نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

--

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ایمنی بیمار و فناوری اطلاعات سلامت

نویسنده [English]

  • Abbas Sheikh Taheri

استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده [English]

--