مقاله پژوهشی
ارزیابی نرم‌افزارهای اطلاعات بیمارستانی در پاسخ به نیازهای دارویی بیماران جهت انجام مراقبت از خود

فاطمه رنگرز جدی؛ مهدی شاعری؛ محمدرضا رضایی مفرد

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: در مراقبت بهداشتی جامع، بر آموزش و مراقبت از خود، بیش از درمان تأکید می‌شود؛ این مراقبت به دنبال آن است که با افزودن بر آگاهی بیماران، کسب استقلال در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات فردی، تسریع سیر بهبود، تسهیل سازگاری با بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیماران را در پی داشته باشد. این امر، می‌تواند با توسعه‌ی فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‌ی گونه شناسی فرهنگی Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی

سید جمال‌الدین طبیبی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ رضا برادران کاظم‌زاده؛ پروین ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

https://doi.org/10.22122/him.v10i3.899

چکیده
  مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن‌آوری اطلاعات تلقی می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، شناسایی رابطه‌ی بین گونه‌های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان‌های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل داده‌ی انتظارات کارکنان تریاژ: سیستم اطلاعات اورژانس بیمارستانی

مهدی کاهویی؛ رقیه اسکروچی؛ فربد عبادی فرد آذر؛ حسن ابوالحسنی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: با توجه به پیچیدگی و طبیعت پویای تریاژ و چالش‌های پیش رو در انتخاب اطلاعات مورد نیاز در محیط اورژانس، این مطالعه با هدف بهبود کیفیت ثبت داده‌ها و اطلاعات فرایند تریاژ و انتقال آن از شکل کاغذی به ارزیابی تریاژ مبتنی بر رایانه از طریق پردازش مدل داده از انتظارات کارکنان واحد تریاژ از سیستم اطلاعات اورژانس انجام شده است. روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دلایل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران بستری و سرپایی مرکز آموزشی و درمانی شفا

مهدیه خراسانی‌زاده؛ حسینعلی ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی، ترک بیمارستان با وجود توصیه‌های پزشکی می‌باشد که می‌تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک مشکل با اهمیت قابل توجه باشد. این پژوهش به شناسایی دلایل ترخیص با رضایت شخصی در مرکز آموزشی و درمانی شفا پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش به صورت بررسی مقطعی در بیماران مرخص شده در شش ماهه‌ی دوم سال 1389 در بیمارستان شفا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ در بیمارستان‌های آموزشی بندرعباس

محمدحسین حیوی حقیقی؛ محمد دهقانی؛ فرید خرمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ با اطلاعات گواهی فوت و تفسیر قوانین کدگذاری علل مرگ توسط کدگذاران ارتباط دارد. هدف این مطالعه، تعیین صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در شش ماهه‌ی اول سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل گواهی فوت کلیه‌ی متوفیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تطبیقی وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی پزشکی آمریکا و ایران

صدیقه محمد اسماعیل؛ فریده موحدی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی پزشکی، دارای توانمندی‌هایی هستند که علاوه بر تغییر برنامه‌ها و روش‌های کاری، زمینه‌ی ارایه‌ی خدمات اطلاعاتی را به قشر وسیعی از دست اندر کاران نظام سلامت جامعه فراهم می‌کنند. از این‌رو، پرداختن به ضریب کاربرد پذیری آن‌ها، حایز اهمیت و ارزش افزوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر در کتاب‌های فارسی حوزه‌ی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتاب‌شناختی

سیدجواد قاضی میرسعید؛ مسعود محمدی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: سازمان‏دهی کاربرمحور اطلاعات، یکی از مهم‏ترین اهداف علوم کتابداری و اطلاع‏رسانی است. برای نیل به این هدف، IFLA (International federation of library associations) الگوی اف.آر.بی.آر. (Functional Requirements of Bibliographic Records یا FRBR) را ارایه کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل روابط کتاب‌شناختی کتاب‏های فارسی منتشره‌ی حوزه‌ی علوم پزشکی در فاصله‌ی سال‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وب‏سنجی نشریات علوم پزشکی ایران

میثم داستانی؛ فرشید دانش؛ علی اکرامی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های نشریات دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه‌ی خدمات به پژوهشگران دارد. هدف از این پژوهش، پیوندهای دریافتی وب‌سایت مجلات علوم پزشکی ایران و بر اساس آن تعیین میزان رؤیت و شناسایی وب‌سایت‌های هسته بوده است.  روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی، با روش وب‏سنجی و دارای رویکرد توصیفی است که در آذرماه 1390 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی تقلب‌ها و سرقت‌های علمی، با استفاده از شناخت تجربیات صاحب‌نظران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمود کیوان آرا؛ رضوان اجاقی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد پاپی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: تقلب و سرقت علمی، ارزش مجامع علمی و مدارک و داشته‌های آن را خدشه‌دار می‌کند. اثرات آن بر تولید کنندگان واقعی علم مانند دانشمندان، مؤلفین، مصنفین و دیگر صاحبان قلم، بدین صورت پدیدار خواهد شد که دیگر تمایلی به تولید علم نخواهند داشت و دست از نوشتن برخواهند داشت. همچنین از آن جا که نتایج پژوهش‌های دانشگاهیان و متخصصان به ویژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هزینه‌های مستقیم پزشکی سرطان پستان در ایران؛ تحلیل داده‌های بیماران در یک بیمارستان اختصاصی بیماران سرطانی در اصفهان

مجید داوری؛ فریبرز مکاریان؛ محسن حسینی؛ ابوالفضل اصلانی؛ علیرضا نظری؛ فرخنده یزدانپناه

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان‌ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می‌دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان‌های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می‌شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش‌های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

منصوره پورمیری؛ سعیده کتابی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: ارزیابی عملکرد ، ضرورت بنیادین در رویاروئی رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌ ها است. دانشگاه نیز با وظیفه‌ی خطیر خود در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار، از این قاعده مستثنی نیست.   هر یک از مدل‌های ارزیابی عملکرد، ابزاری می باشندکهاست که پس از اجرا، می‌ توانند اطلاعات گوناگونی را در اختیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‌ی بین هوش هیجانی و نگرش‌های فرهنگی سازمانی در کارکنان دانشکده‌ها و حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

راحله سموعی؛ طیبه طیبانی؛ نرجس متقی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تأثیر آن در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله پیشرفت شغلی، رضایت شغلی، حیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه‌ی بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. روش بررسی: پژوهش از نوع تحلیلی- مقطعی بود که بر روی 168 نفر از کارکنان دانشکده‌ها و حوزه‌ی ستادی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر در فرایندهای کلی جریان بیمار در اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم

حسن ابوالقاسم گرجی؛ حمید رواقی؛ مریم پیروزی؛ اعظم منصورزاده

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: بین 50 درصد تا دو سوم از خطاهای پزشکی در بخش اتاق عمل و اورژانس بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد که بیش از نیمی از آن‌ها قابل پیش‌گیری‌اند. در این مطالعه به منظور افزایش ایمنی بیماران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر، خطاهای 10 فرایند منتخب اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران

ستار رضایی؛ علی اکبری ساری؛ محمد عرب؛ سامان قاسم‌پور

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: تصادفات جاده‌ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی و گذشته‌نگر است. جامعه‌ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده‌ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای از رویکرد ...  بیشتر

مقاله کوتاه
وضعیت مشارکت پدیدآورندگان مقالات تألیفی مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390

رحمان معرفت؛ حمید کشاورز؛ حسن اشرفی ریزی؛ سمیه سیروسی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین وضعیت مشارکت نویسندگان مقالات در مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390 بوده است. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و از نوع کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل همه‌ی مقالات مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت (252 مقاله) از سال 1383 تا آذرماه 1390 و روش نمونه‌گیری، سرشماری است. پس ...  بیشتر