نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Annual Citation Continuity Index: A Suggested Index for Evaluating the Performance of Health Researchers

نویسنده [English]

  • Hasan Ashrafi-Rizi

Associate Professor, Library and Information Science, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

-

  1. Damerchiloo M, Alibeyk MR. Hirsch index and h-type indices. Tehran, Iran: Chapar Publications; 2015. [In Persian].
  2. - van Leeuwen T. Testing the validity of the Hirsch-index for research assessment purposes. Res Eval 2008; 17(2): 157–60.