مقاله پژوهشی
تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت قلبی یکی از بیمارستانهای درجه یک دولتی ایران

محمود معین الدین؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مهدیه عسگرمهرآبادی؛ مهدی رخشانی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 812-819

چکیده
  مقدمه: ‌عملکرد مناسب‌ و مطلوب‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ تأثیر مهمی‌ در ‌ایجاد جامعه‌‌ا‌ی‌ سالم‌ خو‌ا‌هد د‌اشت‌. ‌از طرف‌ دیگر ‌افز‌ایش‌ سریع‌ و روز ‌افزون‌ ‌هزینه‌ها‌ی‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ با‌عث‌ گردیده‌ ‌است‌ تا متخصصین‌ ‌اقتصاد بهد‌اشت‌ و حتی‌ پزشکان‌ در تمام‌ کشور‌ها در پی‌ یافتن‌ شیوه‌‌‌ها‌ی‌ جدید‌ی‌ به‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوهای انتشار مقاله و رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

عاطفه کلانتری؛ فهیمه کرمانشاهانی؛ عفت ملکی فرد

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 820-829

چکیده
  مقدمه: بررسی تولیدات علمی، ابزار مناسبی برای شناخت وضعیت گذشته و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح فراهم می‌آورد. هدف پژوهش حاضر تعیین الگوهای انتشار مقاله و رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی، 179مقاله که در بازه زمانی اول جولای 2008 تا پایان ژوئن 2010 میلادی با همکاری حداقل یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترسیم نقشه علم‌نگاری تولیدات علمی حوزه‌ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم

سعید شیرشاهی؛ فریده عصاره؛ ناهید لونی؛ غلامرضا حیدری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 830-839

چکیده
  مقدمه: یکی از روش‌های مهم کمی در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی علم‌سنجی است‏، که در چهار دهه اخیر در سنجش و ارزیابی بروندادهای علمی شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از این روش به ترسیم نقشه تاریخ نگاری مقالات حوزه‌ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم در بازه‌ی زمانی 2000 تا 2010 میلادی پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود کیفیت و کاهش هزینه در موسسه درمانی طالقانی با استفاده از شش سیگما

کریم آتشگر؛ بابک خسروی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 840-850

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1137

چکیده
  مقدمه: در میان تمام برنامه‌های کیفیتی که جهت افزایش رضایت مشتریان و همچنین کاهش هزینه کیفیت بکار می‌روند، شش سیگما یکی از قوی ترین ابزارهای حل مساله است. متدولوژی شش سیگما متکی به داده‌هاست به طوری که یک رویه سیستماتیک را برای بهبود فرآیندهای کاری بر پایه نیاز مشتری و تجزیه و تحلیل واقعی فرآیندهای در حال انجام در هر موسسه‌ای ارایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (نمونه موردی: شهر نجف آباد)

حمیدرضا وارثی؛ نسرین شریفی؛ محمد جاسم شاهسونی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 851-864

چکیده
  مقدمه: عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافی دانان اهمیت ویژه ای یافته است.از آن جا که خدمات عمومی شهری ساختاردهنده ی شکل و ماهیت کالبدی،اجتماعی و فضایی شهر می باشد،بی عدالتی در نحوه توزیع آن،تاثیر جبران ناپذیری بر ساختار،ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تمرکز سازمانی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی استان کرمان: دیدگاه مدیران اجرایی

پژمان باقری؛ راضیه خلیلی؛ سعادت سالاری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 865-879

چکیده
  مقدمه: با توجه به شرایط بیمارستان‌ها، تفویض اختیار و تمرکززدایی جز وظایف ظریف و دقیق مدیران این سازمان‌ها قلمداد می‌شود. پژوهش حاضر به تعیین میزان تمرکز سازمانی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش تحلیلی است که به روش سرشماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تکانه‌های نفتی بر مخارج سلامت در ایران

احمد اسدزاده؛ محمدرضا سلمانی بی شک؛ محمد پریشانی؛ بهزاد منصوری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 880-888

چکیده
  مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک‌های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر مخارج دولت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در واحد سنگ شکن بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت

محمود مباشری؛ حیاتقلی سمیع؛ امیر رفیعی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 889-895

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1378

چکیده
  مقدمه : یکی از مهمترین معیارهای تخصیص منابع بیمارستانی در بخش بهداشت و درمان، تجزیه و تحلیل هزینه‌های بیمارستانی است. پژوهش حاضر با هدف محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارایه شده در واحد سنگ شکن بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت انجام شد.روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
منابع انسانی، تجهیزات و استانداردها: شبکه بهداشت و درمان دره شهر

علی علی شاهی؛ محمد محبوبی؛ مهرنوش جعفری؛ الهام احسانی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 896-902

چکیده
  مقدمه: نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات از عناصر اصلی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می‌باشند. هدف پژوهش مقایسه منابع مذکور با استانداردهای وزارت بهداشت، جهت پیدا کردن نواقص و ارایه راه حل‌های لازم بوده است. روش بررسی: پژوهش کاربردی -توصیفی بوده است. جامعه پژوهش 31 عدد مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت شبکه بهداشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتار پرسش جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در محیط وب

مریم اخوتی؛ مژگان رحیمی؛ فرزانه ذوالعلی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 903-916

چکیده
  ﻣﺅثر پرسش کاربران در جستجوی اطلاعات در محیط وب وجود دارد، چراکه جمعیت متنوعی از کاربران با نیازهای اطلاعاتی و اهداف گوناگون و سطوح متفاوتی از تجربه و دانش موضوعی از وب استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار پرسش جستجوی کاربران بر اساس عوامل زمینه‌ای مختلف توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در وب، انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین کننده‌های بلندمدت هزینه‌های فلاکت‌بار سلامت(مطالعه موردی: منطقه حسین آباد ارومیه)

شهرام فتاحی؛ آمینه نادری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 917-926

چکیده
  مقدمه: تامین هزینه‌های بهداشتی در جوامعی که فاقد مکانیزم‌های پیش پرداخت بوده و اغلب از طریق پرداختی از جیب صورت می‌گیرد، موجب تحمیل بار مالی به خانوار شده و خانوار را با هزینه‌های فلاکت بار سلامت مواجه می‌کند. تحمیل هزینه‌های فلاکت بار به خصوص در بلندمدت آثار سوئی بر سطح زندگی خانوار دارد و خانوارهای زیادی را به سمت فقر سوق می‌دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وضعیت کتابخانه‌های مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل براساس استاندارد کتابخانه‌های بیمارستانی

نسرین ابراهیم قوچی؛ فریده رستمی؛ احمد نجفی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 927-936

چکیده
  مقدمه: امروزه پیشرفت تکنولوژی در عرصه پزشکی ایجاب می‌کند که کتابخانه‌های بیمارستانی با رعایت استانداردهای کتابخانه‌ای بتوانند در جهت بهبود وضعیت و ارتقای خدماتشان گام بردارند، لذا هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل براساس استاندارد کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به مقالات علمی

محمدهیوا عبدخدا؛ محمدرضا علی بیگ؛ آغافاطمه حسینی؛ سامان راوند؛ مسعود محمدی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 937-944

چکیده
  مقدمه:. دسترسی آزاد، مدل جدیدی از نشر علمی است که خوانندگان یا موسسات آنان برای دسترسی، بارگذاری و تکثیر و توزیع مقاله‌ها و یافته‌های تحقیقات خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. هدف این پژوهش تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به مقالات علمی می‌باشد. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی توصیفی و نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان رعایت مؤلفه‌های شش سیگما درکتابخانه های دانشگاه‌های علوم پژشکی تهران، شیراز و اصفهان از دیدگاه کتابداران آن‌ها

صدیقه محمد اسماعیل؛ مرضیه یاری زنگنه

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 945-953

چکیده
  مقدمه: با استفاده از شش سیگما به عنوان استراتژی مدیریت می‌توان رضایت کاربران را با ارایه خدمات جدید بهتر و بهبود یافته در کتابخانه به دست آورد. هدف این پژوهش، تعیین میزان رعایت مؤلفه‌های شش سیگما درکتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پژشکی تهران، شیراز و اصفهان از دیدگاه کتابداران آن‌ها بود.روش بررسی:  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان استناد به مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سالهای 2003 - 2010 در پایگاه استنادی Scopus

محمدجواد آل مختار؛ اکبر آقابابایی؛ صادق الماسی؛ محمدرضا مراثی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 954-962

چکیده
   مقدمه: اطلاعات علمی یکی از منابع استراﺗﮋیک و اساسی توسعه همه جانبه ذکر شده است اما زمانی این اطلاعات به عنوان تولیدات علمی با ارزش  محسوب میشود که در سایر تولیدات علمی اثر گذاری باشد پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استناد به مقالات تولیدشده اعضاءهیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سالهای 2003 الی 2010نمایه شده در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره وری کتابداران با استفاده از تکنیکFUZZY AHP

احمد شعبانی؛ مرتضی محمدی استانی؛ حامد فروگذار؛ امین داریوش

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 963-973

چکیده
  مقدمه: با توجه به این که منابع مادی، فیزیکی، انسانی، و امکانات محدودی در اختیار سازمان است و بسیاری از منابع کمیاب و تجدیدناپذیر بوده، شکل­گیری مجدد آن­ها سال­های زیادی را می­طلبد، بنابراین بهره­وری این منابع اهمیت زیادی پیدا می­کند. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره­وری کتابداران در دانشگاه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان مهارت‌های اطلاع‌یابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در جستجوی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی پیوسته و رابطه متغیرهای زمینه‌ای با آن

محبوبه علیجان پور؛ حیدر مختاری؛ فاطمه علیجان پور

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 974-984

چکیده
  مقدمه: به سبب افزایش حجم اطلاعات، کسب مهارت­های اطلاع­جویی از پایگاه­های اطلاعات علمی برای محققان ضروری است. هدف این پژوهش تعیین میزان مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در جستجوی اطلاعات از پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته موجود در کتابخانه ملی دیجیتالی پزشکی ایران بود. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی زمانبندی نوبت کاری پرستاران در شیفتهای کاری مختلف بیمارستان

مصطفی نصراللهی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 985-994

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1318

چکیده
  مقدمه: برای بسیاری از سازمان ها توانایی داشتن شمار کافی کارکنان در زمان مناسب عامل بسیار مهمی در برآوردن نیازمندی‌های مشتریان است. هدف پژوهش حاضر مدلسازی بیمارستان برای تنظیم نوبت کاری و تعداد بهینه ی کارکنان به منظور افزایش کارایی بیمارستان و حداقل نمودن هزینه‌ها بود. روش بررسی: این پژوهش گاربردی و از دسته مطالعات اجرایی مداخله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی عوامل ماتریس SWOT یک بیمارستان با رویکرد سلسله مراتبی (AHP)

علی مروتی شریف آبادی؛ مژده حیاتی؛ فاطمه کاظمی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 995-1004

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1474

چکیده
  مقدمه: تجزیه و تحلیل نقاط قوت- ضعف و فرصت- تهدید (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: SWOT ) یک روش برنامه‌ریزی استراتژیک برای ارزیابی نقاط قوت، ضعف (عوامل داخلی) سازمان و فرصت‌ها و تهدیدات (عوامل خارجی) محیط است. اما این تکنیک به تنهایی نمی‌تواند اهمیت این عوامل را نسبت به یکدیگر تعیین نماید، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (Analytic Hierarchy Process: AHP) این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و شناخت عناصر و توانمندی های موثرجهت اجرای بهینه مدیریت دانش در بیمارستانهای ایران ( مطالعه موردی: بیمارستانهای میلاد، بقیت الله اعظم و ولیعصر شهر تهران)

امین فتحی؛ علی اکبر احمدی؛ داوود وحدت

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 1005-1015

چکیده
  مقدمه: بی‌شک سازمان‌های دولتی و خصوصی؛ تولیدی یا خدماتی باید در طراحی و استقرار سیستم مناسب مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تاثیر گذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی شناخت توانمندی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران در فرآیند خدمات ارتوپدی بخش اورژانس بیمارستان با رویکرد مدیریت ناب: مطالعه موردی دربخش اورژانس بیمارستان آیت آلله کاشانی اصفهان

علی مهابادی؛ سعیده کتابی؛ سیدمجتبی سجادی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 1016-1025

چکیده
  مقدمه: در عصر جدید سلامت انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار دارد و این بیمارستان‌ها هستند که نقش بازگرداندن سلامت به افراد جامعه را ایفا می‌کنند. بخش اورژانس، مراقبت‌های تشخیصی- درمانی اضطراری و فوری را برای بیمارانی فراهم می‌کند که یا در اثر بروز سوانح و حوادث آسیب دیده‌اند و یا به طور ناگهانی بیماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل شکاف لایب کوال

فریبا رخش؛ حسن اشرفی ریزی؛ اکبر حسن زاده؛ زهرا قلی زاده؛ فاطمه کمالی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 1026-1035

چکیده
  مقدمه: کتابخانه‌های بیمارستانی سهم مؤثری در اشاعه اطلاعات پزشکی به عهده دارند. لذا ارزیابی کیفیت خدمات این کتابخانه‌ها به خاطر نقشی که در پیشبرد خدمات بهداشتی درمانی ایفا می‌کنند ضروری به نظر می‌رسد. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان  براساس مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین حیطه های جامعه پذیری سازمانی و بهره وری کارکنان در بیمارستان های منتخب اصفهان براساس مدل جامعه پذیری Biligard و بهره وری Gold Esmit

سعید کریمی؛ لیلا محمدی نیا؛ مریم مفید

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 1036-1046

چکیده
  مقدمه: جامعه پذیری اثربخش می تواند نقش موثری در ایجاد تناسب فرد-شغل، تناسب فرد-گروه، تناسب فرد-سازمان،رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری و بهبود عملکرد  و بالتبع بر افزایش کارایی و  بهره وری کارکنان در سازمان داشته باشد. در این مقاله به تعیین رابطه ی بین جامعه پذیری سازمانی و بهره وری کارکنان و بررسی ابعاد هر یک در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هزینه های مستقیم درمانی سرطان خون لنفوسیتی حاد در اطفال استان اصفهان

مجید داوری؛ علیرضا معافی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ الهام خیام حقیقی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، صفحه 1047-1057

چکیده
  مقدمه: هزینه‌یابی و تحلیل هزینه‌ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان‌ها از خدمات بسیار پرهزینه‌ی بهداشتی درمانی به حساب می‌آیند. شایع‌ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع‌ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار ...  بیشتر