نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

قرابت میان فضای مجازی و ذهن انسان، به این فن‌آوری جذابیتی بی‌همتا و گاه مقاومت‌ناپذیر داده است. این جذابیت در کنار مزایای بی‌شمار فن‌آوری‌‌های اطلاعاتی باعث شده است که کاربران در سراسر دنیا رویکردی گسترده به آن داشته باشند. در مقاله حاضر که به روش متن‌پژوهی انجام شده است، تلاش می‌شود تأثیرات نامطلوب شبکه‌ی اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای بر ابعاد مختلف روان، اخلاق و اجتماع مرور و بررسی شود تا ضرورت آگاهی‌رسانی، آموزش و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و همچنین سیاست‌گذاری‌های تربیتی و قانونی بیش از پیش آشکار گردد. گرچه استفاده از شبکه‌ی اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند تأثیرات سازنده‌ای برای سلامت روان، روابط اجتماعی، مهارت‌های شناختی و یادگیری داشته باشد، اما شمار تأثیرات روان‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی بسیار زیاد است و می‌تواند تأثیرات سازنده را تحت‌الشعاع قرار دهد. در میان پیامدهای استفاده‌ی ناآگاهانه از بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌ی اینترنت می‌توان به اعتیاد و وابستگی بیمارگونه، سوء استفاده‌ی جنسی، گسیختگی روابط خانوادگی و اجتماعی، مسؤولیت‌گریزی، خشونت و پرخاشگری، افسردگی، کناره‌گیری و درونگرایی، کاهش عزت نفس، افت تحصیلی و شغلی، اضطراب، اختلالات فکری و عاطفی اشاره کرد. شمار فراوان تأثیرات نامطلوب روانی، اخلاقی و اجتماع اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای و همچنین شمار فراوان پژوهش‌هایی که به بررسی این تأثیرات پرداخته‌اند، نشان از فراگیر بودن مخاطرات در سراسر جهان و در عین حال، افزایش روزافزون آگاهی، حساسیت و توجهات به اهمیت موضوع دارد. با توجه به وابستگی شدید فن‌آوری‌ها و تأثیرات آن‌ها به بافتار، لازم است در هر جامعه تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام شود تا بتوان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی خاص آن جامعه به راهکارهایی مناسب و اثربخش دست یافت. واژه‌های کلیدی: فن‌آوری اطلاعات؛ رایانه‌ها؛ اینترنت؛ سلامت روان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consequences of Information Technology on Mental, Ethical and Social Health

نویسندگان [English]

 • Hajar Sotudeh 1
 • Kianoosh Rashidi 2

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Sciences, School of Educational Sciences and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 Knowledge and Information Sciences, School of Health, Shahid Sadouqi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

The relationship between the cyberspace and human brain gives the technology a unique and sometimes irresistible attraction. The aspect, along with the numerous advantages of modern information technologies (IT), makes users have a wide approach toward ICT throughout the world. The present study attempted to review the literature on undesirable psychological (97 items), ethical and social effects of the internet and computer games in order to highlight the serious need for training users, taking preventive measures and also making educational and legal policies. In spite of all their constructive impacts on psychological health, social relations, cognitive skills and learning, technologies have such wide detriments that could override their advantages. Among the consequences of uninformed usage of the technologies, one may notice addiction and pathological dependency, sexual abuse, disruption of family and social relations, non-responsibility, violence and aggression, depression, isolation and introversion, low self-esteem, school and job failure, anxiety, and finally mental and emotional disorders. The wide range of undesirable consequences, as well as an increasing body of researches on the matter, implies the seriousness of the dangers all over the world and the requirement of an increasing awareness, sensibility and attention. Given the high context-dependency of technologies, it is necessary to conduct a wide range of studies in order to get to suitable and effective and well-proportioned solutions to specific social, cultural, and religious conditions. Keywords: Information Technology; Computers; Internet; Mental Health

 1. La Barbera, D. Human development and technological revolution: The impact of Information Technologies (I.T.) on the structure of mind. world congress on medicine and health "medicine meets millennium" hannover expo 2000 July 21- August 31 (Topic n.27). Retrieved 23 DEC 2001 from http://www.siptech.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Ahuman-development-and-technological-revolution-the-impact-of-information-technologies-it-on-the-structure-of-mind&catid=61%3Astorico-materiali&Itemid=64.
 2. Genuis, SJ., Genuis, SK. Internet interactions: Adolescent health and cyberspace (Editorials). Canadian Family Physician 2005, 5 (March): 329-331
 3. Attewell, P., Suazo-Garcia, B. Computers and Young Children: Social Benefit or Social Problem. Social Forces, 2003, 82(l): 277-296
 4. Abdul Khaleqi, M., The relationship between computer video games and aggression in male students. Journal of the Islamic Azad University of Medical Sciences . 2005, 15: 141-145 [in Persian]
 5. Subrahmanyam, K., Kraut R.E., Greenfield, PM. & Gross, E.F. The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development. The Future of Children: Children and Computer Technology 2000, 10 (2):123-144
 6. Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J. N., Helgeson, V., & Crawford, A. M. Internet paradox revisited. Journal of Social Issues 2002, 58(1): 49–74.
 7. Parks, M. R., & Roberts, L. D. “Making MOOsic”: The development of personal relationships on line and a comparison to their off-line counterparts. Journal of Social and Personal Relationships 1998, 15: 517–537.
 8. Amichai-Hamburger, Y., & McKenna, K. Y. A. The contact hypothesis reconsidered: Interacting via the Internet. Journal of Computer Mediated Communication 2006, 11: 825–843.
 9. McKenna, K. Y. A., Green, A. S., & Gleason, M. E. J. Relationship formation on the Internet: What’s the big attraction? Journal of Social Issues 2002, 58(1): 9–31.
 10. Ybarra, M. L., Alexander, C., & Mitchell, K. J. Depressive symptomatology, youth Internet use, and online interactions: A national survey. Journal of Adolescent Health 2005, 36(1): 9–18.
 11. Campbell, A. J., Cumming, S. R., and Hughes, I. Internet use by the socially fearful: Addiction or therapy? Cyberpsychology and Behavior 2006, 9: 69–81.
 12. Ebeling-Witte, S., Frank, M. L., and Lester, D. Shyness, Internet use, and personality. In Czincz, J. & Hechanova, R. Internet Addiction: Debating the Diagnosis, Journal of Technology in Human Services 2009, 27:4, 257-272.
 13. Pempek, T., Yermolayeva, Y., & Calvert, S. College students’ social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 227–238.
 14. Morgan, C. and Cotton. S. R. The Relationship between Internet Activities and Depressive Symptoms in a Sample of College Freshmen. CyberPsychology & Behavior 2003, 6 (2): 133-142.
 15. Bessie`re, K., Kiesler, S., Kraut, R. E., & Boneva, B. Effects of Internet use and social resources on changes in depression. Information, Communication & Society. In van den Eijnden, R.J.J.M., Meerkerk, G.J. Vermulst, Ad A., Spijkerman, R., and Engels, RCME. Online Communication, Compulsive Internet Use, and Psychosocial Well-Being Among Adolescents: A Longitudinal Study. Developmental Psychology 2008, 44( 3): 655–665
 16. Bryant, J. A., Sanders-Jackson, A., & Smallwood, A. M. K. IMing, text messaging, and adolescent social networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 2006, 11 (2), article 11. Retrieved 8 Feb 2012 from http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/bryant.html
 17. Gross, E. F. Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology 2004, 25 (6): 633-649.
 18. Valkenburg, P. M., & Peter, J. Preadolescents' and adolescents' online communication and their closeness to friends. Developmental Psychology 2007, 43 (2); 267-277.
 19. Valkenburg, P. M., & Peter, J. Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication 2007, 12 (4), article 2. Retrieved Dec 23, 2011 http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/valkenburg.html.
 20. van den Eijnden, R.J.J.M., Meerkerk, G.J. Vermulst, Ad A., Spijkerman, R., and Engels, RCME. Online Communication, Compulsive Internet Use, and Psychosocial Well-Being Among Adolescents: A Longitudinal Study. Developmental Psychology 2008, 44( 3): 655–665.
 21. Nithya, H.M., Julius, S. Extroversion, neuroticism and self-concept: their impact on internet users in India. Computers in Human Behavior 2007, 23 : 1322–1328
 22. Gray, N., Klein, J. Adolescents and the internet: health and sexuality information. Current opinion in obstetrics gynecology 2006, 18:519-524.
 23. Parks, M. R., & Floyd, K., Making Friends in Cyberspace, In Journal of Communication, 1996, 46: 80-97.
 24. Anderson CA, Buchman BJ. Effects of violent video games on aggressive behavior, aggression cognition. Psychology Science 2001, 12: 353-59.
 25. Lopez , J. Deaths Caused by Video Games. 2009. Retrieved 17 Jan 2012 from http://ezinearticles.com/?Deaths-Caused-by-Video-Games&id=1916512.
 26. Gentile, D. A., Choo, H., Liau, A., Sim, T., Li, D., Fung, D. et al. Pathological Video Game Use Among Youths: A Two-Year Longitudinal Study. PEDIATRICS 2011, 127 (2): e319-e329.
 27. Mathews, V. P., Kronenberger, W. G., Wang, Y., Lurito, J. T., Lowe, M. J., & Dunn, D. W. Media violence exposure and frontal lobe activation measured by functional magnetic resonance imaging in aggressive and nonaggressive adolescents. Journal of Computer Assisted Tomography 2005, 29: 287-292.
 28. Anderson CA, Murphy, Christine R. Violent Video Games and Aggressive Behavior in Young Women, aggressive behavior 2003; 29: 423-429
 29. Anderson CA, Dill KE. Video games and aggressive thoughts, feelings and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology 2000; 78:772-90.
 30. Colwel J, Payner I. Negative correlates of computer game play in adolescents. Br J Psychiatry 2000, 91: 295-310.
 31. Ransom, I. Chinese boot camps tackled Internet addiction. International Herald Tribune 2007, March 12. Retrieved 8 Feb 2012 from http://www.nytimes.com/2007/03/12/technology/12iht-addicts.4880894.html
 32. Jung, J., Kim, Y., Lin, W, & Cheong, P. The influence of social environment on the Internet connectedness of adolescents in Seoul, Singapore and Taipei. New Media and Society 2005, 7: 64-88.
 33. Chou, C., Condron, L., & Belland, J. A review of the research on Internet addiction. Educational Psychology Review, 2005, 17, 363–388.
 34. Fiore, A. T., & Donath, J. , Online Personals: an Overview, Paper presented at the meeting of ACM Computer-Human Interaction 2004, Vienna, Austria
 35. Khushabi, K. 98.9% are chatting with the opposite sex, The Health, 178: 23. Retrieved 8 Feb 2012 from http://www.salamatiran.ir/pdf/salamat/178_23.pdf.
 36. Mashayekh, M., Borjaly, A. The relationship between loneliness and Internet use in a group of high school students. News in Cognitive Sciences, 5 (1): 44-39. [in Persian]. Retrieved 8 Feb 2012 from http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68113820106.pdf.
 37. Stanley, J. Child abuse and the Interne Watson t. National Child Protection Clearinghouse: Child Abuse Protection Issues 2001, 15: 1-20.
 38. Manning JC. The Impact of Internet Pornography on Marriage and the Family: A Review of the Research. Sexual Addiction & Compulsivity 2006, 13:2-3, 131-165.
 39. Raylu, N., Oei, Ti. Po. Role of culture in gambling and problem gambling, clinical psychology review 2004; 23: 1087–1114.
 40. LaPlante, Debi A. , Schumann, Anja , LaBrie, Richard A. , Shaffer, Howard J. . Population trends in Internet sports gambling. Computers in Human Behavior, 2008, 24: 2399–2414.
 41. Villani, S., Impact of media on children and adolescents: A 10-year review of the research. J. Am. Acad. Childern and Adolescents Psychiatry 2001, 40(4): 392–401.
 42. Walsh, C. Drugs, the Internet and Change. Journal of Psychoactive Drugs 2011, 43:1, 55-63.
 43. Baigorri, M. Internet addiction may be one click away. July 29, 2008. Retrieved 18 Jan 2012 from http://news.medill.northwestern.edu/washington/news.aspx?id=95681.
 44. Su, W., Fang, X., Miller, JK. and Wang, Y. Internet-Based Intervention for the Treatment of Online Addiction for College Students in China: A Pilot Study of the Healthy Online Self-Helping Center. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 2011, 14(9): 497-503.
 45. Kraut, R., Lundmark, L., Paterson, M., Kiesler, S., Kraut, T., & Patterson, R. Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological wellbeing? American Psychologist 1998, 53 (9): 1017–1031.
 46. Young, k.s. Addictive use of the internet: A case that breaks the stereotype. Psychological Reports,1996, 79: 899-902.
 47. Moidfar, S., Habibpour Gotabi, K., Ganji, A. A Study of Internet Addictive Behavior among Teenagers and the Youth (15 to 25 years old) in Tehran. Global Media Journal 2007, Retrieved 8 Feb 2012 from http://gmj.ut.ac.ir/UploadFiles/4-3.pdf . [in Persian]
 48. Shapira, N.A., Goldsmith, T.D., Keck, P.E., Khosla, U.M., & McElroy, M.L. Psychiatric features of individuals with problematic Internet use. Journal of Affective Disorders 2000, 57: 267–272.
 49. Widyanto, L., & Griffiths, M. Internet addiction: A critical Review. International Journal of Mental Health and Addiction 2006, 4, 31–51.
 50. Holmes, L., What is Normal Usage Mental Health Online. 1997, Available at http:/ /www .mentalhealth.com/Jibrarv/wwekly/aal O Qm.
 51. Young, K. S., 1998, Internet Addiction: The Emergence of a New Disorder. CyberPsychology and Behavior, 1(3), pp. 237- 244.
 52. Li, S., & Chung, T. Internet function and Internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 2006, 1067-1071.
 53. Beard, K. W., & Wolf, E. M. Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. CyberPsychology & Behavior 2001, 4, 377–383.
 54. Czincz, J. and Hechanova, R. Internet Addiction: Debating the Diagnosis. Journal of Technology in Human Services 2009, 27:4, 257-272.
 55. Kandell, J.J. Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychology and Behavior 1998, 1, 11–17.
 56. Davis, RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behaviour 2001, 17: 187-195.
 57. Levy, JA., Strombeck, R. Health Benefits and Risks of the Internet . Journal of Medical Systems 2002 , 26 (6): 495-510.
 58. Meerkerk, G., van den Eijnden, R., Vermulst, A., & Garretsen, H. The Compulsive Internet Use Scale (CIUS): Some psychometric properties. In van den Eijnden, R.J.J.M., Meerkerk, G.J. Vermulst, Ad A., Spijkerman, R., and Engels, RCME. Online Communication, Compulsive Internet Use, and Psychosocial Well-Being Among Adolescents: A Longitudinal Study. Developmental Psychology 2008, 44( 3): 655–665
 59. Beard, K. W. Internet addiction: A review of current assessment techniques and potential assessment questions. CyberPsychology & Behavior 2005, 8, 7–14.
 60. Ha, JH., Yoo, HJ., Cho, IH., Chin, B., Shin, D., & Kim, JH. Psychiatric comorbidity assessed in Korean children and adolescents who screen positive for Internet addiction. In Czincz, J. & Hechanova, R. Internet Addiction: Debating the Diagnosis, Journal of Technology in Human Services 2009, 27:4, 257-272
 61. Watson, J. C., Internet Addiction Diagnoses and Assessment: Implications for Counselors. Journal of Professional Counseling Practice and Research,2005, 33(2), pp.17-30.
 62. Yen, J.Y., Yen, C.F., Chen, C.C., Chen, S.H., & Ko, C.H. Family Factors of Internet addiction and Substance Use Experience in Taiwanese Adolescents. Cyberpsychology & Behavior 2007, 10: 323-329.
 63. Caplan, S. E. Preference for online social interaction: A theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication Research 2003, 30, 625–648.
 64. Kim,Y., Park, J.Y, Kim, SB., Jung, IK., Lim YS. and Kim, JH. The effects of Internet addiction on the lifestyle and dietary behavior of Korean adolescents. Nutrition Research and Practice 2010, 4(1): 51-57.
 65. Bryan. K. Teens With Internet Addiction. FYI Living 2010 . Retrieved 23 DEC 2011 from http://www.fyiliving.com/mental-health/depression/health-in-teens-with-internet-addiction/.
 66. De Angelis, T. Is Internet addiction real? Monitor on Psychology 2000, 31(4), April. Retrieved 8 Feb 2012 from http://www.apa.org/monitor/apr00/addiction.aspx
 67. Shaffer, H. J., Hall, M. N., & Vander Bilt, J. Computer addiction: A critical consideration. American Journal of Orthopsychiatry 2000, 70, 162–168.
 68. Armstrong, L., Phillips, J., Saling, L. Potential determinants of heavier internet usage. International Journal of Human-Computer Studies 2000, 53, 537–550.
 69. Chak, K., Leung, L. Shyness and locus of control as predictors of Internet addiction and Internet use. Cyberpsychology and Behavior 2004, 7, 559–570
 70. Jenaro, C., Flores, N., Gomez-Vela, M., Gonzalez-Gil, F., & Caballo, C. Problematic Internet and cell-phone use: Psychological, behavioral, and health correlates. Addiction Research & Theory 2007, 15, 309–320.
 71. Yang, S., and Tung, C. Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior 2007, 23, 79–96.
 72. Young, K. The relationship between depression and Internet addiction. Cyberpsychology and Behavior 1998, 1: 25–28.
 73. Choi, YS. , Ross, L. Policy and Power: The Impact of the Internet on the Younger Generation in South Korea. Social Policy and Society, 2006, 5: 421-429.
 74. Young, B. Diffusion and usage patterns of the Internet in Korea and Japan: A comparison of policy and cultural factors. Development and Society 2004, 33,229–250.
 75. Cooper, A., and Sportolari, L., Romance in cyberspace: Understanding online attraction. In Levy, JA., Strombeck, R. Health Benefits and Risks of the Internet . Journal of Medical Systems 2002 , 26 (6): 495-510
 76. Jaffe ME., Sharma KK. Cybersex with minors: forensic implications. J Forensic Sci 2001; 46(6):1397-402.
 77. Quayle E., Taylor M. Child seduction and self-representation on the Internet. Cyberpsychol Behav 2001; 4(5):597-608.
 78. Lamb M. Cybersex: research notes on the characteristics of visitors to online chat rooms. Deviant Behav Interdisciplinary J 1998; 19:121-35.
 79. Durkin KF. Misuse of the Internet by pedophiles: implications for law enforcement and probation practice. Federal Probation 1997; 61:14-8.
 80. van den Eijnden, R.J.J.M., Meerkerk, G.J. Vermulst, Ad A., Spijkerman, R., and Engels, RCME. Online Communication, Compulsive Internet Use, and Psychosocial Well-Being Among Adolescents: A Longitudinal Study. Developmental Psychology 2008, 44( 3): 655–665.
 81. Sanders, Ch.E., Tiffany, M., Field, M.D., & Kaplan, M. The relationship of internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence 2000, 35(138): 237-242.
 82. Benjamin, J. The internet's effect on teenagers. 1999, http://www.Jbenjamin. org/research99/report.html.
 83. Kraut, R., Scherlis, W., Mukhopadhyay, T., et al. The HomeNet field trial of residential Internet services. Communications of the ACM 1996, 39:55–63.
 84. Beebe, TJ., Asche, SE., Harrison, P A., Quinlan, KB. Heightened Vulnerability and Increased Risk-Taking Among Adolescent Chat Room Users: Results From a Statewide School Survey. Journal of Adolescent Health 2004; 35: 116–123
 85. Cooper, A., & McLoughlin, I. P. , What Clinicians Need to Know About Internet Sexuality, In British Association for Sexual and Relationship Therapy, 2001, 16, 321-327.
 86. Whitty, M., Cybercheating, In Counseling and Psychotherapy Journal, 2004, 15, 38-39.
 87. Millner, Vaughn S. , “Internet Infidelity: A Case of Intimacy with Detachment”, In The Family Journal, 2008, 16; 78-82.
 88. Young, K. S., Griffin-Shelley, E., Cooper, A., O’Mara, J., & Buchanan, J , Online Infidelity: A New Dimension in Couple Relationships with Implications for Evaluation and Treatment, in Sexual Addiction & Compulsivity, 2000, 7, 59-74.
 89. Russell, M. Infidelity Online. The Post-Bulletin 2003, 78: E4.
 90. Mileham, BLA. Online infidelity in Internet chat rooms: an ethnographic exploration. Computers in Human Behavior 2007, 23 : 11–31.
 91. Schneider, J. (2002), The New Elephant in the Living Room: Effects of Compulsive Cybersex Behaviors on the Spouse, in A. Cooper (Ed.), Sex and the Internet: A guidebook for clinicians (pp. 169–186), New York: Brunner-Routledge.
 92. Bauman, Z., Liquid Love. Cambridge. Polity Press, 2003.
 93. Borzekowski DL, Rickert VI. Adolescent cybersurfing for health information: a new resource that crosses barriers. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155(7):813-7
 94. Stahl C, Fritz N. Internet safety: adolescents’ self-report. J Adolesc Health 2002, 31(1):7-10.
 95. McFarlane M, Bull SS, Rietmeijer CA. The Internet as a newly emerging risk environment for sexually transmitted diseases. JAMA 2000, 284:443-6.
 96. McFarlane M, Bull SS, Rietmeijer CA. Young adults on the Internet: risk behaviors for sexually transmitted diseases and HIV(1). J Adolesc Health 2002; 31(1):11-6.
 97. Handsfield, HH.,Whittington,W. L., Desmon, S., Celum,C.C., and Krebiler,B. Resurgent bacterial sexually transmitted disease among men who have sex with men. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep 1999, 48:773–777.
 98. Klausner JD, Wolf W, Fischer-Ponce L, Zolt I, Katz MH. Tracing a syphilis outbreak through cyberspace. JAMA 2000; 284 (4):447-9.
 99. Krane, J., Narcs online: Cops chase drugs onto the net. In Levy, J., & Strombeck, R. Health benefits and risks of the Internet. Journal of Medical Systems,2002, 26, 495–510.
 100. Samhsa, Did you know you can buy marijuana on the Internet? In Levy, J., & Strombeck, R. Health benefits and risks of the Internet. Journal of Medical Systems, 2002, 26, 495–510.
 101. Hur, M.H. Demographic, Habitual, and Socioeconomic Determinants of Internet Addiction Disorder: An Empirical Study of Korean Teenagers. Cyberpsychology & Behavior,2006, 9:514-525.
 102. Ko, C.H., Yen, J.Y., Yen, C.F., Lin, H.C., & Yang, M.J.. Factors Predictive for Incidence and Remission of Internet addiction in Young Adolescents: A Prospective Study. Cyberpsychology & Behavior,2007, 10:545-551.