نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Advantages and Disadvantages of Using the Computerized Physician Order Entry and Strategies for Reducing Its Negative Effects

نویسندگان [English]

  • Sharareh Rostamniakan-Kalhori 1
  • Roya Naemi 2

1 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Health Information Management, School of Paramedicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student, Health Information Management, Department of Management and Health Information Technology, School of Paramedicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

-