نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد تمام گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکس تهران

4 استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های مهم کمی در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی علم‌سنجی است‏، که در چهار دهه اخیر در سنجش و ارزیابی بروندادهای علمی شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از این روش به ترسیم نقشه تاریخ نگاری مقالات حوزه‌ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم در بازه‌ی زمانی 2000 تا 2010 میلادی پرداخته شود. روش بررسی: این پژوهش از نوع تحــلیلی بوده و با استفاده از فنون علم‌سنجی انجام می شود. جامعه مورد بررسی شامل 83426 رکورد بود که بر مبنای داده‌های کتابشناختی استخراج شده از پایگاه Web of Science  گردآوری شدند. داده‌ها شامل تمام انواع مدارک منتشر شده در حوزه‌ی جراحی طی سال‌های 2000 تا 2010 میلادی بود. مجموعه رکوردها توسط نرم‌افزار HistCite  جهت رسم نقشه‌ی علم‌نگاری و تعیین نویسندگان و مقالات دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری مورد استفاده واقع شد. یافته‌ها: کشور امریکا با 41/29 درصد از تولیدات علمی حوزه‌ی جراحی در بازه‌ی زمانی 2000 تا 2010 میلادی دارای رتبه‌ی نخست در تألیف مقالات این حوزه‌ی بود، همچنین کشور ایران در حوزه‌ی جراحی با 34/0 درصد تولید علمی در بین کشورهای جهان رتبه 33 و در بین کشورهای خاورمیانه دارای رتبه‌ی سوم (در بازه‌ی زمانی 2000 تا 2010) بوده است. از بین گرایش‌های مهم جراحی، در حدود 85/34 درصد از مقالات منتشر شده، به گرایش جراحی عمومی و 68/14 درصد از مقالات به گرایش CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY اختصاص یافته بود. نتیجه‌گیری: قابل ذکر است که افزایش و بهبود انتشارات حوزه‌ی جراحی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران، سیاست‌های صحیح و کنترل‌های دقیق از طرف وزارت بهداشت را می‌طلبد، همچنین دانشمندان حوزه‌ی جراحی کشورمان، بایستی توجه بیشتری به گرایش و زمینه‌ی نوظهور لاپاروسکوپی داشته باشند. واژه‌های کلیدی: علم‌سنجی؛ جراحی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mapping the structure of surgery discipline in Science Citation Index

نویسندگان [English]

  • Saeid shirshahi 1
  • Farideh Osareh 2
  • GholamReza Haidari 3
  • Nahid loni 4

1 MSc, knowledge and Information Science, Shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, knowledge and Information Science, Shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant professor, knowledge and Information Science, Shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 MSc student, Medical Library and Information Science, school of management and medical information, Tehran university of medical science, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important quantitative methods and research method in library and information sciences is scientometrics which has markedly developed over  the  last four decades. The purpose of this study was to map the structure of surgery discipline in Science Citation Index (SCI), during the period 2000 to 2010. Methods: This paper is descriptive - analytical and using scientometric techniques. The number of records is 83426. This study is based on bibliographic data retrieved from the Web of Science (gathering tools). The data contain all types of documents published in surgery between 2000 and 2010. The records are processed by HistCite, Pajek and VOSviewer in order to generate chronological and other tables as well as historiographs which highlight the most-cited works in and outside the collection. Results: USA had the greatest publishing, i.e. 24,533 (29.41%) documents; also, The status of research in Iran has been compared with other world and Middle East countries that Iran, with 0.34% rating is the 33rd in the world and the 3rd in the Middle East. Regarding their subject area, most of the articles, i.e. 34.85% documents, dealt with “surgery”. As for their source of publication, 14.68% articles had been published in the CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY. Conclusion: it is noteworthy that, In order to improve Surgery scientific publications of Iranian universities and research centers, appropriate policies should be developed while being continuously monitored by Iranian Ministry Science and Health and universities research policy makers. Also, surgery Scientists of our country should have paid more attention to the field of laparoscopy. Keywords: Scientometrics; Surgery; Databases