. American Health Information Management Association(AHIMa). The Intersections between E-Prescribing and HIM. Practical Tools for Seminar Learning, Chicago, Illinois; 2009[cited 2012 Jan 13]. Available from:
 69. campus.ahima.org/audio/2009/RB051909.pdf
 70. The center for improving medication management. Clinician’s Guide to e-Prescribing. 2011[cited 2012 Jan 13]. Available from: http://www.thecimm.org/PDF/CliniciansGuide.pdf
 71. Perdikouri K, Katharaki M. Implementing and Evaluating an E-prescribing system in Greece: Findings and Recommendations. Proceedings of the 9th International Conference in Information & Communication Technologies in Healthcare (ICICTH ‘11). 2011 Jul 14-16, Samos, Greece: 203-214.
 72. Kohn LT. Electronic Prescribing; CMS Should Address Inconsistencies in Its Two Incentive Programs That Encourage the Use of Healthy Information Technology. eBook. United States: DIANE Publishing; 2011. Available from: http://www.gao.gov/new.items/d11159.pdf
 73. Byrne CM, Mercincavage LM, Pan EC, Vincent AG, Johnston DS, Middleton B. The Value from Investments in Health Information Technology at the U.S. Department of Veterans Affairs. Health Affairs. 2010; 29(4): 629-638.
 74. Kaushal R, Jha AK, Franz C, Glaser J, Shetty KD, Jaggi T, Middleton B, Kuperman GJ, Khorasani R, Tanasijevic M, Bates DW. Return on Investment for a Computerized Physician Order Entry System. Journal of the American Medical Informatics Association. 2006; 13(3): 261-266.
 75. McMullin ST, Lonergan TP, Rynearson CS. Twelve-Month Drug Cost Savings Related to Use of an Electronic Prescribing System with Integrated Decision Support in Primary Care. Journal of Managed Care Pharmacy. 2005; 11(4): 322-332.
 76. Wang CJ, Patel MH, Schueth A, Bradley M, Wu S, Crosson JC, Glassman PA, Bell DS. Perceptions of Standards-based Electronic Prescribing Systems as Implemented in Outpatient Primary Care: A Physician Survey. Journal of the American Medical Informatics Association. 2009; 16(4): 493-502.
 77. Devine EB, Hansen RN, Wilson-Norton JL, Lawless NM, Fisk AW, Blough DK, Martin DP, Sullivan SD. The Impact of Computerized Provider Order Entry on Medication Errors in a Multispecialty Group Practice. Journal of the American Medical Informatics Association. 2010; 17(1): 78-84.
 78. Gandhi TK, Weingart SN, Seger AC, Borus J, Burdick E, Poon EG, Leape LL, Bates DW. Outpatient Prescribing Errors and the Impact of Computerized Prescribing. Journal of General Internal Medicine. 2005; 20(9 ): 837-841.
 79. Steele AW, Eisert S, Witter J, Lyons P, Jones MA, Gabow P, Ortiz E. The Effect of Automated Alerts on Provider Ordering Behavior in an Outpatient Setting. PLoS Medicine. 2005; 2(9): 864-870.
 80. Taylor JA, Loan LA, Kamara J, Blackburn S, Whitney D. Medication Administration Variances Before and After Implementation of Computerized Physician Order Entry in a Neonatal Intensive Care Unit. Pediatrics. 2008; 121(1): 123-128.
 81. Upperman JS, Staley P, Friend K, Neches W, Kazimer D, Benes J, Wiener ES. The Impact of Hospitalwide Computerized Physician Order Entry on Medical Errors in a Pediatric Hospital. Journal of Pediatric Surgery. 2005; 40(1): 57-59.
 82. Varkey PP. Aponte, C. Swanton, D. Fischer, S.F. Johnson, and M.D. Brennan. The Effect of Computerized Physician-Order Entry on Outpatient Prescription Errors. Managed Care Interface. 2007; 20(3): 53-57.
 83. Weingart SN, Simchowitz B, Shiman L, Brouillard D, Cyrulik A, Davis RB, Isaac T, Massagli M, Morway L, Sands DZ, Spencer J, Weissman JS. Clinicians’ Assessments of Electronic Medication Safety Alerts in Ambulatory Care. Archives of Internal Medicine. 2009; 169(17): 1627-1632.
 84. Yu F, Salas M, Kim Y, Menachemi N. The Relationship Between Computerized Physician Order Entry and Pediatric Adverse Drug Events: A Nested Matched Case-Control Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2009; 18(8): 751-755.
 85. Zhan C, Hicks RW, Blanchette CM, Keyes MA, Cousins DD. Potential Benefits and Problems with Computerized Prescriber Order Entry: Analysis of a Voluntary Medication Error-Reporting Database. American Journal of Health-System Pharmacy. 2006; 63(4): 353-358.
 86. Yu FB, Menachemi N, Berner ES, Allison JJ, Weissman NW, Houston TK. Full Implementation of Computerized Physician Order Entry and Medication Related Quality Outcomes: A Study of 3364 Hospitals. American Journal of Medical Quality. 2009; 24(4): 278-286.
 87. Kim GR, Chen AR, Arceci RJ, Mitchell SH, Kokoszka KM, Daniel D, Lehmann CU. Error Reduction in Pediatric Chemotherapy: Computerized Order Entry and Failure Modes and Effects Analysis. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2009; 160: 495-498.
 88. Ammenwerth E, Schnell-Inderst P, Machan C, Siebert U. The Effect of Electronic Prescribing on Medication Errors and Adverse Drug Events: A Systematic Review. Journal of the American Medical Informatics Association. 2008; 15(5): 585-600.
 89. Corley ST. Electronic prescribing: a review of costs and benefits. Top Health Information Management. 2003 Jan-Mar; 24(1): 29-38.
 90. Puustjarvi J, Puustjarvi L. The Challenges of Electronic Prescription Systems Based on Semantic Web Technologies. 1st European Conference on eHealth (ECEH’06). 2006[cited 2012 Jan 13]; pages 251-261. Available from: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings91/GI-Proceedings-91-22.pdf
 91. Gerstle RS, Lehmann CU; American Academy of PediatricsJ Council on Clinical Information Technology. Electronic prescribing systems in pediatrics: the rationale and functionality requirements. Pediatrics. 2007 Jun;119(6):e1413-22.
 92. Little JP. Regional e-Prescribing and Medication. SureScripts-RxHub. Delaware Valley HIMSS, 2009[cited 2012 Jan 13]. Available from: http://www.dvhimss.org/pastprograms/pdf/DVHIMSS_ePrescribing_MedRec.ppt
 93. Shores T, Shores T, Boal T. The evolving e-prescribing landscape Challenges, incentives, and the opportunities for industry stakeholders. Deloitte Development LLC, 2010. Available from:
 94. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_lshc_eprescribing_022610.pdf
 95. RXHUB national patient health information network. Blueprint for e-prescribing: A detailed Plan of Action for Implementing E-Prescribing. RxHub, LLC; 2008. Available from:
 96. http://www.surescripts.com/media/660470/eprescribing_blueprint_may_2008.pdf
 97. Dysart J. E-prescribing: All aboard by 2010?. Drug Topics, ProQuest Health and Medical Complete, technology section, Aug 20, 2007; 151(16): 52-53.
 98. International Pharmaceutical Federation. Statement of professional standards on electronic prescriptions. Netherland: 2001. Available from: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=225&table_id=
 99. Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS). CMS Proposes Standards for E-Prescribing Under Medicare Part D. 2007[cited 2012 Jan 13]. Available from: http://www.asipp.org/SummaryoftheCMSE-prescribing.htm
 100. Kazemi A, Fors UGH, Tofighi S, Tessma M, Ellenius J. Physician Order Entry Or Nurse Order Entry? Comparison of Two Implementation Strategies for a Computerized Order Entry System Aimed at Reducing Dosing Medication Errors. Journal of Medical Internet Research(JMIR). 2010[cited 2012 Jan 13]; 12(1): e5. Available at:
 101. http://www.jmir.org/2010/1/e5/
 102. Asadi F. Moghaddasi H. Hosseini A. Maserrat E. A survey on Pharmacy Information System at Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2009[cited 2012 Jan 13]. Journal of Health Administration. 2010; 13(41). 31-40. [Article in Persian]
 103. Ahmadi M, Habibi Koolaee M. Nursing Information Systems in Iran. Hakim. 2010[cited 2012 Jan 13]; 13(3):185-191. [Article in Persian] Available from: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57113890306.pdf
 104. Sadooqi F, Ahmadi M, Gohari M.R, Rangraz Jeddi F. Attitude of Inpatients about Information Technologies. Payavard Salamat. 2010[cited 2012 Jan 13]; 3(3-4): 85-95. [Article in Persian] Available from: http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/_/15813.pdf
 105. Sadoughi F, Ahmadi M, Gohari MR, Rangrez Jeddi F. Attitude of Inpatients about Information Technologies Literacy Journal of Health Administration, 2010[cited 2012 Jan 13]; 13 (40): 31-40. [Article in Persian] Available from: http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=631&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
 106. Ahmadi M, Shahmoradi L, Barabadi M, Hoseini F, A Survey of Usability of Hospital Information Systems from the perspective of Nurses, Department Secretaries, and paraclinic Users in Selected hospitals: 2009 Journal of Health Administration, 2011[cited 2012 Jan 13]; 14 (44) :7-16. [Article in Persian] Available from:
 107. http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=830&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
 108. Iranian Food and Drug Organization (FDO). Rules and standards of Iranian pharmacies automation. Ministry of Health and Medical Education of Iran, 2011. [Persian] Available from: http://fdo.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/fdo/moavenat/daroo/123/2065.pdf
 109. Social Security Organization of iran. deputy of treatment. Online transmission of the physicians and dentists prescriptions, 2011[Persian]. Available from: http://www2.darman.sso.ir