مقاله پژوهشی
سیستم تصمیم‌یار بالینی تشخیص عفونت کاتتر PICC نوزادان با رویکرد منطق فازی

رضا صفدری؛ ملیحه کدیور؛ مهناز نظری؛ محبوبه محمدی

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 446-452

چکیده
  مقدمه: کاتترهای مرکزی که از طریق یک ورید محیطی ایجاد می‌شوند PICC (Peripherally inserted central catheters)، به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به عروق در NICU (Neonatal intensive care units) معرفی شده‌اند. PICCs در مقایسه با کاتترهای وریدی محیطی و مرکزی، به میزان قابل توجهی عوارض را کاهش داده‌اند و می‌توانند عامل ایجاد عفونت گردش خون ناشی از کاتتر CRBSI (Catheter-related bloodstream infection) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرصت‌ها و جایگاه‌های شغلی موجود و آینده برای دانش ‌آموختگان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت: مشکلات و الزامات

پیمان رضایی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 453-458

چکیده
  مقدمه: متخصصان فن‌آوری اطلاعات سلامت HIT (Health information technology) می‌توانند در هر جایگاه کاری که نیازمند دانش مرتبط با HIT باشد، مشغول به کار شوند. مطالعه حاضر فرصت‌های شغلی ممکن و موجود در جامعه را با توجه به توانایی‌های دانش آموختگان این رشته شناسایی کرد و راهکارهای مناسبی برای افزایش آن ارایه نمود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر محتوای کمک آموزشی همراه تولید شده بر یادگیری دانشجویان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت در درس اصطلاحات پزشکی

شهلا دمنابی؛ رضا فردوسی؛ افسون اسدزاده؛ مهسا میرزایی سعیدآباد

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 459-464

چکیده
  مقدمه: اصطلاحات پزشکی جزء دروس اختصاصی رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت به شمار می‌رود که نیازمند به خاطرسپاری تعداد زیادی از واژگان است و استفاده از وسایل کمک آموزشی می‌تواند باعث بهبود یادگیری این درس شود. نرم‌افزارهای آموزشی همراه، به عنوان ابزار کمک آموزشی نوین، در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی بیمارستان علوی تبریز با استفاده از تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا

شهلا شهبازی؛ عادل مظاهری؛ مریم کاشف؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 465-471

چکیده
  مقدمه: یکی از پایه‌های اصلی مدیریت اثربخش خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی، اطلاعات سلامت می‌باشد و به عنوان عامل اصلی حرکت و یکپارچگی نظام سلامت توصیف شده است. از آن‌جایی که بیشتر اطلاعات سلامت توسط بخش مدارک پزشکی فراهم می‌شود، به کارگیری مدیریت خطر برای حفظ این سرمایه‌های اطلاعاتی، یک ضرورت به شمار می‌رود. هدف از انجام این مطالعه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه طراحی شی‌گرای هم‌کنش‌پذیر مدیریت داده‌ای زنان و زایمان منطبق بر پرونده الکترونیک سلامت ایران

پیمان رضایی هاچه‌سو؛ طاها صمد سلطانی؛ نازیلا مفتیان

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 472-479

چکیده
  مقدمه: به منظور طراحی و اجرای هرچه بهتر پرونده الکترونیک سلامت EHR (Electronic Health Record) در ایران، ادغام سیستم‌های اطلاعات سلامت بر اساس یک زبان مشترک جهت تفسیر و تبادل اطلاعات با سیستم پرونده الکترونیک، ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به ارایه طراحی شی‌گرای مدیریت داده‌ای زنان و زایمان بر اساس زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) پرداخت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ثبت علایم و نشانه‌ها در گواهی‌های فوت صادر شده از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بنیامین محسنی ساروی؛ محمد فلاح خاریکی؛ زلیخا اصغری؛ سیده فاطمه حسینی دامیری

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 480-484

چکیده
  مقدمه: داده‌های گواهی فوت، اساس مطالعات اپیدمیولوژی می‌باشد. از آن‌جایی که ثبت عللی مانند علایم و نشانه‌ها فاقد ارزش اطلاعاتی است، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان ثبت علایم و نشانه‌ها در گواهی‌های فوت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. کلیه پرونده‌های متوفیان که کد علت مرگ آن‌ها 99R-00R بود، در مطالعه مشارکت داده ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
ارایه چارچوب نظام بازپرداخت مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع در سیستم بهداشت و درمان ایران

پیمان رضایی؛ مهسا میرزایی؛ افسون اسدزاده

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 485-490

چکیده
  مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع RBRVS (Resource-Based Relative Value Scale)، به عنوان سیستمی برای بازپرداخت خدمات پزشکی ارایه شده در سیستم بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های RBRVS در راستای ارایه چارچوب سیستمی برای تخمین بازپرداخت به خدمات پزشکی بر مبنای منابع مصرف شده بود. مطالعه حاضر به شیوه مروری روایتی، ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت نوآموزان

رضا صفدری؛ نیلوفر محمدزاده؛ نگار غیبی

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، صفحه 491-497

https://doi.org/10.22122/him.v13i7.3079

چکیده
  مقدمه: امروزه رشد و توسعه روزافزون فن‌آوری در صنایع ارتباطی و انفورماتیک، منجر به بروز تحولات شگرف در سیستم ارایه خدمات سلامت شده که دسترسی به اطلاعات حیاتی سلامت افراد و پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سلامت را تسهیل نموده است. از آن‌جایی که یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سلامت، تعیین سطح سلامت دانش‌آموزان ...  بیشتر