نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آموزش پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

استفاده از فن‌آوری اطلاعات جهت بالا بردن کیفیت مراقبت، ضروری است. پرستاران به عنوان بزرگ‌ترین قشر نظام سلامت، از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی به شمار می‌روند که درک دیدگاه و چگونگی استفاده آن‌ها از این سیستم، می‌تواند در بهبود سلامت جامعه مؤثر باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور و دسته‌بندی مطالعات صورت گرفته در این زمینه بود. این مطالعه به صورت مروری و با استفاده از دو کلید واژه اصلی «سیستم اطلاعات بیمارستانی و پرستار» انجام شد و 43 مقاله وارد مطالعه گردید. بر اساس تشابه و نزدیکی اهداف، مطالعات به 12 مقوله تقسیم‌بندی شد. بیشتر بررسی‌ها به دیدگاه پرستاران نسبت به سیستم اطلاعات بیمارستانی پرداخته بود و با وجود نگرش مثبت اغلب تحقیقات، اهداف مالی بیشتر از اهداف بالینی پوشش داده شده بود. برای داشتن سیستمی کارا و استفاده مناسب از طرف پرستاران، به بهبود دانش کامپیوتری آن‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای به روز برای پوشش نیازهای آن‌ها نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nurses as Users of Hospital Information System

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aliafsari-Mamaghani 1
  • Hadi Hasankhani 2

1 PhD Student, Nursing Education , Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Student Research Committee,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Nursing, Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Use of information technology in the health care systems is essential to enhance the quality of care. Nurses are the largest group of users for hospital information systems in any healthcare system. Therefore, understanding their views and how they use these systems can be effective in improving hospital information systems and public health quality. This survey study was conducted using the two primary keyword “nurses” and “hospital information system” and a total of 43 retrieved articles were included in the study. The selected articles were divided into 12 categories based on similarities in goals and aims. More articles concentrated on nurses’ attitudes toward the hospital information systems and despite their positive attitude, financial goals were covered more than clinical purposes. Despite the improved attitude of nurses toward hospital information systems, the need to improve nurses’ computer knowledge using updated and powerful software for covering users’ needs was strongly emphasized in these studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Information System
  • Nurses
  • Review Literature