نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر ‏سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ‏

چکیده

مقدمه: مطالعات متعددی سیستم‌های اطلاعات سلامت را ارزیابی نموده، اما اغلب مطالعات از قالب استانداردی برای گزارش یافته‌ها استفاده نکرده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان مطابقت مقالات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت به چاپ رسیده در مجلات فارسی با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت (Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics یا STARE-HI) بود. روش بررسی: در مطالعه مروری حاضر، مقالات مرتبط با ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت توسط یک چک‌لیست، با 51 اصل دستورالعمل STARE-HI مطابقت داده شد. این مقالات با استفاده از ترکیب دو دسته کلید واژه مربوط به مطالعات ارزیابی و سیستم‌های اطلاعات سلامت بدون محدودیت زمانی تا سال 1391 از پایگاه‌های فارسی Iranmedex، Magiran و SID استخراج شد. در نهایت، داده‌ها بر اساس 13 بخش اصلی دستورالعمل دسته‌بندی و گزارش گردید. یافته‌ها: از مجموع 727 مقاله بازیابی شده از پایگاه‌ها، 36 مقاله با اهداف پژوهش مرتبط بودند. بخش مقدمه در همه مقالات آمده بود، اما بخش سهم نویسندگان و تضاد منافع در هیچ مقاله‌ای ذکر نشده بود. میانگین رعایت اصول دستورالعمل در کل مقالات مورد مطالعه 40/71 درصد، کمترین آن 94/52 درصد و بیشترین آن 35/82 درصد بود. نتیجه‌گیری: شیوه نگارش و ساختار مطالعات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت نیاز به ارتقا دارد. با ذکر اطلاعات ضروری در مقالات و استفاده از دستور‌العمل موجود در طراحی راهنمای نویسندگان مجلات، می‌توان کیفیت گزارش مطالعات در این حوزه را بهبود بخشید. بهبود شیوه گزارش مقالات می‌تواند باعث به کارگیری بیشتر و بهتر نتایج پژوهش‌های انجام شده و افزایش استناد به آن‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An evaluation of the compliance of studies evaluating health information systems in ‎Iran ‎with the Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics

نویسندگان [English]

  • Leila Ahmadian 1
  • Sadrieh Hajesmaeel-Gohari 2
  • Reza Khajouei 3

1 Associate Professor, Medical Informatics, Medical Informatics Research Center, Institute for ‎Futures Studies in Health, Kerman ‎University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 MSc, Health Information Technology, Social Determinants of Health Research Center, Institute ‎for Futures Studies in Health, Kerman ‎University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Associate Professor, Medical Informatics, Health Services Management Research Center, ‎Institute for Futures Studies in Health, ‎Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran ‎

چکیده [English]

Introduction: Numerous studies have evaluated health information systems in Iran, but most studies have not ‎followed a standard format for reporting their findings. The objective of this study was to ‎evaluate the compliance of health information systems’ evaluations published in Persian journals ‎with the Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics (STARE-HI). Methods: This was a review study in which papers reporting on evaluation of health information systems ‎were assessed in terms of 51 principles of the STARE-HI using a checklist. These papers were ‎retrieved from the Persian databases of Magiran, IranMedex, and SID using appropriate ‎keywords. Data were classified and reported based on 13 main sections of the STARE-HI. Results: From the 727 retrieved papers, 36 were relevant to the study objectives. All paper had an ‎introduction section, but none of the paper had the authors’ contribution and conflict of interests ‎sections. The mean compliance of articles with the STARE-HI was 71.4%, with the lowest being ‎‎52.94% and the highest being 82.35%. Conclusion: The writing style and structure of studies evaluating health information systems require ‎improvements‏.‏‎ The quality of study reports can be improved through reporting essential ‎information in articles and using corresponding guidelines in the design of authors’ instruction ‎sections of journals. Improving the reporting format of papers can result in better and higher rate ‎of application of study results and increased citation of articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Studies
  • Health Information Systems
  • Medical Informatics
  • STARE-HI