مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان‌های آموزشی شیراز با استفاده از مدل پذیرش ‏فن‌آوری

محترم نعمت الهی؛ حسین منعم؛ علی گراوند

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 65-70

چکیده
  مقدمه: برای موفقیت در اجرای سیستم‌های جدید اطلاعاتی در نظام سلامت به ویژه مدارک پزشکی الکترونیکی، شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش آن از دیدگاه کاربران و به ویژه مدیران امر مهمی محسوب می‌گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی با استفاده از مدل پذیرش فن‌آوری بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطابقت مطالعات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک ‏سلامت

لیلا احمدیان؛ صدریه حاج اسمعیل گوهری؛ رضا خواجویی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 71-77

چکیده
  مقدمه: مطالعات متعددی سیستم‌های اطلاعات سلامت را ارزیابی نموده، اما اغلب مطالعات از قالب استانداردی برای گزارش یافته‌ها استفاده نکرده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان مطابقت مقالات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت به چاپ رسیده در مجلات فارسی با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت (Statement on Reporting of Evaluation Studies ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجیحات والدین بیماران مبتلا به به تالاسمی ماژور در کسب اطلاعات سلامت

مهدی کاهویی؛ امید نجاریون؛ نسیم ابراهیمی؛ فاطمه احمدی تخورانی؛ سمیه حیدری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 78-83

چکیده
  مقدمه: اگرچه مطالعات زیادی در زمینه بیماران مبتلا به تالاسمی در ابعاد مختلف صورت گرفته است، اما هیچ کدام از آن‌ها ترجیحات والدین این بیماران را در کسب اطلاعات سلامت شناسایی نکرده‌اند. والدین این دسته از بیماران نیاز به کسب اطلاعات مناسب و به هنگام دارند تا مشکلات فرزندان و خانواده خود را مدیریت و حل کنند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت سیستم‎های خدمات سلامت همراه

محمد نقی‎زاده؛ مه‎سیما کاظمی موحد؛ سمانه صباغیان؛ سهراب آقازاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 84-89

چکیده
  مقدمه: با وجود اهمیت فراوان ارزیابی جامع سیستم‎های سلامت ‎همراه به عنوان بخشی از خدمات نوین حوزه سلامت، بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر ابعاد فنی ارزیابی این سیستم‎ها تمرکز داشته‎ و سایر ابعاد را نادیده گرفته‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‎بندی ابعاد و شاخص‎های ارزیابی کیفیت خدمات سلامت ‎همراه با در نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
همکاری علمی پژوهشگران ایرانی رشته تصویربرداری پزشکی در پایگاه استنادی علوم تا سال 2014‏

گلنسا گلینی مقدم؛ حسن جعفری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 90-95

چکیده
  مقدمه: همکاری علمی فرایندی است که طی آن دو یا چند نویسنده برای خلق اثر مشترکی با یکدیگر همکاری می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت همکاری‌های علمی پژوهشگران ایرانی رشته تصویربرداری پزشکی بر اساس شاخص‌های تحلیل شبکه بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی بود و در آن از روش علم‌سنجی و تحلیل شبکه استفاده گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مهارت‌های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی و ‏مشهد و فردوسی مشهد

نسرین نصیری‌پور؛ محسن نوکاریزی؛ معصومه تجعفری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 96-101

چکیده
  مقدمه: کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراجعان، باید از مهارت‌های سواد اطلاعاتی مطلوبی برخوردار باشند. از این‌رو، پژوهش حاضر به تعیین وضعیت مهارت‌های سواد اطلاعاتی و سطوح سه‌گانه آن و همچنین، عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی وب‌سایت‌های بیمارستانی دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی شهر تهران از لحاظ ارایه اطلاعات ‏لازم برای جذب گردشگران سلامت

محمد هیوا عبدخدا؛ سید جواد قاضی میرسعید؛ محمد رضا علی‌بیک؛ رقیه ارشاد سرابی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 102-107

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های بیمارستانی می‌توانند ابزار مناسب و کارامدی برای جذب گردشگران سلامت باشند. تحقق این امر مهم، مستلزم پیروی از معیارهای ساختاری و محتوایی در طراحی آن‌هاست. این پژوهش با هدف ارزیابی وب‌سایت‌های بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران از لحاظ ارایه اطلاعات لازم برای جذب گردشگران سلامت انجام شد. روش بررسی: پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابط کاربری وب‌سایت‌های سلامت در ایران

الهام سلجوقی؛ ننا آقاسی؛ مهدیه اسدی؛ مریم اخوتی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 108-113

چکیده
  مقدمه: از آن‌جایی که ارتباط بین کاربر و محیط وب از طریق رابط کاربری صورت می‌گیرد، ضروری است که وب‌سایت‌های سلامت، کاربر محور باشد. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف رابط کاربری وب‌سایت‌‌های سلامت در ایران انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر به روش کاربردی و از نوع توصیفی بود که در آن از روش مکاشفه‌ای بهره گرفته شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه تفکر راهبردی با آمادگی تغییر در مدیران بیمارستان‌های تأمین اجتماعی اصفهان

ناهید جمالی؛ حبیب دانایی؛ محمد تقی امینی؛ اکبر حسن‌زاده؛ سید محمد حسن امامی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 114-119

چکیده
  مقدمه: ﺗﻔﻜﺮ راهبردی که معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم کسب و کار مدیران است، منجر به ﺧﻠﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی مناسب در ﻣﺤﻴﻂ متلاطم ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻣﺮوزی می‌شود. عدم موفقیت برنامه‌های راهبردی و تغییر سازمانی در بیش از نیمی از سازمان‌ها می‌تواند این سؤال را در ذهن ایجاد کند که شاید عنصر مشترکی مسؤول این عدم موفقیت‌ها باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت خدمات بیمه ورزشی در پرداخت خسارت به ورزشکاران‎ ‎آسیب دیده

مسعود نادریان؛ محمود بنی‌مسنی؛ سید مرتضی موسوی نافچی؛ احمدعلی آصفی؛ جهانگیر کریمیان

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 120-125

چکیده
  مقدمه: با توجه به وضعیت نامطلوب سخت‌افزاری ورزش کشور که در زمینه‌هایی مانند اماکن، تجهیزات، اسباب و لوازم با کمبود و نارسایی مواجه است، ورزشکاران و مربیان همواره در معرض خطرات و آسیب‌های زیادی قرار دارند. بنابراین، یکی از ابزارهای مناسب برای حمایت ورزشکاران در مقابل حوادث، بیمه است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت بیمه ورزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی گلوگاه‌ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی در استان آذربایجان شرقی

جعفر صادق تبریزی؛ سعیده علیدوست؛ حسین مشهدی عبدالهی؛ مصطفی فرشی خرسند

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 126-131

چکیده
  مقدمه: یکی از رویکردهای مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌باشد و ارایه مراقبت‌های مطلوب مستلزم تأمین منابع مختلف از جمله منابع مالی است که کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی یکی از مسایل قابل توجه در این حوزه به شمار می‌رود. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه رشد هزینه‌های دارویی با رشد سرانه دارویی بیمه ‌شدگان سرپایی اداره کل بیمه ‏سلامت ایران در شهر اصفهان

حسینعلی قاسمی؛ مهدیه رئیس زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 132-137

چکیده
  مقدمه: جایگاه دارو و هزینه‌های آن در نظام مراقبت‌های سلامت کشور بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رشد هزینه‌های دارویی در مقایسه با رشد سرانه دارویی بیماران سرپایی در بیمه سلامت ایرانیان انجام شد. روش بررسی: مطالعه به صورت کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزار مورد استفاده، فرم جمع‌آوری اطلاعات در برگیرنده متغیرهای هزینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: ‏سال 1393‏

عبداله خوان‌زاده؛ محمد اسماعیل مطلق؛ عبدالرضا میرشکاک؛ ندا اکبری نساجی؛ مریم نیاکان؛ سید داود نصراله‌پور شیروانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 138-144

چکیده
  مقدمه: جایزه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران انجام گرفت.  روش بررسی: این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نگرش گردشگران پزشکی نسبت به کیفیت خدمات بیمارستان‌های شیراز با استفاده از مدل سروکوال

مریم غلامی؛ علیرضا جباری؛ زهرا کاوسی؛ پریسا چمن‌پرا

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 145-152

چکیده
  مقدمه: گردشگری پزشکی یکی از زیرشاخه‎های صنعت گردشگری است و به دلیل درامد بالا در مقابل هزینه پایین آن، بسیاری از کشورها در پی به حداکثر رساندن منابع رقابتی خود به منظور توسعه آن می‎باشند. همچنین، ارتقای سطح کیفیت خدمات، عاملی کلیدی در جلب رضایت گردشگران پزشکی به شمار می‌رود. بنابراین، با توجه به این که شهر شیراز یکی مقاصد اصلی ...  بیشتر