نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات عوامل تعیین کننده اجتماعی مؤثر بر ‏سلامت، گروه پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ‏

2 متخصص اطفال، بیمارستان ولایت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ‏سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه مطالعات زیادی در زمینه بیماران مبتلا به تالاسمی در ابعاد مختلف صورت گرفته است، اما هیچ کدام از آن‌ها ترجیحات والدین این بیماران را در کسب اطلاعات سلامت شناسایی نکرده‌اند. والدین این دسته از بیماران نیاز به کسب اطلاعات مناسب و به هنگام دارند تا مشکلات فرزندان و خانواده خود را مدیریت و حل کنند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ترجیحات والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در کسب اطلاعات برای مدیریت سلامت فرزندان آن‌ها انجام شد. روش بررسی: این مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی- مقطعی بود که به وسیله پرسش از والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بستری شده در بخش اطفال بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در سال 1393 انجام گرفت. در این مطالعه از یک پرسش‌نامه محقق ساخته روا و پایا (با ضریب Cronbach's alpha برابر با 87/0) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونFriedman  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 6/39 درصد از والدین کسب اطلاع از مشکلات روانی و 6/56 درصد از آن‌ها، اطلاع از عوارض دارویی دسفرال را در اولویت اول خود بیان کردند. همچنین، 6/56 درصد تمایل داشتند که اطلاعات در اختیار پدر خانواده قرار گیرد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که والدین ابتدا کسب چه نوع اطلاعاتی را ترجیح می‌دهند. حمایت اطلاعاتی باعث می‌شود تا والدین بتوانند بیماری فرزند خود را بهتر مدیریت نمایند. ارایه اطلاعات مفید از طریق منابع اطلاعاتی متعدد، به بهبود سلامت جامعه منجر می‌شود و والدین احساس می‌کنند که مورد حمایت اجتماعی قرار گرفته‌اند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Preferences of Parents of Patients with Thalassemia Major in ‎Obtaining ‎Health Information

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kahouei 1
  • Omid Najarioon 2
  • Nasim Ebrahimi 3
  • Fatemeh Ahmadi-Takhorani 3
  • Somayeh Haidari 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Social Determinants of Health Research Center, ‎Department of Allied Medical ‎Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran‎

2 Pediatrician, Velayat Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran‎

3 BSc Student, Health Information Technology, Student Research Committee, School of Nursing and Allied Medical Sciences, Semnan ‎University of Medical ‎Sciences, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Although many studies have been conducted on thalassemia from different aspects, none of ‎them have yet identified the preferences of parents of patients with thalassemia major in ‎receiving health information. Parents of these patients need appropriate and timely ‎information to manage and resolve the problems of their children and family. This study ‎aimed to identify the preferences of these parents in obtaining information to manage their ‎children’s health. Methods: This was an applied, descriptive, and cross-sectional research. The study was conducted ‎through interviews with the parents of patients with thalassemia major who were admitted to ‎the pediatric ward of a hospital affiliated to Semnan University of Medical Sciences, Iran, in ‎‎2014. The data collection tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.87). The data were analyzed using descriptive statistics and the ‎Friedman test. Results: According to the results, 39.6% of the parents reported obtaining information about mental ‎health problems as their first priority, while 56.6% of the parents reported obtaining ‎information about the side effects of Desferal as their first priority. In addition, 56.6% of the ‎parents preferred that the information be given to the patients’ father. Conclusion: The results indicated the type of information parents prefer to obtain first. Informational ‎support can help the parents better manage their children’s illness. Transference of valuable ‎knowledge through several information sources to the parents can lead to improvement of ‎health in the society and parents feeling that they are socially supported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents
  • Thalassemia Major
  • Health Information