مقاله پژوهشی
ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی

مهرنوش شاهمرادی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ نیلوفر محمدزاده

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 253-259

چکیده
  مقدمه: آزمایشگاه‌های بیوشیمی، اطلاعات مهمی را از وضعیت سلامتی افراد برای اقدامات و تصمیمات بالینی فراهم می‌نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و ارزش‌گذاری عناصر اطلاعاتی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی تشخیص طبی و تعیین حداقل مجموعه داده‌های بومی لازم برای طراحی آن بود.روش بررسی: روش این پژوهش، کاربردی و مطالعه از نوع توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدل‌های احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختی

مهرداد فرزندی‌پور؛ هاشم محمدیان؛ مسعود عرب فرد؛ نیلوفر سهرابی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 260-266

چکیده
  مقدمه: پیش‌بینی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از فرایندهای القایی، از جمله موضوعات مهمی به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین متغیرهای اعتبار منبع پیام، کیفیت بحث، نفوذ اجتماعی هنجاری و اطلاعاتی، ادراک عاطفی و شناختی، خودکارامدی و قصد تداوم استفاده از سیستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل معماری برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر

حمید مقدسی؛ مریم جهانبخش؛ رضا ربیعی؛ فرخنده اسدی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 267-272

چکیده
  مقدمه: دستیابی به مزایای بالقوه پرونده الکترونیک سلامت، مستلزم تعامل‌پذیری داده‌ها می‌باشد و تعامل‌پذیری نیز با پرونده الکترونیک سلامت مختصر عملی‌‌تر است تا پرونده‌های مفصل. از جمله الزامات تعامل‌پذیری، شناسایی و ایجاد ساختار متحدالشکل و استانداردی برای پرونده‌های الکترونیک است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل معماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ResearchGate

لیلا خلیلی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 273-279

چکیده
  مقدمه: شبکه RG (ResearchGate) فرصتی را برای مشارکت علمی پژوهشگران در جریان تولید اطلاعات فراهم می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شبکه RG انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت کمی و از نوع کاربردی بود که در آن از روش‌های علم‌سنجی (دگرسنجی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگویابی رابطه میان کاربرد مؤلفه‌های مدیریت شش‌ سیگمای ‌ناب با مشتری‌ محوری در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران

سیده زهرا موسوی؛ صدیقه محمد اسماعیل

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 280-285

چکیده
  مقدمه: مدیریت‌ شش ‌‌سیگمای ‌ناب حاصل دو رویکرد مدیریت شش سیگما و تولید ‌ناب است که هر‌ کدام به دنبال ‌بهبود‌ فرایندها و برآورده‌سازی نیازهای کاربران سازمان با تمرکز بر استفاده از دانش کارکنان می‌باشند. هدف این پژوهش، الگویابی رابطه کاربرد مؤلفه‌های مدیریت‌ شش‌ سیگمای ‌ناب با مشتری‌ محوری در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآورانه در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رحمت‌اله مرزوقی؛ الهام حیدری

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 286-291

چکیده
  مقدمه: ارایه نوآوری، به تمایل افراد و بروز رفتار نوآورانه بستگی دارد که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت گیرد. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.روش بررسی: روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از دسته مطالعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاخص ویزیت- ساعت پس از اجرای بسته ارتقای کیفیت ویزیت طرح تحول نظام سلامت در یک بیمارستان تخصصی: مورد کاوی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان در سال 94-1393

مسعود فردوسی؛ احمدرضا رئیسی؛ حمید گنجی؛ سحر وصال؛ امیر جان‌نثاری؛ حمزه یزدی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 292-296

چکیده
  مقدمه: یکی از بسته‌های هشت‌گانه فاز اول طرح تحول نظام سلامت، به ارتقای کیفیت ویزیت بیماران سرپایی در بیمارستان‌ها اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اجرای این بسته، شاخص ویزیت- ساعت در بیمارستان الزهرا (س) را به‌ عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزشی درمانی استان اصفهان مورد مطالعه قرار داد.روش بررسی: این مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه الگویی برای سنجش ارزش نام تجاری در خدمات سلامت شهر اصفهان

آذرنوش انصاری؛ فرزانه محمدی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 297-303

چکیده
  مقدمه: ارزش ویژه برند، عامل مهمی در بازاریابی خدمات سلامت در بیمارستان‌ها است. در پژوهش حاضر،‏ الگویی برای سنجش ارزش برند در بیمارستان‌های شهر اصفهان ارایه شد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که پایایی آن با Cronbach’s alpha 91/0 و روایی محتوایی آن با تحلیل عاملی تأیید شد. پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت‌ها

محمود کاظمیان؛ فاطمه کاویان تلوری

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 304-309

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در طرح پزشک خانواده روستایی با معیار جامعیت مراقبت‌ها در سال‌های 1390 و 1391 در 17 مرکز بهداشت روستایی شهرستان گرگان انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. ارزیابی در یک دوره 24 ماهه، بر اساس مدل رگرسیونی خطا- تصحیح در چارچوب مدل داده‌های ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
پرستاران به عنوان یکی از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی

ابراهیم علی افسری ممقانی؛ هادی حسن‌خانی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، صفحه 310-315

چکیده
  استفاده از فن‌آوری اطلاعات جهت بالا بردن کیفیت مراقبت، ضروری است. پرستاران به عنوان بزرگ‌ترین قشر نظام سلامت، از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی به شمار می‌روند که درک دیدگاه و چگونگی استفاده آن‌ها از این سیستم، می‌تواند در بهبود سلامت جامعه مؤثر باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور و دسته‌بندی مطالعات صورت گرفته در این زمینه ...  بیشتر