نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از حوزه­هایی که در سال­های اخیر به طور قابل­توجهی محتوای رسانه­های عمومی را به خود اختصاص داده است، اطلاعات سلامت می­باشد.از آن­جایی که مخاطبان رسانه­ها به­ویژه مجلات عامه­پسند عمدتاً آن قشری از جامعه را در بر می­گیرندکه معمولاً به دلیل سطح تحصیلات و دانش خود قادر به ارزیابی اطلاعات تغذیه­ای یا سلامت نمی­باشند، به هر اطلاعاتی که از مطبوعات به­دست می­آورند، اعتماد می­کنند. در حالی که ممکن است این اطلاعات با آن چیزی که به صورت علمی اثبات شده است، مطابقت نداشته باشد. این مسئله، لزوم بررسی سندیت و صحت اطلاعات سلامت منتشر شده در رسانه­های عمومی را آشکار می­سازد.

کلیدواژه‌ها