نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

--

عنوان مقاله [English]

The Six Rules of Evidence Based Medicine

نویسنده [English]

  • Hassan Ashrafi-Rizi

Associate Professor, Library and Information Sciences, Research Center for Information Technology in Health Affairs, Isfahan ‎University of ‎Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

--