نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Policy Decision of Domestic Production of COVID-19 Vaccine in the Country

نویسندگان [English]

  • Reza Rezayatmand 1
  • Tahereh Changiz 2

1 Assistant Professor, Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Professor, Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

-