نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت‏، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان و کارشناس، آمار و ‏مدارک پزشکی، بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

2 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

 مقدمه: سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) می‌تواند به مکان‌یابی تسهیلات و مراکز پزشکی و مدیریت بحران در سوانح کمک ‎نماید. یکی از منابع اطلاعاتی مناسب برای انجام این امر، پرونده پزشکی افراد تصادفی می‌باشد. از آن‌جایی که تاکنون از این پرونده‌ها در طراحی GIS استفاده نشده است، هدف از انجام مطالعه حاضر، پیاده‌سازی یک GIS بر اساس داده‌های پرونده پزشکی مصدومان تصادفی بود. روش بررسی: در این مطالعه کاربردی، پرونده‌های پزشکی بیماران تصادفی مراجعه کننده به بیمارستان چمران شهرستان فردوس از تیر ماه تا پایان آذر سال 1393 بررسی گردید. با استفاده از GIS، نقاط حادثه‌خیز، پراکندگی جراحات و خدمات سلامت در این نقاط به تفکیک سوانح ترافیکی درون و برون شهری تعیین شد.یافته‌ها: از مجموع 470 تصادف، 216 مورد درون شهر و 254 مورد بیرون از شهر اتفاق افتاده بود. از نظر پراکندگی جراحات، در بخش درون شهری آسیب به شکم در ناحیه اسلامیه و در بخش برون شهری، آسیب‌های سر و دست در ناحیه سرایان بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. بیشترین مراجعه در تصادفات درون شهری به بخش اورژانس (75/46 درصد) و در برون شهری به جراحی عمومی (93/53 درصد) بود. طولانی‌ترین زمان رسیدن از درون شهر به بیمارستان 5 ساعت برای مصدومان ناحیه صورت و از بیرون شهر 8/2 ساعت برای مصدومان ناحیه پا و جراحات چندگانه بود.نتیجه‌گیری: استفاده از پرونده پزشکی بیماران تصادفی نشان داد که حداقل به 5 پایگاه اورژانس دیگر نیاز است. به نظر می‎رسد با استقرار پایگاه‌های بیشتر، می‎توان مدت زمان رسیدن مصدومان به بیمارستان را کاهش داد. از آن‌جایی که پراکندگی نوع جراحات در جاده‌ها در مطالعه حاضر مشخص گردید، می‎توان پایگاه‌های اورژانس را با توجه به نوع جراحات، به پرسنل و امکانات مورد نظر مجهز کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementation of a Geographic Information System Using Medical Records of Victims of ‎Traffic Accidents‎

نویسندگان [English]

  • Azam Sabahi 1
  • Reza Khajouei 2

1 MSc Student, Health Information Technology‎, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman ‎University of Medical ‎Sciences, Kerman AND Medical Records Administrator, Shahid Chamran Hospital of Ferdows, ‎Birjand University of Medical ‎Sciences, South Khorasan, Iran

2 Associate Professor, Medical Informatics, Medical Informatics Research Center, ‎Institute for Futures Studies in Health, Kerman ‎University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: A geographic information system (GIS) can help in locating facilities and medical centers, and in crisis management ‎during accidents. One of the appropriate information sources for using this system is the medical records of victims ‎of traffic accidents. Since these records have not been used in designing GIS until now, the aim of this study was the ‎implementation of a GIS using data from the medical records of injured patients.Methods: In this applied study, the medical records of victims of traffic accidents hospitalized in Chamran Hospital in ‎Ferdows, Iran, from June to November 2014 were reviewed. The GIS was used to identify hot spots of accidents ‎‎(black spots), and the distribution of injuries and health services in these spots, in terms of urban and suburban ‎accidents.Results: From the total of 470 road accidents, 216 had occurred in urban and 256 in suburban areas. In terms of distribution ‎of injuries, in the urban areas, abdominal injury in Islamiyeh, Iran, and in suburban areas, head and hand injuries ‎in Sarayan, Iran, were the most prevalent. In urban accidents, most injured patients (46.75%) were referred to the ‎emergency ward, and in suburban accidents, most patients (53.93%) were referred to the general surgery ward. The ‎longest time for arriving at the hospital from urban areas was 5 hours for face injuries and 2.8 hours from suburban ‎areas for foot injuries and those with multiple injuries.Conclusion: The medical records of victims of traffic accidents showed that at least 5 other emergency stations are needed. It ‎seems that by establishing more stations the duration of moving injured patients to a hospital could be shortened. ‎Since the distribution of injury type on the roads was determined in the present study, the emergency stations could ‎be equipped with the required personnel and facilities based on injury types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Information Systems
  • Accidents, Traffic
  • Medical Records
  • Hospitals