نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه ‏علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ‏

2 کارشناس، کامپیوتر، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ‏کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی ‏پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده ‏نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ‏

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که ارتباط بین کاربر و محیط وب از طریق رابط کاربری صورت می‌گیرد، ضروری است که وب‌سایت‌های سلامت، کاربر محور باشد. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف رابط کاربری وب‌سایت‌‌های سلامت در ایران انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر به روش کاربردی و از نوع توصیفی بود که در آن از روش مکاشفه‌ای بهره گرفته شد. در این پژوهش، 13 وب‌سایت‌ سلامت با روش نرخ صفحات مرتبط و رتبه Alexa انتخاب گردیدند و بر اساس سیاهه وارسی مشتمل بر 5 معیار اصلی و 27 مؤلفه توسط پنج ارزیاب متخصص (3 نفر علوم کامپیوتر، 2 نفر کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آنالیز توصیفی در نرم‌افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: وب‌سایت‌‌های سواد سلامت، 7/63 درصد از معیارهای سیاهه وارسی را رعایت کرده‌اند. معیارهای «انعطاف‌پذیری» با 89 درصد، «نکات فنی» با 81 درصد، «وضوح و زیبایی» با 77 درصد بالاترین امتیازها و «رهنمونی و راهنمایی» با 9/36 درصد و «پاسخگویی و تعامل با کاربر» با 35 درصد کمترین امتیازها را به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری: رابط کاربری در وب‌سایت‌‌های سلامت، تا حدودی مطلوب بود و با توجه به امتیازات به دست آمده، چنین استنباط می‌شود که دو معیار «رهنمونی و راهنمایی» و «پاسخگویی و تعامل با کاربر» نیاز به توجه بیشتری دارد. پیشنهاد می‌شود که وب‌سایت‌های مورد بررسی با رفع مشکلات شناسایی شده، شکاف خود را با کاربران به حداقل برساند و بدین ترتیب موجبات مراجعات مکرر و بعدی کاربران را فراهم نماید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the User Interface of Health Literacy Websites in Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Saljoughi 1
  • Nona Aghasi 2
  • Mahdieh Asadi 3
  • Maryam Okhovati 4

1 MSc, Information Technology, School‏ ‏of Health Management and Medical Informatics, ‎Kerman University of Medical ‎Sciences, ‎Kerman, Iran ‎

2 BSc, Computer, School‏ ‏of Health Management and Medical Informatics, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 MSc, Medical Library and Information Sciences, School‏ ‏of Health Management and Medical Informatics, Kerman University ‎of ‎Medical Sciences, Kerman, Iran

4 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, ‎Kerman ‎University of Medical Sciences, Kerman, Iran ‎

چکیده [English]

Introduction: Since the relationship between the user and the web is through the user interface, it is ‎essential that health websites be user‏-‏centric. The aim of the present study was to identify the ‎strengths and weaknesses of the user interface of health websites in Iran. Methods: This applied and descriptive research was conducted using heuristic method. Based on their ‎Alexa rank and the rate of related pages, 13 health websites were selected. The websites were ‎examined by 5 evaluators (3 graduates in computer sciences and 2 in medical library and ‎information sciences) using a checklist containing 5 major criteria and 27 items. The data were ‎analyzed using descriptive statistics in Excel software. Results: The health literacy websites had observed 63.78% of the criteria of the checklist. The criteria ‎of flexibility (89%), technical features (81%), and aesthetics and visibility (77%) gained the ‎highest scores, respectively. However, the lowest scores belonged to the criteria of help and ‎documentation (36.9%) and responsiveness and interaction (35%). Conclusion: The websites’ user interfaces were in relatively desirable conditions. According to the ‎findings, the criteria of help and documentation and responsiveness and interaction require ‎more attention. It is suggested that these websites resolve the identified problems and ‎minimize the gap between them and the users, so that users can visit these websites more ‎frequently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • Health Literacy
  • Websites