نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استادیار، اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Scientific Misconduct in Publication of Research

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezaei-Adaryani

Assistant Professor, Medical Ethics, Department of Medical Ethics, School of Health and Religion, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

چکیده [English]

-